dimecres, 13 de juny de 2012

La participació de les Entitats al Ple Municipal de Girona ja és un fet!!!


El Ple Municipal de la ciutat de Girona de l'11 de Juny de 2012, passarà a la història com el primer a on ha pogut participar una Entitat.

La moció presentada per l'AVV Sta. Eugènia, en representació de la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert i la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, i de la qual ja n'heu rebut la informació, va ser aprovada per 15 vots a favor (CUP, ICV-EUiA, PP i PSC) i 10 abstencions (CiU).

El redactat de la mateixa es va veure lleugerament modificat en el seu primer punt, pel que fa referència a la petició que es garantís el no tancament del Club St.Jordi de la Gent Gran del barri de Sta.Eugènia, afegint al seu redactat original que l'Ajuntament "treballaria dintre de la legalitat per garantïr el no tancament del mateix". Això va ser degut a la proposta de modificació del text que va fer a última hora l'Equip de Govern durant l'exposició de la Moció al Ple, tot i haver tingut 30 díes per adreçar-se a l'Entitat interessada per tal de fer-li arribar qualsevol proposta. 

Els altres dos punts inclosos a la Moció (la petició d'obertura del Centre de Dia dins del 2012, i la petició d'un debat a nivell de ciutat sobre la Gent Gran consensuada per la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ),  no es varen veure modificats.

Així doncs, els tres punts inclosos a la moció vàren ser aprovats conjuntament, i esperem la convocatòria de l'Equip de Govern tant als Grups Municipals, com a les Entitats interessades per la cel.lebració del debat abans esmentat.

Per últim, us informem que l'Equip de Govern va respondre a la petició d'ampliació del plaç per presentar peticions de participació al Ple Municipal, per intervenir sobre un Punt de
l'Ordre del Dia de les Sessions Plenàries a cel.lebrar.

Tot i que el redactat del ROM, pel que fa referència a la participança de les Entitats al Ple Municipal, no ho contempla, l'Equip de Govern es va comprometre a acceptar les peticions de participació presentades, via telemàtica, fins al Diumenge anterior a la cel.lebració del Ple a les 20h (enlloc de les 48 hores abans marcades pel Reglament). Satisfent així la demanda que vàrem fer a la reunió MESA D'ENTITATS-Alcalde de Girona del passat 8 de Maig de 2012.
 
La participació de les Entitats al Ple Municipal ja és un fet. SOM-HI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada