dijous, 19 de juliol de 2012

Acta Reunió Extraodinària MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 19.7.2012


   LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
   DATA: Dijous 19 de Juliol de 2012
   HORA: 21h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de l’AVV Sant Narcís, l’AVV Santa Eugènia, l’AVV de Pedret, la Mancomunitat Sta.Eugènia-Can Gibert, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Associació de Psicomotricistes de Girona, el Col.lectiu de propietaris de l’Eixample Sud, l’AMPA Montfalgars, el Comité Local de Convergència, i els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA, i PSC. Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, el partit polític d’ERC i diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

D’acord amb l’únic punt de l’Ordre del Dia, el representant de l’AVV St. Narcís exposa els motius que han portat a la Convocatòria Extraodinària de la Reunió, els quals resumim en els següents punts:

-La MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ aposta per la cel.lebració d’una Consulta Popular, en relació amb el Projecte de soterrament del Tren Convencional, a la ciutat de Girona.

-Prèviament a la Consulta Popular, hi ha d’haver un procés d’Informació Ciutadana a on totes les parts implicades puguin fer arribar als Gironins tots els temes relacionats amb el Projecte abans esmentat (plaços d’execució, tècniques d’obra, afectacions veïnals de mobilitat i d’espais públics, necessitats i disponibilitats pressupostàries, viabilitat i necessitat de portar-se a terme en el context actual, etc). I s’ha de garantïr la pluralitat de les fonts d’aquesta informació, que la mateixa arribi a la máxima gent posible, i que inclogui la totalitat del Projecte Ferroviari.

-Recentment, un col.lectiu de veïns del Parc Central es va dirigir als Grups Municipals per fer arribar la seva preocupació, fonamentada en uns estudis propis, sobre l’excés d’emissions contaminants que poden provocar els vehícles que usin les rampes d’accés als serveis soterrats del Parc Central, i la perillositat que les mateixes estiguin tant properes a les vivendes de Pl. Europa.

Entre els Grups que vàren accedir a reunir-se amb aquest col.lectiu, n’hi van haver que van informar que el Projecte estava mal fet, que es podía modificar  i que faríen tot el possible perquè això passés, provocant això el malestar que ens ha portat a aquesta reunió extraodinària, i que es basa en els següents motius:
 
a)Durant tot el procés del Projecte de soterrament del TAV a la ciutat de Girona, gairebé en la totalitat amb el mateix Equip de Govern Municipal, no es va donar la informació suficient a la ciutadania, ni es van establir els mecanismes de diàleg necessaris per garantir la defensa dels interessos veïnals davant la complexitat de les obres. El fet que ara s’ofereixi als veïns la comprensió i el diàleg que va faltar amb anterioritat, fa pensar que l’interès és més polític que de defensa dels ciutadans. I l’ús de la ciutadanía amb finalitats tacticistes és una pràctica que s’ha d’evitar per garantïr un Procés d’Informació Ciutadana, previ al Projecte de soterrament del Tren Convencional, el més net i lleial possible. No es pot prometre a la ciutadania sense tenir la certesa que es podrà cumplir el promès, i no es pot tolerar que això succeeixi amb tanta lleugeresa.

b)La magnitut de l’obra de tot el Projecte Ferroviari de Girona ha provocat, i provocarà en un futur, multitut d’afectacions i casos particulars de reivindicacions veïnals per la defensa dels seus interessos.

El Procés d’Informació Ciutadana previ a la Consulta Ciutadana ha d’incloure tots aquests casos particulars, i no es pot centrar en casos puntuals deixant de banda d’altres tant o més importants.

I aquestes trobades recents han donat rellevància a les peticions d’una part dels veïns, passant al davant d’altres reivindicacions molt anteriors i no menys importants.

-És per això que s’ha convocat aquesta reunió. Per deixar clar que no es permetràn actuacions que puguin distorsionar un correcte Procés d’Informació Ciutadana, i que es denunciaràn aquelles que creiem inoportunes.

Potser s’ha estat massa alarmista en la denuncia d’aquests fets, però s’ha cregut oportú fer-ho per delimitar el que creiem actuacions lleials i correctes, i el que no.

I així es seguirà fent, per tal de garantïr un Procés Informatiu a l’alçada del que es mereix la ciutadania de Girona.

Un cop exposats els motius de la Convocatòria Extraodinària, iniciem un debat entre els participants a la reunió.

S’hi tracten diversos temes relacionats amb les afectacions que poden provocar un Projecte d’aquesta magnitut, i amb la dubtosa necessitat de portar-lo a terme en l’actual període de crisis.

Vivim temps de retallades socials degut a la manca de recursos econòmics, i no entenem com es poden destinar els escassos diners públics en obres prescindibles actualment, que mai es poden prioritzar davant el manteniment del benestar social.

Si es diu que falten 40.000€ per garantir un servei Municipal del Banc del Aliments, com es poden acceptar indecents quantitats de diners per tirar endavant Projectes que poden ser prorrogables com el Ferroviari?

Si vivim temps de Copagament Sanitari, com es poden permetre partides pressupostàries marejants destinades a aspectes no vitals per a la societat?

Com es pot tolerar que s’iniciïn noves infraestructures, quan dia sí i dia també hem de patir la perillositat de Projectes inacabats com el de l’NII?

I referent a aspectes locals, com podem parlar d’acostar Girona i Barcelona a 30 minuts amb l’alta velocitat, si la conexió de transport públic urbà entre sectors de la ciutat (Sta.Eugènia-Sector Est) és d’1 hora?   

Per els punts debatuts, creiem en la necessitat d’un posicionament ciutadà al respecte que defensi la dignitat i els interessos dels habitants de Girona, i considerem que la cel.lebració d’una Consulta Popular és la millor manera de conèixer la opinió ciutadana sobre aquest i d’altres temes.

A més, insistim en la importancia que aquesta Consulta Popular vingui precedida d’un Procés d’Informació Ciutadana, el qual garanteixi la pluralitat de les informacions i de les fonts d’on provinguin, així com els espais de difusió de la mateixa.

Entenem que les formacions polítiques poden convertir aquest procés informatiu en un escenari de retrets i disputes entre les mateixes, però assumim el tarannà de la classe política i prioritzem el fet que s’en parli.

I arribats a aquest punt, recordem la importancia de constituïr una Comissió de Treball  que vetlli perquè es donguin les condicions òptimes per portar a terme un Procés Participatiu com aquest. I per fer-ho, es donen vàries idees com establir models de presentació de la informació comuns per a totes les fonts implicades, entre d’altres.

Informem que la persona de contacte que coordini aquesta Comissió de Treball, será en Martí Carreras (President de l’AVV St. Narcís). La Comissió es reunirà quan cregui oportú, i a la propera reunió de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ programada per al Dijous 13 de Setembre de 2012, presentaràn el treball fet fins a la data per tal que Assambleàriament s’aprovi o no el rumb marcat per la Comissió de treball.

Per últim, acordem que la primera trobada de la Comissió de Treball será el Dijous 26 de Juliol de 2012 a les 20h, quedant per definir el lloc de la trobada.

Tantmateix, ens comprometem a enviar la convocatòria de la trobada un cop conegut el lloc de la mateixa, i que en farem difusió per tal de garantïr la pluralitat i el màxim nombre de participants.

I amb això, donem per acabada la reunió a les 22h.

Atentament.

MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada