dijous, 5 de juliol de 2012

Acta Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 5.7.2012   LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
   DATA: Dijous 5 de Juliol de 2012
   HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de l’AVV Sant Narcís, l’AVV Santa Eugènia, l’AVV de Mas Ramada, la Mancomunitat Sta.Eugènia-Can Gibert, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Associació de Psicomotricistes de Girona, el Col.lectiu de propietaris de l’Eixample Sud, l’AMPA Montfalgars, els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA, i PSC, i ERC. Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.


1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, fem un breu resum de la cel.lebració de l’Audiència Pública del Projecte Ferroviari de Girona del passat 19 de Juny de 2012.


Recordem la petició d’unitat política feta per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, per garantïr un procés informatiu enfocat a la ciutadanía que desemboqui en una consulta popular, per tal que siguin els Gironins/nes els que decideixin el futur del Projecte Ferroviari.


Iniciem un debat, a on traiem la conclusió que la unitat política demanada només ha tingut l’acceptació dels Grups Municipals ICV-EUiA i CUP, i d’ERC. Que PP i PSC continuen en un conflicte polític al voltant de tema, i que CiU encara no s’ha acabat de posicionar al respecte.Exposem que a l’Audiència es vàren presentar diverses opcions de futur del Projecte del Tren Convencional en funció de la partida pressupostària Estatal que s’hi destini, les quals sòn la manca de partida pressupostària, la partida insuficient per cumplir els terminis d’execució de l’obra, i la garantía d’un fons pressupostari suficient pel compliment d’aquests terminis. A més, el portaveu de ICV-EUiA (Sr. Joan Olòriz) va parlar d’un Pla B, consistent a garantïr el pressupost mínim per recuperar i alliberar espais com el Parc Central pel gaudir de la ciutadanía.


A la reunió també s’esmenta que el fons Europeu és qui marcarà el ritme i l’execució de les obres, i que possiblement tant l’Equip de Govern com la ciutadanía tenim el mateix grau d’influència i desconeixement davant d’actuacions de carácter supramunicipal com aquestes, però que en tot cas és l’Ajuntament de Girona qui ha de vetllar pels interessos de la ciutadanía.Els arguments de desconeixement del Projecte no poden ser vàlids per justificar la incertesa del futur del Tren Convencional, ja que no s’entén que un Govern entrant no conegui els detalls d’una obra tant important per a la nostra Ciutat.


És llavors quan el representant de l’AVV Sant Narcís intervé fent una breu exposició del que ha suposat el soterrament del TAV pel seu barri (supressió d’espais comuns, d’aparcaments, tancaments de negocis, sorolls, pols, molèsties, etc.), i la manca d’informació i debat ciutadà que s’ha viscut abans de l’inici de les obres del TAV, com durant el transcurs de les mateixes.


És per això que, abans d’aclarir el futur del soterrament del Tren Convencional,  volen la garantía que es cel.lebri el procés d’informació i participació que es va negar a la ciutadanía de Girona en el Projecte de soterrament del TAV, i que aquest sigui a nivel de ciutat. I demanen a les Entitats participants a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ que donguin suport a la seva iniciativa.


Els veïns de St. Narcís ja han patit 4 anys d’obres, i no poden asumir-ne 10 anys més, com a mínim, sense poder gaudir dels espais comuns com el Parc Central i amb la incertesa que aquests 10 anys més s’eternitzin, i que visquem un nou episodi com el de l’NII a dintre de la nostra ciutat. Com diu el seu representant, l’inici d’unes obres sense la garantía de compliment dels terminis de finalització podríen suposar la mort en vida del barri.


Arrel d’aquesta petició , els participants a la reunió iniciem un debat del qual en traiem les següents conclusions:


-Donar suport incondicional a la iniciativa de l’AVV St. Narcís per iniciar un Procés d’Informació Ciutadana que desemboqui en una Consulta Popular, per tal que sigui la ciutadanía de Girona la que decideixi el futur del Projecte de soterrament del Tren Convencional.
Les obres abans esmentades afectaràn a tota la ciutat, ja que poden afectar tant el barri de Pedret (a on es farà el pou d’atac de la tuneladora), com els barris propers a les obres en superficie del túnel desde Mas Xirgu fins a Pl. Europa, amb les afectacions de mobilitat, sorolls i molèsties veïnals, que poden suposar aquestes obres.
És per això que està justificat l’interès que la informació del Projecte abans esmentat  arribi a tota la ciutadanía Gironina.
A més, les Mercaderíes Perilloses  no podrán passar pels túnels, i será necessària una altre línia exterior que passi per Salt i travessi exteriorment Girona, que no ha estat considerada desde l’inici.

-Demanar l’aturada de les obres no suposa oposar-se ni al progres ni al futur dels nostres fills, ja que aquest futur està en perill amb les retallades educatives i socials patides recentment.
I renunciar al pressupost del Tren Convencional, amb la possibilitat que d’altres territoris es beneficïin d’aquestes partides, no ha d’ésser motiu de perdre res, ja que és precisament l’avarícia de disposar dels diners per fer actuacions sovint innecessàries, un dels motius que ens ha portat a l’actual situació de mancança de recursos públics.
El tema no és oposar-se o no al soterrament del tren Convencional, sinó exigir informació ciutadana sobre tot el Projecte i que, en cas que s’iniciï l’obra,  les successives partides pressupostàries garanteixin el compliment dels terminis d’execució de l’obra, per així  evitar una interrupció d’aquestes partides que puguin reproduïr capítols com l’NII i d’altres infraestructures de la Província.

-El soterrament del Tren Convencional i l’arribada del TAV a Girona no ha d’amagar les necessitats quotidianes de molts habitants de Girona.
Com pot ser que estiguem parlant de conectar Girona i Barcelona en 30 minuts amb el TAV, si per anar de Sta. Eugènia al Sector Est en transport públic  necessitem 1 hora?
Com pot ser que el Tren Convencional per anar a Barcelona costi el doble que fa 10 anys, però trigui 15 minuts més?
No s’hauría de garantïr primer un servei de qualitat de Rodalíes de Girona amb Caldes, Celrà, i Bordils entre d’altres?

Acabat aquest debat, arribem a la conclusió que la pluralitat d’opinió de la ciutadanía, del teixit Associatiu Gironí, i dels Partits Polítics de Girona, fa que hi puguin haver  arguments a favor i en contra del Projecte de soterrament del tren Convencional de Girona.

La MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ no s’ha de posicionar a favor ni en contra de tirar endavant el Projecte, sinó que ha de promoure i garantïr que hi hagi un Procés d’Informació Ciutadana, que aquesta informació sigui el més objectiva possible i reflecteixi la Pluralitat d’opinions i postures abans esmentada, que es produeixin espais de debat amb la participació de tots els punts de vista, i que aquest procés desemboqui en una Consulta Popular .


S’ha de generar un debat al carrer que garanteixi una àmplia participació ciutadana a la Consulta abans esmentada, i que permeti que la ciutadanía hi pugui dir la seva sobre el futur d’una obra tant important per Girona, que de ben segur afectarà el dia a dia de tota la ciutat en menor o major mesura.


El nostre vertader objectiu és fomentar el suport entre Entitats, promoure la Participació Ciutadana i els debats a nivell de ciutat.


I un tema com el soterrament del Tren Convencional, bé mereix ser informat i consultat a la ciutadanía abans d’iniciar qualsevol actuació, ja que han de ser els Gironins els que decideixin que s’hi farà a la nostra ciutat. No pot ser que les Administracions supramunicipals guionitzin el nostre futur sense consultar la opinió dels que s’hi veuràn afectats, tal i com ja ha passat amb les obres de soterrament del TAV. I és per això que hem de garantïr que hi poguem dir la nostra, i que el suport del nostre Ajuntament signifiqui una opinió de ciutat. Una opinió de tot Girona.


Així doncs, definim el posicionament de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ i ens marquem un calendari d’actuació resumit en els següents punts:


a)Crear una Comissió de Treball, que tindrà l’objectiu de recopilar informació sobre els temes relacionats amb el Projecte de soterrament i amb les afectacions generades per les possibles obres, garantïr la pluralitat d’aquesta  informació, i promoure el debat amb la participació de tots els punts de vista.

Aquesta comissió estarà oberta a aquells que hi vulguin participar, per la qual cosa ens posarem en contacte amb el teixit Associatiu  perquè la configurin, i garantir així una Comissió de Treball plural i amb la participació de diferents punts de vista.
A la propera reunió de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ (el 6 de Setembre), presentaràn la informació recopilada per tal que siguin els participants a la reunió que, de forma Assamblearia, opinin i decideixin si el caire de la informació és adequat, i si aquesta és suficientment objectiva.
Si el material presentat és aprovat, la Comissió de Treball s’ocuparà de fer-ne difusió perquè la informació arribi al màxim nombre de ciutadans, i treballarà perquè Grups Municipals, Partits Polítics i Entitats participin d’aquest procés informatiu, per tal que tots els punts de vista hi diguin la seva fins el dia de la Consulta Ciutadana.

b)Engegar una iniciativa conjunta per donar suport a una petició de participació al Ple Municipal de Setembre que presentarà l’AVV St. Narcís, i en la qual també representarà a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

El motiu de la petició de participació serà demanar l’aprovació, en Sessió Plenària, a la nostra proposta que es cel.lebri una Consulta Ciutadana sobre el Projecte de soterrament del Tren convencional, el proper dia 29 d’Octubre durant les Festes de St. Narcís de Girona.  
Si la nostra proposta és acceptada per la majoria dels Grups Municipals, i la Consulta Ciutadana queda convocada per l’Ajuntament de Girona, iniciarem el dia segúent el procés d’Informació Ciutadana i en promourem la implicació de tots els punts de vista.
Si al contrari no és acceptada pel Ple de la Corporació, iniciarem un procés de recollida de les signatures necessàries perquè la Consulta Ciutadana sigui convocada per les Entitats interessades.

c)Un cop convocada la Consulta Popular, ja sigui pels uns o pels altres, buscar diferents formats i fòrmules per donar a conèixer la informació recollida per la Comissió de Treball , i promoure que tots els punts de vista participin del procés d’Informació Ciutadana.


d)Promoure la participació a la Consulta Popular, gaudir d’aquest Procés tant Democràtic, i aceptar el resultat de la Consulta sigui quin sigui.


Que la ciutadania accepti o no l’inici de les obres de soterrament del Tren Convencional és important, però ho és més el fet de cel.lebrar un Procés d’Informació Ciutadana previ, i que aquests Gironins informats hi puguem dir la nostra sobre el futur de la ciutat.
Informació i més informació. Un procés que no es va donar durant el Projecte de soterrament del TAV.

Si el resultat és NO a l’inici de les obres, cal garantïr l’alliberament dels espais públics i la recuperació del Projecte un cop les circumstàncies siguin més favorables.


Si el resultat és SI a l’inici de les obres, cal també garantir una partida pressupostària suficient pel compliment dels terminis d’execució de l’obra i, en cas que no es compleixin, exigir responsabilitats polítiques als responsables d’aquest possible incompliment.


Així doncs, un cop definit el posicionament de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ respecte el futur del Projecte de soterrament del Tren Convencional, i el nostre Pla d’actuació per garantïr un Procés d’Informació Ciutadana amb la posterior Consulta Popular, donem per tancat el primer punt de l’Ordre del Dia.


2.En el segon i últim punt de l’Ordre del Dia de Precs i Preguntes, intervé la representant de l’AVV Sta. Eugènia.

Ens informa que l’Equip de Govern encara no ha emprès cap actuació, per tal de donar ús al Centre de Dia de la Pl. Leonor Johé del barri de Sta. Eugènia, tot i que es va comprometre a fer-ho dintre del present any 2012 arrel l’aprovació d’una moció al respecte.


Tanmateix, tampoc tenen notícies sobre les actuacions que s’hi faràn al Club St. Jordi i a l’Antiga Biblioteca Salvador Allende del mateix barri.


Preocupa la indefinició de l’Equip de Govern amb aquests temes, i cal estar a sobre pel compliment dels compromisos adoptats pel Ple Municipal, després de l’aprovació de la recent Moció ciutadana pel no tancament del Club St. Jordi, l’obertura del Centre de Dia, i la cel.lebració d’un debat sobre la Gent Gran a nivel de ciutat.


Per últim, ens informa que el problema de la manca d’aparcaments persisteix al barri, i que s’ha agreujat pel fet d’obrir equipaments com la Marfà, sense dotar els mateixos amb els aparcaments necessaris pels seus usuaris.


Per acabar la reunió, comentem que a la Taula de Mobilitat cel.lebrada el passat 3 de Juliol , es va informar sobre futures actuacions com nous carrils bici, l’estudi de voreres el.laborat pels tècnics de l’Ajuntament, la regularització semafòrica, i l’ús de càmeres a la via pública entre d’altres. L’Equip de Govern tornarà a convocar la Taula de Mobilitat al proper Setembre per donar a conèixer a les Entitats el seu Pla de Mobilitat, i permetre que les Entitats hi diguin la seva al respecte.


I amb això, donem per acabada la reunió a les 22h.   


Atentament.

MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

1 comentari: