dijous, 8 de novembre de 2012

ACTA Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 8.11.2012

                             Una de les Reunions de la MESA D'ENTITATS

LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
DATA: Dijous 8 de Novembre de 2012
HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.
Hi assisteixen representants  de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’AMPA Montfalgars, l’AVV Pedret, el Comitè Sindical de l'UGT del Centre Geriàtric Maria Gay de Girona, l’Ateneu Republica de Catalunya (ARC), el Col.lectiu de Propietaris de la Pl. d’Europa, l’AMPA Cassià Costal, el Partit Republicà d’Esquerra (PRE),  i els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA. Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.
1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Día, fem una valoració de l’aprovació final de les Ordenances Fiscals Provisionals 2013, del seu redactat.
A més, fem esment dels mails enviats a tots els Grups Municipals amb la nostra petició que convoquessin un Ple Extraodinari per tal d’aprovar les Ordenances Provisionals, i permetre així que les Entitats poguéssim participar en el procés d’Al.legacions previ a la seva aprovació final.
Podeu consultar més detalls dels punts exposats, a l’enllaç del nostre blog http://mesadentitats.blogspot.com.es/2012/10/valoracio-de-la-no-aprovacio-de-les.html
Expliquem que, arrel dels mails abans esmentats, s’han posat en contacte amb nosaltres els Grups Municipals d’ICV-EUiA i la CUP per tal que tots exposem els nostres punts de divergencia amb el redactat de les Ordenances Fiscals Provisionals 2013, i el.laborem una Al.legació tipus que inclogui aquells que siguin comuns.
Així doncs, i després d’acordar-los en una reunió mantinguda amb els Grups Municipals abans esmentats, presentem els punts considerats per incloure a l’Al.legació conjunta:
a)Tarifació social o progressivitat Fiscal en preus d’Escoles Bressol, taxes de recollida d’escombraríes i clavagueram, IBI, …
b)Gravar les Entitats bancàries amb l’IBI corresponent al seu stock d’habitatges, i amb la puja d’un 50% en la taxa dels caixers automàtics del carrer.
c)Progressivitat fiscal per a tots aquells emprenedors que iniciïn una activitat comercial, per tal que puguin afrontar més còmodament les taxes aplicades durant els primers anys d’activitat.
d)Condonar recàrrecs resultants de deutes Municipals als ciutadans que puguin justificar la manca d’ingressos com a motiu per generar aquest deute.
e)Eliminació de la Taxa d’Ocupació de l’Espai Públic destinada a qualsevol Entitat, de la ciutat o fora d’ella, i particular sense afany de lucre, que acreditin unes finalitats d’activitat socials, solidàries, i destinades a la ciutadanía de Girona.
Informem que els Grups Municipals d’ICV-EUiA i la CUP han demanat una reunió amb la Regidora d’Hisenda Pública, a la qual han convidat a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ per tal d’iniciar el diàleg que ens permeti l’aprovació dels punts inclosos a l’Al.legació.

Per últim, expliquem que arrel d’aquestes trobades el.laborarem l’Al.legació definitiva i la farem arribar a les Entitats perquè, si fos necessari, l’aprovin i tirem endavant una altre iniciativa conjunta de presentació d’Al.legacions a les Ordenances Fiscals Provisionals 2013.
2.Iniciem el segon punt de l’Ordre, escoltant la exposició d’una de les membres de la Comissió creada per recopilar informació que justifiqui la petició de cel.lebrar un Debat sobre la Gent Gran a nivell de ciutat, el qual va ser aprovat en Sessió Plenària i encara no s’ha produït.
Debatim els avenços exposats, consensuem que no están prou desenvolupats, i tracem les línies bàsiques sobre les quals s’hauría d’ampliar el treball portat a terme per la Comissió.
Així doncs, acordem que tornarem a incloure aquest punt a l’Ordre del Día quan hagin desenvolupat més els temes, i debatrem els seus continguts per tal d’aprovar la petició de debat abans esmentada.
3.D’acord amb el tercer punt de l’Ordre, fem un resum de la III Audiència Pública del Projecte Ferroviari cel.lebrada el Dimarts 6 de Novembre, a la qual vàrem intervenir com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.
Exposem els compromisos que vàrem demanar a l’Equip de Govern Municipal, i la nostra intenció de no abandonar l’Auditori-Palau de Congressos si no assumíen un mínim de les següents demandes:
-l'obertura inmediata d'una Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, que permeti l'entrada de denúncies veïnals relacionades amb les obres portades a terme fins al día d'avui.

-la consideració, per part de l'Ajuntament, d'estudiar un Pla de Dinamització Comercial per al barri de St. Narcís. i les compensacions necessàries per la comunitat Veïnal i Comercial Gironina que hagi patit les conseqüències de les obres de soterrament del TAV a la ciutat de Girona.

-l'aturada inmediata de les obres del Parc Central fins que no es presenti tota la informació relacionada amb les mateixes (plànols, terminis, disseny del Parc Central, recuperació d'espais,...).

-una visita guiada de les obres, oberta a la ciutadanía de Girona que hi estigui interessada per tal de complementar visualment la informació abans esmentada.

-el lideratge, per part de l'Ajuntament de Girona, d'una denúncia per les irregularitats d'execució de l'obra que inclogui la informació recopilada a la Oficina d'Atenció Ciutadana abans esmentada.

-la defensa a ultrança, per part del Consistori, dels veïns afectats i dels espais Municipals a recuperar.
Valorem els compromisos assumits per l’Equip de Govern i els seus terminis d’execució, i acordem que estarem a sobre per tal que es compleixin.
És llavors quan representants del Col.lectiu de Veïns de la Pl. Europa de St. Narcís, ens exposen la perillositat d’emissió excesiva de CO2 resultant de la finalització de les obres de la Fase I del Projecte Ferroviari, l’Estació d’Autobusos, i les rampes d’accés als pàrking subterrani del mateix Parc Central.
A més, l’espai que abans ocupava la rotonda de la Pl. Europa es convertirá en una cruïlla a on la concentració de trànsit rodat serà molt elevada, i la suma de tots aquests factors generaran un núvol tòxic que de ben segur afectarà la salut dels veïns de la zona.
Els representants de l’AMPA Cassià Costal també denuncíen aquests aspectes, degut a les afectacions de salut  que poden patir els alumnes del Col.legi per culpa de l’excessiva emissió de fums.
Tant uns com els altres se senten menystinguts per l’Equip de Govern, i demanen el suport de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ perquè recolzem les iniciatives que puguin portar a terme per denunciar la situació, i demanar sol.lucions.
Debatim els temes exposats, i aprovem assambleàriament que donarem suport com a Col.lectiu davant les accions que puguin tirar endavant, a l’hora que en poguem promoure de conjuntes.
Tantmateix, acordem que afegirem els casos exposats a la denuncia que poguem fer al respecte de l’execució de la Fase I del Projecte Ferroviari, i les afectacions veïnals i comercials que aquestes han generat.
Per acabar amb el tercer punt de l’Ordre del Día, fem una explicació del DEBAT ELECTORAL que hem organitzat la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ juntament amb la XARXA pels DRETS SOCIALS, els motius que ens han portat a fer-ho, i els últims detalls d’organització i participació al mateix ( més detalls, a l’enllaç  http://mesadentitats.blogspot.com.es/2012/11/debat-electoral-organitzat-per-la-mesa.html ).
4.Al torn de Precs i Preguntes, intervé el representant de l’AVV Pedret per explicar un Projecte de Mercats de barri.
La idea és fomentar Mercats de Proximitat per tal de donar més vida als barris, donar servei a aquelles persones amb problemes de mobilitat, i millorar l’activitat veïnal i comercial de cadascún dels barris de Girona.
Hi ha barris a on els comerços son escassos, i si no es dota de serveis i activitat comercial als mateixos, hi ha el perill que els seus veïns tinguin la única alternativa de marxar del seu barri a l’hora de buscar aquesta oferta.
Ens agrada la idea, i demanem al representant de l’AVV Pedret que la desenvolupi per tal de fer-la extensiva a d’altres barris de la ciutat i aconseguir un interès conjunt, si n’hi hagués,  per poder-la tirar endavant. 
I amb això, acabem la reunió a les 22h.
Atentament.

MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada