dijous, 7 de febrer de 2013

Acta Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 7.2.2013LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
DATA: Dimecres 7 de Febrer de 2013
HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’AMPA Montfalgars, l’Ateneu Republica de Catalunya (ARC), l’AVV Mas Ramada, l’AVV Montilivi, la U.E. Vila-Roja, l’Assamblea 15M, Iaioflautes Girona, Càrites Girona, Justícia i Pau, diversos ciutadans Gironins, i els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA, i el PSC.  

Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, fem un resum de les darreres reunions sobre Pressupostos 2013 que hem mantingut, conjuntament amb els Grups Municipals d’ICV-EUiA i la CUP, amb la Regidora d’Hisenda Municipal i l’Alcalde de Girona.

Recordem les propostes que, com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, hem fet a les Reunions abans esmentades per tal que siguin incloses al redactat dels Pressupostos Municipals 2013:

-Una partida Pressupostària d’1.5 Mil.lions d’€ per a barris de Girona, la qual sigui distribuïda en funció a un Reglament a el.laborar, i sotmesa a un procés participatiu perquè el teixit Associatiu de cadascun dels barris pugui decidir les prioritats d’inversió de les partides resultants d’aquest procés.
-Uns Pressupostos 2013 continuïstes a les Ordenances Fiscals 2013, a les quals també hem participat en la el.laboració del seu redactat. Una continuïtat natural si entenem que les dos negociacions en les que hem participat responen a aspectes d’Hisenda Municipal.
Expliquem que les negociacions avancen correctament, i que l’Equip de Govern Municipal no ha tancat en cap moment la porta a satisfer les nostres demandes.
Tantmateix, reconeixem certa inconcreció en alguns dels aspectes que hem negociat, i informem que el Divendres 8 de Febrer tindrem la darrera reunió amb l’Alcalde de Girona, prèvia a la cel.lebració del Ple Municipal a on es votaran provisionalment els Pressupostos 2013, per concretar aquests aspectes més oberts.
Reconeixem la complexitat dels Pressupostos i que potser no hem tingut temps de tancar certs temes parlats a les reunions. Però destaquem que la prioritat de la primera fase de les negociacions és garantïr la possibilitat de gaudir d’uns Pressupostos Participatius oberts al teixit Associatiu de Girona (i d’una aportació económica suficient) i que, si els Pressupostos son aprovats de forma provisional permetent així la continuació de les negociacions, serà el moment d’aprofundir en aspectes que busquin la continuïtat d’aquells temes ja acordats a les Ordenances Fiscals 2013.
Un cop exposats tots aquests punts, iniciem un Debat resumit en els punts següents:

-Alguns dels Grups Municipals assistents a la reunió, ens exposen els motius i arguments que justifiquen la seva probable votació als Pressupostos provisionals 2013. Acceptem aquests arguments, però recordem que la postura de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ no pretén condicionar el vot de cap d’ells (més faltaría), sino valorar els avenços que poguem fer les Entitats al respecte de la nostra participació en el dia a dia de la nostra Ciutat.
Desde la MESA D’ENTITATS ens hem de limitar a aprofitar aquelles oportunitats que se’ns presentin per participar, i treballar perquè esdevinguin habituals. I en cap cas hem d’entrar a fer valoracions de l’actuació dels Grups Municipals, sino respondre a les portes que aquests ens puguin obrir per permetre la nostra participació (tal i com hem fet a la invitació d’ICV-EUiA i la CUP per participar a les OOFF i els Pressupostos 2013).
-Es comenta el fet que s’ha reduït la partida de Solidaritat i Cooperació dels Pressupostos presentats per CiU, tot i que s’aprovés en Sessió Plenària la recuperació de l’1% destinat a aquests aspectes.
En referencia a això, informem que ja s’ha recordat aquest punt a l’Equip de Govern Municipal a les negociacions dels Pressupostos 2013, i que aquests han admès l’error i s’han compromès a donar compliment a l’acord de Ple abans esmentat. Demostrant així la necessitat de continuar les negociacions per tancar aquest i d’altres temes que s’han posat a sobre la taula.
-Arrel d’aquest darrer punt, i en relació a l’oblit de destinar l’1% esmentat per l’Equip de Govern en una de les reunions mantingudes, apareixen dubtes entre alguns dels participants de la MESA D’ENTITATS sobre la confiança que hem de tenir en el compliment dels compromisos que assumeixi CiU durant les negociacions.  
Segons argumenten, hi pot haver una utilització de les Entitats perquè es tirin endavant els Pressupostos 2013, i potser que les mateixes Entitats no ens n’adonem. Es comenta que l’Equip de Govern Municipal s’ha reunit amb diverses AVV de diferents barris de la ciutat, per tal de donar a conèixer els Pressupostos que han el.laborat, i que alguna Entitat ens ha recordat la importància d’aprovar els Pressupostos perquè es mantinguin les Partides destinades als seus barris.
En resposta a tot això, es recorda que la tasca de la MESA D’ENTITATS és la de treballar per la Participació de les Entitats en el dia a dia de la ciutat. No hem de posar la bena abans de la ferida i malfiar-nos d’allò que encara no ha succeït, sino actuar amb constructivitat i ser presents allà a on se’ns convidi per sumar per la nostra participació. Però també entenem que, en cas que així passi, hauríem de denunciar aquells aspectes amb els que no hi estiguem d’acord.
Les negociacions sobre els Pressupostos 2013 son una altre capítol cap al nostre objectiu, i l’hem d’aprofitar fins al final.
A més, i degut a que tenim independencia d’actuació, si les negociacions no donen el fruit esperat, i així ho decideix l’Assamblea, podem abandonar aquestes negociacions en qualsevol moment.


-Finalment, entenem que hem de seguir participant en les negociacions per responsabilitat i perquè no trobem cap motiu per deixar de fer-ho. Tot i això, estem d’acord en que necessitem més motius que demostrin el pas endavant fet per l’Equip de Govern en relació a uns Pressupostos més Participatius. I consensuem que aquesta demostració sigui la inclusió de la proposta feta per la MESA D’ENTITATS al redactat dels Pressupostos 2013 que es presentaran al Ple Municipal de l’11 de Febrer de 2013.
Així doncs, acordem que a la Reunió de l’endemà amb la Regidora d’Hisenda i l’Alcalde de Girona, demanarem que s’inclogui la nostra proposta de Pressupostos Participatius per barris al redactat Provisional del Pressupostos 2013 i, si així ho fan, podrem considerar com a vàlides les negociacions fetes fins a la data.

-Per últim, comentem que l’Alcalde va recordar de la necessitat de dotar-nos d’un Reglament, que permeti distribuir la Partida destinada als barris de la forma més equitativa i consensuada posible. I que aquest Reglament s’hauría de presentar en Sessió Plenària, per tal de ser aprovat pels Grups Municipals i poder-lo aplicar en breu, com a molt tard al Mes d’Abril de 2013.

És per això que creem una Comissió de 4 persones per tal d’el.laborar un esbòs de Reglament, a presentar a l’Equip de Govern i les diverses parts implicades (Grups Municipals, Entitats, etc). Creiem que ens hem d’assumir el repte, i posar-nos a treballar inmediatament perquè els Pressupostos Participatius siguin una realitat com abans millor.
Així doncs, acordem que la Comissió presentarà aquest Reglament Provisional a la propera Reunió Ordinària i/o Extraodinària de la MESA, per tal de ser aprovada Assambleàriament i presentada a les parts interessades.

I amb això, donem per acabat el primer punt de l’Ordre del Dia, no sense recordar que tota petició de Participació als Pressupostos 2013 es fa sobre la partida d’INVERSIONS dels mateixos.

2.D’acord amb el segon punt de l’Ordre del Dia,  informem sobre les reunions fetes per la Comissió del Projecte de Menjadors Socials i els seus continguts.
La primera de les Reunions va ser una Pluja d’Idees ( podeu consultar l’Acta a l’enllaç http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/02/acta-reunio-comissio-menjadors-socials.html ), i la segona ja es va centrar en aspectes d’estructura de funcionament, de la viabilitat de tirar endavant aquest Projecte, en repartir tasques, i d’altres.
Comentem que el treball de la Comissió avança positivament, i informem que hem rebut la trucada de la Diputació de Girona perquè, a través del programa dipsalut, li agradaría participar a la propera trobada de la Comissió per explicar quines idees han començat a treballar en relació a la problemática que ens ha portat a iniciar aquest Projecte, quines Partides econòmiques disposen per fer-ho, i de quina manera podem treballar conjuntament pel mateix objectiu.

Aquest fet és molt ben rebut pels participants a la MESA D’ENTITATS, i acordem que seguirem informant sobre les convocatòries de les Reunions de la Comissió, i els continguts de les mateixes.

El representant de l’AVV Mas Ramada informa que, a diverses Comunitats de Vivendes del Barri, ja s’estan tirant endavant accions espontànies basades en la col.laboració dels Veïns a través del voluntariat i el Cooperativisme. Una demostració més que el model de Cooperació que ens hem marcat és tant necessari com possible.

Per últim, informem que la propera reunió de Comissió de Menjadors Socials serà el proper Dimecres 20 de Febrer a les 19h al Centre Cívic Can Ninetes, i recordem que aquesta Comissió és oberta a tothom qui hi vulgui participar.

3.Al torn de Precs i Preguntes, informem que representants de la Fundació Fauna Girona s’han posat en contacte amb la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ per exposar una problemática relacionada amb la seva activitat. Excusem la no assistència de cap d’aquests representants per exposar aquesta problemática, i procedim a explicar-la nosaltres mateixos.

Informem que la Fundació Fauna va signar un Conveni amb l’Ajuntament de Girona el passat 2007 per tal de tirar endavant un Projecte anomenat Projecte Gat, amb el qual s’ocupaven de localitzar i castrar les colonies de Gats a la ciutat, i evitar així el creixement descontrolat d’aquests animals davant el perill d’esdevenir plaga.

Durant el primer any del Conveni, es vàren dedicar a buscar les colonies de gats i a les seves alimentadores que, al estar perseguides, van costar de trobar. El segon any van rebre l'ajut de 60 castracions, que més tard es van reduir a 40 castracions, i l'any passat (amb l’entrada de CiU com a Equip de Govern Municipal) se’ls va acabar la concesió i van començar a renegociar el conveni.                                                                                    

Al Juny de 2012 vàren rebre la resposta que concedirien 30 castracions (en un termini de 6 mesos fins a final d’any), i que si ho feien be els concedirien 50-60 castracions al seguent any.                                                                                                                

Aquest any 2013 segueixen esperant resposta, i el pagament de les factures de l'any passat tant a Fundació Fauna com als veterinaris.

A més, també vàren tenir una reunió amb les voluntaries del Projecte Gat i l'Ajuntament, a on es va prometre el carnet d'alimentador, un cartell de colònia, un xic mes d'ajut per part de l'Ajuntament, i el manteniment de les condicions de col.laboració amb el mateix Ajuntament.

Però a dia d’avui res d’això s’ha complert, i Fundació Fauna denuncia que aquest incompliment pot desembocar en les següents situacions:

-El gat de carrer es considerat una plaga. Per tant pot ser capturat i eliminat.
-Una gata pot tenir 6 cries cada 6 mesos.
-Hi ha més de 40 colònies conegudes a la ciutat de Girona, i més de 10 gats per colonia (això  fa uns 400 gats com a mínim). Suposant que de 10 gats 5 son femella, son 60 gats nous cada any.
-Alimentar animals per part dels voluntaris del Projecte, sense que aquests tinguin el carnet d’alimentador, pot ser multat amb 300 euros o més.

Així doncs, Fundació Fauna no demana l’exclusivitat a l’hora de continuar amb el Projecte Gat, sino que l’Ajuntament faci els passos necessaris per donar-ne continuïtat i que no es tiri per terra el treball fet durant aquests 4 anys i mig.

És per això que, un cop exposat el cas, entreguem un Document als Grups Municipals presents a la reunió en el qual hi ha el contacte de la Fundació Fauna i els motius de la seva denuncia, per tal que en facin l’ús que creguin convenient i ho puguin fer arribar a l’Equip de Govern Municipal.

I amb això, donem per acabat aquest tema.

Continuem el torn de Precs I Preguntes amb la intervenció del Representant de la U.E. Vila-Roja, en la qual ens informa que les seves instal.lacions acolliràn les activitats del Projecte futbol-net de la Fundació del F.C. Barcelona, gràcies al treball de l´Ajuntament perquè així sigui.
Una noticia molt positiva pel club i per la dinamització del Sector Est, i de la qual tots ens n’alegrem i felicitem a qui ho ha fet posible.

Per últim, informem que la problemática al barri de St. Narcís sobre les obres del TAV Girona està més calenta que mai, i que l’AVV St. Narcís i l’Associació de Comerciants de St. Narcís, els quals han excusat la seva assistència a la MESA D’ENTITATS degut a que estan en una altre reunió, continuen denunciant l’incompliment dels compromisos anunciats per l’Equip de Govern Municipal, i demanant el suport de la resta de la ciutat de Girona. És per això que informem que, tot i no ser convocada per cap d’aquestes Associacions, hi haurà una concentració de 19 a 20h a la Plaça del Vi de Girona el Dilluns 11 de Febrer de 2013 ( abans del Ple Municipal ), i animem als presents que hi assisteixin i en facin difusió per tal de donar suport al barri de St. Narcís.

A més, també fem esment de les concentracions i manifestacions convocades per la PAH ( 16 de Febrer a Barcelona ) i la Xarxa pels Drets Socials de Girona ( 23 de Febrer ), de les quals en farem arribar més informació tant bon punt en coneguem més detalls.

I amb això, donem per acabada la reunió a les 21:50h.

Atentament.
MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada