dilluns, 17 de desembre de 2012

Acta Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 17.12.2012LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
DATA: Dilluns 17 de Desembre de 2012
HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’AMPA Montfalgars, l’Ateneu Republica de Catalunya (ARC), el Col.lectiu de Propietaris de la Pl. d’Europa, el Partit Republicà d’Esquerra (PRE),  l’AVV St. Narcís, l’AVV Mas Ramada, els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA, i el PSC, i ERC de Girona. Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Día, exposem el resultat de les reunions mantingudes amb l’Equip de Govern i els Grups Municipals d’ICV-EUiA i la CUP, per negociar la inclusió dels punts consensuats a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ a les Ordenances Fiscals 2013 de Girona.

Uns resultats que queden resumits al cronograma penjat al següent enllaç del nostre blog: http://mesadentitats.blogspot.com.es/2012/12/cronograma-dels-compliments-del-punts.html

Un cop feta la exposició, iniciem un debat per valorar el resultat final de les reunions abans esmentades. Unes reunions a les quals també es va informar a l’Equip de Govern Municipal que, en cas d’incompliment dels acords presos i del cronograma consensuat pel seu compliment, acudirem al Defensor de la Ciutadanía de Girona per denunciar-ho si així fos necessari. Siguent aquesta una clausula de la que ens volem dotar les Entitats d’ara endavant, per garantïr el compliment dels punts acordats en cadascun dels temes en que participem.

Així doncs, i un cop finalitzat el debat sobre cadascun dels temes exposats, consensuem la nostra acceptació al resultat de les reunions mantingudes sobre Ordenances Fiscals 2013, donem validesa com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ als acords presos durant les negociacions, i valorem positivament la nostra participació en temes d’Hisenda Municipal.

Aquesta ha estat la primera experiencia en que Entitats han participat en temes d’aquest tipus, i hem demostrat la maduresa i responsabilitat del teixit Associatiu Gironí. És per això que expressem la nostra voluntat per participar en la el.laboració dels Pressupostos Municipals 2013, donat que aquest ha estat un precedent molt positiu per així possibilitar-ho.

Tantmateix, també trobem encertat dotar de les clàusules abans esmentades les futures negociacions en les que participem tant la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, com d’altres Entitats de forma particular.

I amb això, donem per acabat el primer punt de l’Ordre del Día.

2.Iniciem aquest segon punt fent una exposició dels darrers aconteixements relacionats amb el Projecte Ferroviari de la ciutat de Girona, tals com el no compliment d’alguns dels compromisos presos per l’Equip de Govern Municipal a la darrera Audiència Pública, i la manca de respostes concretes a les preguntes fetes per diferents Grups Municipals sobre aquests temes a la darrera Sessió Plenària.

Temes com la no obertura de la Oficina d’Atenció als Afectats per les Obres del TAV dins del Mes anunciat, la continuació de les obres nocturnes al Parc Central, i el no enderrocament de les edificacions d’emergència i ventilació aixecades al mateix Parc.

Observem que els díes passen, i que la data d’inauguració de la línea d’Alta Velocitat al seu pas per Girona (8 de Gener de 2013) és ara la prioritat, passant al davant de la defensa dels interessos dels veïns i comerciants afectats per les obres, les compensacions que hagin de rebre per les afectacions patides arrel de l’execució del soterrament del TAV, i la pérdua del Parc Central tal i com aquest era abans de començar la Fase I del Projecte Ferroviari.

És cert que la visita d’obres oberta a les Entitats i la ciutadanía es va produïr, però també que aquesta no va resoldre els nostres dubtes sobre l’estat en que quedarà la superficie del Parc Central, ja que es va centrar més en les obres subterrànies.

És per tot això que recordem la necessitat d’emprendre aquelles actuacions que considerem necessàries, per denunciar les irregularitats en l’execució del Projecte Ferroviari fins al día d’avui, el fet que no s’hagi defensat a la ciutadanía i comerç afectats, i la nul.la consideració vers als Gironins a l’hora de conèixer el nostre parer sobre el futur Ferroviari de la nostra ciutat i els espais Municipals afectats per les obres.

Unes actuacions que han de començar promocionant un acte de protesta a la inauguració de la línea del TAV Barcelona-Girona-Figueres, per deixar pal.lès el descontentament d’una part de la ciutadanía davant l’inacabament del Projecte Ferroviari, l’enterrament de recursos públics en unes obres culminades amb una estació del TAV en superficie, la indecència pressupostària per fer un forat que finalment no encabirà l’estació abans esmentada, la no defensa dels Gironins/es afectats per les obres, i el fracàs de model social, d’inversió, democràtic, sostenible, i de mobilitat. Un acte de protesta acceptat pels participants, i pel qual definirem els detalls un cop coneguda la data definitiva i les característiques de la inauguració.

I que, tal i com ja es va dir a la roda de premsa del passat 6 de Desembre, tindran continuïtat amb la entrada d’una denuncia al Defensor de la Ciutadanía de Girona, a on s’exposin l’incompliment d’Ordenances de Civilitat amb les obres nocturnes, la manca d’espais de defensa ciutadana en el decurs de l’execució de les obres de soterrament del TAV, l’incompliment per part de l’Equip de Govern dels compromisos presos a la darrera Audiència Pública dins del calendari anunciat, i d’altres.

A més, ens marquem un horitzó d’actuació tal com acudir a Fiscalía, per tal de denunciar aspectes més generals del Projecte Ferroviari a la ciutat de Girona, les irregularitats de la seva execució, el rerafons d’especulació urbanística del Projecte que es desprén dels espais alliberats a la ciutat (encabir l’Estació de Mercaderíes a l’actual Peatge de Salt per alliberar els terrenys de l’actual Estació de Mas Xirgu, reforç de la llosa del Parc Central que pot permetre-hi edificacions, etc), a canvi de l’elevada despesa económica Municipal que pot suposar l’adquisició de l’espai alliberat per l’actual viaducte (en cas que aquest s’enderroqui), i d’altres.

Debatim tots els punts exposats i, tot i que no descartem l’horitzò marcat per Fiscalía, entenem que aquesta actuació no ha de ser prioritària i que només hi acudirem si la informació recopilada és mereixedora de fer-ho.

Així doncs, consensuem fer l’acte de protesta a la inauguració del TAV i acudir al Defensor de la Ciutadanía de Girona, deixant obert l’horitzò marcat.

Amb tot això, considerem que l’aspecte més important és la tasca pedagógica que tots hem de fer per explicar què ens porta a emprendre aquelles actuacions que considerem oportunes, i informar a la ciutadanía de Girona sobre els aspectes de present i de futur relacionats amb el Projecte Ferroviari de Girona.

No podem caure en la desinformació que han practicat els diferents Governs Municipals, i que sempre hem denunciat. I és per això que la gent ha de saber i entendre què diem sobre el Projecte Ferroviari i perquè en denunciem alguns aspectes, ja que només a través de la informació Ciutadana podrem envoltar-nos del suport necessari per tirar endavant les nostres iniciatives. I la informació és poder.

Després de debatre aquests punts, i recordant el lideratge de les Entitats de St. Narcís que formen la Comissió de seguiment del TAV, tots hi estem d’acord. I amb això acabem el segon punt de l’Ordre del Día.

3.D’acord amb el tercer punt, informem sobre les reunions mantingudes per donar forma al Programa de Televisió a on ha participat l’ideòleg del Projecte, i la resposta rebuda per part del teixit Associatiu per participar-hi un cop informat via mail.

S’exposa la resposta positiva de TVGirona per incloure aquest programa a la seva graella, i diferents aspectes tècnics sobre el format i la dinámica que poden ser més econòmics i adhients per satisfer els objectius del mateix.

Tantmateix, informem que la resposta de les Entitats i Col.lectius Gironins per participar-hi ha estat prou nombrosa com per garantïr suficients continguts per tirar el programa endavant.
Així doncs, i un cop encarats aquests dos primers punts, coincidim en la necessitat que l’Ajuntament de Girona s’impliqui en el projecte en forma de cessió d’equipaments públics a on encabir la cel.lebració dels programes, i el seu compromís perquè hi participin els responsables Municipals relacionats amb les temàtiques que s’hi desenvolupin.

És per això que acordem fer una petició de reunió amb l’Alcalde de Girona, per tal d’exposar-li el nostre projecte i demanar-li el compromís institucional abans esmentat.
Per últim, consensuem exposar el resultat d’aquesta trobada a la propera reunió de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ i, si els resultats son positius, crear una Comissió encarregada de donar forma als aspectes tècnics, logístics i de finançament,  que facin realitat aquest Programa de Televisió.

4.Iniciem el torn de Precs i Preguntes amb la intervenció dels representants de l’AVV Mas Ramada, a on ens informen que properament faran una Petició de Participació al Ple Municipal, i ens recorden els motius que els han motivat a fer-ho.

Segons els seus representants, la situació del barri de Mas Ramada i el Sector Est és límit desde fa massa anys. I, tot i les reunions mantingudes amb el Regidor de barri per començar a treballar en aspectes urgents del barri, la Participació al Ple Municipal és necessària per tal de visualitzar la situació del seu barri i les problemàtiques ocasionades per la manca d’actuacions Municipals, i fer pressió perquè aquesta situació millori com abans millor.

Així doncs, ens comenten que l’objectiu de la seva Petició de Participació al Ple Municipal és denunciar la situació del Sector i els motius que han desembocat en que aquesta esdevingui, i exigir l’actuació Municipal inmediata per revertir la situació.

Arrel dels punts exposats pels representants de l’AVV Mas Ramada, debatim i consensuem que, com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, donem ple suport a la seva Petició de Participació. A més, i un cop facin entrada en Registre de la Petició, acordem que enviarem al teixit Associatiu Gironí el Document presentat per l’AVV Mas Ramada, per tal de demanar el suport al mateix als diferents Col.lectius i Entitats de forma particular.

Així doncs, restem a la espera de la entrada en Registre del Document abans esmentat.
Per acabar aquest torn de Precs i Preguntes, els Grups Municipals assistents a la reunió (PSC, CUP, ICV-EUiA) ens informen de les respostes de l’Equip de Govern a les preguntes que els van fer al passat Ple Municipal del 10 de Desembre, relacionades amb l’estat actual del Projecte Ferroviari i els compromisos adoptats a la darrera Audiència Pública. Unes respostes que no van satisfer a ningú degut a la inconcreció i la manca de continguts de les mateixes.

I amb això, donem per acabada la reunió a les 22h.

Atentament.
MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada