dilluns, 15 d’abril de 2013

Proposta definitiva MESA D'ENTITATS del Model Pressupostos Participatius


Benvolguts/des,

Com ja sabreu, la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ hem estat participant en les negociacions dels Pressupostos Municipals 2013, i hem acordat sotmetre 1 mil.lió d'€ del capítol d'inversions a un procés de Pressupostos Participatius.

Us informem que, després que la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ insistíssim perquè així fòs, l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Girona va convocar una reunió per parlar de Pressupostos Paticipatius.
Ara be. La Convocatòria de la reunió va ser exclusiva a Associacions de Veïns de Girona, tot i que la nostra petició fou que el procés s'obrís a tot el teixit Associatiu de la nostra ciutat, i en la mateixa es va acordar que les Entitats assistent a la reunió teníen temps de presentar les seves propostes de Reglament fins Diumenge 14 d'Abril de 2013, per tal de votar-les en una nova reunió a cel.lebrar Dijous 18 d'Abril de 2013.

I la proposta que hem presentat com a MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ és la següent, de la qual us deixem l'esquema i la explicació del mateix: -COMISSIÓ MIXTA: formada per l'Equip de Govern, Grups Municipals, principals Partits Polítics Gironins (ERC), Teixit Associatiu, Tècnics Municipals, i d'altres integrants que puguin ser proposats i acceptats pel consens dels membres ja existents a la Comissió Mixta.
La seva tasca serà el.laborar el Reglament de Pressupostos Participatius a incloure al ROM dins del calendari prefixat, fer el seguiment per garantïr la correcta aplicació i transparència de tot el procés, treballar per establir les bases de la Consulta Popular a cel.lebrar, i en fer-ne difusió per tal de promoure la màxima participació ciutadana possible.

-PRESSUPOST: inicialment la quantitat d’1 mil.lió d’€, tal i com es va acordar a les negociacions dels Pressupostos Municipals 2013.

-ASSAMBLEES DE BARRI: es convocaran com a mínim un cop l'any, i  la configuraran el Teixit Associatiu del barri o Sector, el Regidor Responsable del barri o Sector en qüestió, Tècnics Municipals, un President, un Secretari, i membres designats per formar part de la Comissió Mixta. Es farà Acta de totes les Assamblees celebrades, per tal de donar coneixement dels temes tractats.

-COL.LECTIUS CIUTADANS: aquelles Entitats i/o Col.lectius que no siguin exclusius d'un barri o Sector, sinó que el seu àmbit d'actuació sigui a nivell de ciutat (PAH, ANG, Justícia i Pau, ...).

-PROJECTES: els projectes resultants de la tasca propositiva de les Assamblees i Col.lectius Ciutadans, els quals seran treballats per la Comissió Tècnica per ser sotmesos al Procés Participatiu que decideixi el seu futur.

-COMISSIÓ TÈCNICA: serà formada exclusivament per tècnics Municipals, per tal d’evitar posibles clientelismes i politització de la mateixa.
La seva funció serà la de canalitzar els Projectes rebuts per les víes ja exposades, i decidir aquells que siguin viables per ser sotmesos a Consulta Popular.

-CONSULTA POPULAR: els Projectes treballats per la Comissió Tècnica, seran sotmesos a una Consulta Popular de ciutat per tal que els Gironins/es decideixin quins d'aquests seran inclosos als Pressupostos Municipals d'aquell any.
La Consulta Popular és el procés més Democràtic i Participatiu conegut, i garantirà que tot el Model Participatiu proposat desemboqui en un mecanisme transparent, obert, ciutadà i equitatiu. I la Comissió Mixta treballarà perquè la Consulta Popular compleixi aquests requisits.

-EXECUCIÓ: execució dels Projectes més votats a la Consulta Popular que no excedeixin el topall Pressupostari acordat, i que hagin estat inclosos als Pressupostos Municipals de l'any en qüestió.


Us animem a que, independentment del tipus d'Entitat que sigueu i si esteu d'acord amb la proposta exposada, ens feu arribar el vostre suport enviant-nos un mail a mesadentitats@gmail.com per tal que TOTS hi poguem dir la nostra.

La possibilitat d'uns Pressupostos Participatius és un aspecte importantíssim, i la suma de tots és bàsica per tal de manifestar la nostra aposta per una Democràcia cada dia més Participativa i un Projecte a nivell de ciutat.

Per la Participació, SOM-HI!!!!!!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada