dilluns, 13 de maig de 2013

Valoració de la MESA D'ENTITATS sobre la Proposta de Pressupostos Participatius presentada al Ple Municipal del 13.5.2013


Un cop finalitzat el procés d’el.laboració del Reglament de Pressupostos Participatius arrel de les trobades de la Comissió Mixta que vàrem promoure, i la qual vàrem abandonar pels motius especificats al següent enllaç http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/04/perque-la-mesa-dentitats-per-la.html , en fem la següent valoració com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ:
-Considerem que el Reglament presentat al Ple Municipal per part de l’Equip de Govern Municipal, no mereix en cap moment la denominació de Pressupostos Participatius ja que no respòn a la dinámica de Participació Ciutadana mínimament exigible.
-A més, el procés amb el qual s’ha el.laborat el Reglament abans esmentat ha estat impositiu, i en cap moment ha complert amb els acords presos a les negociacions dels Pressupostos 2013, amb els quals es volia garantïr un procés més transparent, participatiu, i representatiu del teixit Associatiu Gironí que el que s’ha portat a terme.
-Mostrem la nostra contrarietat amb un procés que no ha comptat amb la publicació de cap Acta de les trobades fetes amb anterioritat, ni el coneixement de les Al.legacions a les propostes presentades en la primera reunió, a partir de les quals s’ha definit el Reglament presentat, fent que el mateix no compleixi amb la mínima transparencia desitjable.
-Algunes de les votacions de les reunions de la Comissió Mixta, s’han regulat segons articles del Reglament que encara s’havia de votar, i han comptat amb el temps de 10 minuts per tal que els representants de cada Entitat participants, decidíssin el seu vot sense haver-lo consultat ni Assambleàriament ni en reunió de Junta.
-La cel.leritat excesiva del procés, “obligada” pels compromisos pressupostaris ja emparaulats per l’Equip de Govern i la tardança alhora de definir els Pressupostos 2013, no ha permès aprofundir ni en els debats sorgits a la Comissió Mixta, ni en les propostes introduïdes a la mateixa. Motiu pel qual no considerem el Procés prou Participatiu.
-El Reglament resultant manté l’excessiu protagonisme tant del sector polític de la Comissió Mixta, com de les Associacions de Veïns de la Ciutat. Un fet que pot renovar clientelismes existents fins al dia d’avui, i que manté la representativitat en la presa de decisions de Govern Municipal, enlloc de la Participació proposada en el Reglament presentat per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.
-Considerem que, degut a que el Reglament presentat és susceptible d’acollir a qualsevol Entitat Registrada al Registre Municipal,  el procés hauria d’haver comptat amb la participació d’una representació àmplia del teixit Associatiu de la nostra ciutat. I ho demanem tant nosaltres com les altres 20 Entitats que han donat suport a la nostra proposta, tal i com es pot comprobar a l’enllaç http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/04/suports-la-proposta-de-model-de.html
-El Reglament proposat per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ tenia com a objectiu la revitalització del teixit Associatiu, la Participació Ciutadana, i reforçar sinèrgies de solidaritat i coneixença entre barris de la ciutat. Però amb el Reglament que avui es presenta en Sessió Plenària, no s’assoleixen satisfactòriament els objectius marcats inicialment, i es renoven dinàmiques d’individualisme entre Entitats Veïnals.
-Amb el barem proposat per definir la repartició Pressupostària entre barris, es dona poca rellevància als aspectes més sensibles a ser considerats, com son els aspectes socials, i es mantenen les diferenciacions entre barris degut a que les reduïdes partides definides no son suficients per salvar l’abisme existent entre alguns d’ells.

I és per aquests i d’altres temes que demanem:
-Que es canvií la denominació del Reglament presentat, i no se l’anomeni Pressupostos Participatius.
-Que l’Equip de Govern Municipal es comprometi a convocar de nou la Comissió Mixta al Setembre, que ampliï en aquesta nova convocatòria la representació de les Entitats a tot el Teixit Associatiu, i que marqui com a objectiu d’aquesta nova convocatòria desembocar en uns vertaders Pressupostos Participatius per l’exercici 2014.

És per tot això que redactarem un seguit d’Al.legacions al Reglament presentat, i en farem entrada en Registre Municipal dins del termini d’exposició pública, per tal que les tingui en compte  l’Equip de Govern alhora de reconsiderar tant el que ha estat un procés irregular, com la denominació d’un Reglament que ni està a l’alçada del que vol denominar, ni ha estat prou representatiu ni participat.
Un seguit d’Al.legacions que, un cop treballades, ja us farem arribar.

Atentament.
MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada