dijous, 10 d’octubre de 2013

Acta Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 10.10.2013
   LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)

   DATA: Dijous 10 d’Octubre de 2013

   HORA: 20hLa convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.


1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, fem balanç de les actuacions que, com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, hem portat a terme en en el temps que portem de legislatura Municipal 2011-15, i d’aquells temes que hem tractat en les nostres reunions mensuals.


Una exposició, que resumim en els següents punts:


Reglament Regulador de les Institucions de la Participança: recordem que una de les primeres iniciatives promogudes per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, va ser la de entrar peticions de participació al Ple Municipal a títol individual, buscar suports a la nostra petició que les Entitats i Col.lectius poguéssin participar en Sessió Plenària, i organitzar reunions per exposar la nostra intencionalitat de demanar poder participar al Ple Municipal. I, arrel de la Moció presentada per ICV-EUiA, CUP, i PSC sobre aquest tema, i l’aprovació del Ple per modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) en benefici de la participança de les Entitats, la campanya d’Al.legacions al Reglament aprovat inicialment, i les reunions amb l’Equip de Govern Municipal per exposar els motius de les Al.legacions esmentades.

Una modificació del ROM que ha fet de la participació de les Entitats en forma de Mocions i/o intervencions al respecte d’un punt de l’Ordre dels Plens Municipals, com una pràctica ja habitual i totalment normalitzada


Ordenances Fiscals 2012: recordem que vàrem promoure una iniciativa per demanar la supressió d’una taxa d’ocupació del sòl públic per a festes i actes d’Entitats de Girona, consistent en 260€/dia, que l’Equip de Govern Municipal volia incloure per l’exercici 2012.

Vàrem presentar Al.legacions a aquesta taxa i, un cop considerades aquestes Al.legacions també incloses per alguns dels Grups Municipals a l’oposició, es va suprimir aquesta taxa del redactat definitiu aprovat en Sessió Plenària.


Ordenances Fiscals 2013: recordem que, convidats per ICV-EUiA i la CUP, vàrem participar de les negociacions amb l’Equip de Govern Municipal sobre les Ordenances Fiscals Municipals a aprovar per l’exercici 2013. Unes negociacions a on vàrem posar els seguents temes sobre la taula, conjuntament amb ICV-EUiA i la CUP:


-pujar la taxa a les Entitats bancàries per l’activitat dels caixers automàtics que donguin al carrer.
-fomentar l'emprenedoría i la dinamització comercial bonificant algunes taxes per obertura de petits negocis als barris, creació de Cooperatives, etc.
-eliminar qualsevol taxa d'ocupació de l'espai públic per a Entitats, pertanyents o no al Registre d'Entitats Municipal (REM), sense afany de lucre.
-apostar per un increment d’IBI als propietaris de pisos buits que siguin objecte d’especulació, especialment els bancs.                                                                                                                                                -Condonació dels recàrrecs resultants pels impagaments de les taxes Municipals per part d’aquells ciutadans que no hi puguin fer front, per tal de no penalitzar aquells que menys tenen.                                                                                                                                                                               -Progressivitat fiscal en les taxes de clavagueram, recollida de residus, escoles bressol, etc.


PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2013: recordem que, degut a l’experiència de les negociacions de les Ordenances Fiscals, se’ns va tornar a convidar a participar de les negociacions dels Pressupostos Municipals de Girona del 2013. Unes noves negociacions a on hi vàrem introduïr la proposta de sotmetre 1M d’€ de la partida d’inversions a un procés de Pressupostos Participatius, la creació d’una oficina d’assessorament per fomentar la creació de Cooperatives, etc.


Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge de Girona: recordem que, com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, vàrem ser convidats per la PAH Girona a la Taula de Coordinació. En aquesta reunió es va acordar que no formaríem part de la Comissió Permanent de la Taula degut a que ja hi havia la PAH), però que actuaríem en possibles tasques de difusió de les iniciatives i acords de la Taula.


MOCIONS CIUTADANES AL PLE MUNICIPAL:  recordem les Mocions Ciutadanes en les que hem participat com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ:


-Moció per la Gent Gran: donem suport a la Moció presentada per la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert per demanar la permanència de la Gent Gran al Club St. Jordi de Sta. Eugènia de Ter (Espai CX), i l’obertura en breu del Centre de Dia Municipal de la Pl. Leonor Joher. I, com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, hi afegim la nostra petició perquè es cel.lebri un Debat sobre la Gent Gran a nivel de ciutat. ( podeu consultar la crónica de la intervenció, a l’enllaç http://mesadentitats.blogspot.com.es/2012/06/la-participacio-de-les-entitats-al-ple.html#more )


-Petició d’una Consulta Popular sobre el soterrament del Tren Convencional: desde la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, debatim sobre la conveniencia d’iniciar la Fase de Soterrament del Tren Convencional a la ciutat de Girona dins del Projecte Ferroviari, i la necessitat de preguntar als Gironins/es sobre aquesta conveniencia a través d’una Consulta Ciutadana. És per això que ens vàrem reunir amb tots els Grups Municipals per exposar els motius de la nostra petició, i conèixer el posicionament polític abans de la presentació de la Moció en Sessió Plenària, amb la qual vàrem demanar la cel.lebració d’una Consulta Ciutadana a la ciutat de Girona. Una petició recolzada per més de 40 Entitats de la nostra ciutat. ( podeu consultar la crónica de la intervenció, a l’enllaç http://mesadentitats.blogspot.com.es/2012/09/cronica-de-la-nostra-peticio-de.html )


-Pressupostos Municipals 2013: intervenim, com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, dins del punt de l’Ordre del Ple Municipal a on es vota l’aprovació definitiva dels Pressupostos 2013, als quals vàrem participar de les negociacions introduínt el concepte de Pressupostos Participats. ( podeu consultar la crónica de la intervenció, a l’enllaç http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/07/cronica-duna-participacio-al-ple.html )


-Defensa del #blocsalt: donem suport a la petició de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca de Girona (PAH), per participar al Ple Municipal dins de la Moció presentada per ICV-EUiA i la CUP perquè el Ple Municipal es posicioni a favor de la defensa del #blocsalt, i demani a les institucions pertinents l’aturada del desallotjament programat.


PROJECTE FERROVIARI de GIRONA:  recordem que, desde les primeres reunions de 2011, el tema del Projecte Ferroviari de Girona i les obres del TAV han estat una de les prioritats de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, degut a la gran importància d’aquestes obres de ciutat, les nombroses afectacions en el dia a dia del barri de St. Narcís, i la necessitat d’informar als Gironins i Gironines sobre les obres més importants en la historia recent de la nostra ciutat. Motius pels quals hem participat i promogut  dels següents punts com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ:


-Audiències Públiques del Projecte Ferroviari de Girona: n’hem participat al Torn de Preguntes del públic, n’hem demanat la seva convocatòria, i n’hem intervingut, juntament amb l’AVV St. Narcís, a la Taula que presidia l’Audiència.                                                               I en aquesta Audiència Pública del mes de Novembre de 2012, vàrem promoure una iniciativa d’assistir-hi amb sacs de dormir amb la intenció de quedar-nos-hi a dormir fins que no s’assolíssin acords com la obertura de l’Oficina d’Atenció als Afectats per les obres del TAV, la Visita Guiada Ciutadana per les obres del Parc Central, i la convocatòria d’una Comissió de Seguiment de les obres del TAV.

-Petició cel.lebració Consulta Popular: arrel del coneixement de la possible despesa de 400M d’€ per tirar endavant les fases II i III del Projecte Ferroviari (soterrament Tren Convencional), vàrem promoure la petició d’una Consulta Popular a la ciutat de Girona, per tal que la ciutadanía hi pogués dir la seva sobre la conveniencia de gastar-se, en el context actual de crisi, tal quantitat de recursos públics més sensibles de ser destinats a partides més urgents socialment parlant.

-Inauguració Estació del TAV: vàrem promoure, el dia i hores de la inauguració (Gener 2013), una concentració de protesta davant l’Estació de RENFE, amb la qual volíem denunciar la bestiesa pressupostària derivada de les obres de soterrament del TAV i l’Estació del Parc Central, la condemna a Rodalíes que suposa l’Alta Velocitat, la manca de lideratge de l’Ajuntament de Girona a l’hora de defensar interessos ciutadans i/o comercials del barri de St. Narcís, i la manca de compensacions a les persones i zones més afectades.

-Temes varis: donem total recolzament als temes liderats per les AVV St. Narcís i Associació de Comerciants St. Narcís-Sector Dominiques, que actúen també com a representants de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ als processos participatius existents del Projecte Ferroviari.                                                                            Temes com la exigència d’informació sobre el Projecte, la consideració dels greuges medioambientals i de contaminació produïts per les obres, la reposició dels espais afectats per les obres, l’alliberament d’espais comuns, la dinamització comercial i veïnal del barri de St. Narcís, i el reconeixement del que son unes obres de ciutat que han patit un barri.Projecte Urbanització Parc Fluvial del Riu Onyar: recordem que, com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, vàrem presentar Al.legacions al Projecte d’Urbanització del Parc Fluvial de l’Onyar-zona Parc Científic i Tecnològic UDG. Unes Al.legacions redactades per l’AVV Mas Ramada per demanar informació sobre el Projecte i la NO supressió de la passera que uneix el Sector Est amb la Creueta a través del Riu Onyar, a les quals vàrem donar suport tant nosaltres com d’altres Entitats de Girona.                                                                                                          Les vàrem presentar dins del període d’exposició pública, i en vàrem fer la difusió pertinent.


Altres : recordem d’altres temes que s’han comentat i als que hem donat suport com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ:


-Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert: a les nostres reunions s’han exposat les prioritats consensuades per la Mancomunitat , tals com la Frontissa del Güell, la necessitat de bosses d’aparcament, revitalització del barri, potenciació del comerç de barri, necessitats de més equipaments Municipals per desenvolupar actuacions per a la gent Gran i la Joventut, etc.


-AVV Mas Ramada (Sector Est): representants d’Entitats del Sector han manifestat la seva contrarietat per la manca d’actuacions Municipals al Sector, en aspectes com la mobilitat (transport públic, carrils bici, xarxa de comunicacions, …), l’ordre públic, joventut, Gent Gran, dinamització comercial, neteja, xarxa d’internet, ús d’equipaments públics, etc.


ESCUDELLA SOLIDÀRIA: recordem el naixement d’aquest nou Projecte Social, arrel del debat sorgit a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ. Un Projecte que es troba en una fase molt avançada, i del qual s’ha anat informant mensualment sobre els avenços fets per l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA.


PROGRAMA TELEVISIÓ “VEÏNS”: desde fa uns mesos enrera, la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ hem estat treballant per promoure un espai televisiu destinat a la promoció del teixit Associatiu de la nostra ciutat. I aquest treball ha desembocat en el Programa “Veïns”, que s’emetrà a Televisió de Girona (TVGi) a partir del Dijous 31 d’Octubre de 2013.


Redacció Document Valoració primers dos anys i mig Legislatura: acordem que inclourem tots els punts exposats en un sol Document, per tal de poder fer la valoració de l’actuació Governamental des del punt de vista de les Entitats que participem a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.Un cop exposades les actuacions, negociacions, i iniciatives promogudes per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ en aquests dos anys i mig de Legislatura Municipal 2011-15, fem balanç de l’aplicació o no dels acords presos amb l’Equip de Govern Municipal fins a la data.


Debatim sobre el punt en que es troben els acords, i arribem a la conclusió que l’Equip de Govern Municipal ha incomplert en gran mesura els acords als que hem arribat en els diferents temes que hem tractat.


A més, observem com a pràctica habitual la indefinició a l’hora d’informar sobre els procesos i acords assumits per l’Equip deGovern Municipal, i l’inmobilisme institucional per tirar endavant els temes treballats.


Coincidim en el fet que no estem per participar en negociacions infructuoses, i valorem la necessitat de dotar-nos de clàusules que ens protegeixin davant els incompliments esmentats.


Som persones que participem a Entitats de manera voluntària i que, conjuntament, apostem per la participació ciutadana i la transparencia com a pràctica habitual en la presa de desicions de Govern, i eina básica per la revitalització Associativa.


I, després de participar en els aspectes esmentats durant la primera meitat de legislatura, hem observat un pràctica repetitiva en la gestió Governamental de l’Ajuntament de Girona. La dilatació temporal de les negociacions i la inconcreció de tot plegat fins que, amb la proximitat dels següents comicis Municipals, sigui el moment d’actuar i considerar les propostes fetes per les Entitats Gironines.


Degut a les conclusions exposades, no podem participar d’aquesta dinámica que frena les nostres aspiracions i ens aboca a l’inmobilisme.


És per això que hem de defensar uns mínims exigibles dins qualsevol negociació, els quals han de ser el compliment dels acords presos.


Així doncs, si l’Equip de Govern Municipal ha incomplert gran part dels acords presos conjuntament, hem de trobar la manera de denunciar aquestes irregularitats.


És per tot això que acordem redactar un Document a on hi hagi una batería de preguntes sobre l’estat en que es troben els processos en que hem participat com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, i la petició que totes siguin respostes per escrit dins d’un termini de 30 díes desde l’entrada en Registre del Document esmentat. I que, si passats aquests 30 dies no hem obtingut resposta, denunciarem aquest fet davant el Defensor de la Ciutadania de Girona.


Una manera d’intentar garantïr que els acords presos es compleixin i que, si no es compleixen, s’assumeixin les responsabilitats derivades d’aquests incompliments.


Acordem que presentarem el Document a la propera reunió de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ i que, si aquest és aprovat Assambleàriament, en farem entrada en Registre Municipal.


I amb això, donem per acabat el primer punt de l’Ordre del Dia.2.Al punt de l’Ordre corresponents a informacions vàries, tractem els següents temes:


-Programa de Televisió “VEÏNS”: Informem de les darreres novetats sobre la preparació del programa, el qual s’emetrà setmanalment a TVGi cada Dijous de 21 a 22h.

El primer programa s’emetrà el Dijous 31 d’Octubre desde l’stand de TVGi a la Fira de Mostres de Girona, i serà un Programa 0 destinat a l‘explicació i presentació del programa, amb la participación de l’Alcalde de Girona Sr. Carles Puigdemont, el Coordinador de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ Xavier Villarreal, el productor del programa Sr. Enric Cardona, i el presentador/moderador del programa.


I la resta del calendari d’emissió fins a les dates Nadalenques, serà el següent:
07.11.2013 programa 1 SANT NARCÍS
14.11.2013 programa 2 SANTA EUGÈNIA
21.11.2013 programa 3 MAS RAMADA
28.11.2013 programa 4 VILARROJA
05.12.2013 programa 5 BARRI VELL
12.12.2013 programa 6 PEDRET
19.12.2013 programa 7 DOMENY

Recordem la possibilitat d’emetre banners publicitaris durant el programa (els quals tindràn el preu de 50€/programa), i que enviarem informació a Associacions de Comerciants de la ciutat perquè ho facin arribar als seus associats com a via publicitària televisiva del comerç de proximitat, a un preu raonable.

-ESCUDELLA SOLIDÀRIA: informem de la darrera reunió de l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA, detalls de la qual podeu consultar a l’Acta publicada al següent enllaç:
http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/10/acta-reunio-escudella-solidaria-2102013.html

-Intent de desallotjament del #blocsalt: informem que hi ha programat l’intent de desallotjament del bloc alliberat per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Girona (PAH), pel dia 16 d’Octubre de 2013.
Desde la PAH Girona i amb el suport de la Xarxa pels Drets Socials de Girona (XDSGirona), de la qual en formem part com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, es promou la defensa del #blocsalt per tal d’aturar el desallotjament programat.
Se’ns informa que hi ha la previsió que més de mil persones, provinents de molts indrets de la geografía catalana i española i de tot tipus d’Entitats i Col.lectius ciutadans, acudeixin a la convocatòria feta per la PAH pel 15 d’Octubre a les 15:30h.
Durant aquest dia anterior a la data del desallotjament programat, es faran activitats informatives de l’Obra Social de la PAH, un concert musical, i tothom qui ho vulgui es podrá quedar a dormir a l’edifici del C/Doctor Castany 91-93 de Salt.
I el 16 d’Octubre al mati, hi haurà una concentració davant del #blocsalt per aturar l’intent de desallotjament.
Per últim, informem que farem entrada en Registre Municipal d’una petició de participació al Ple Municipal del 14 d’Octubre en nom de la PAH, per intervenir dins del punt de l’Ordre del Dia de la Moció per la defensa del #blocsalt, que presenten conjuntament els Grups Municipals d’ICV-EUiA i la CUP.
Una moció que busca el posicionament de l’Ajuntament de Girona al respecte d’aquest tema.

-Projecte Ferroviari: decidim posposar el punt corresponent a l’exposició de motius perquè les AVV St. Narcís i l’Associació de Comerciants de St. Narcís-Sector Dominiques, han demanat posposar la celebració del Ple Municipal Extraodinari sobre les obres del TAV, degut a la no assistència dels representants de les respectives Entitats, motivada pel fet que están assistint a una reunió de la Comissió de Seguiment del Projecte Ferroviari.

3.No hi ha intervencions al torn de Precs i Preguntes.


I amb això, donem per acabada la reunió a les 22h.

Atentament.

MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada