dijous, 13 de setembre de 2012

Resum Roda de Reunions MESA D'ENTITATS-GRUPS MUNICIPALS sobre la nostra petició de Consulta Popular


CiU (3.9.2012)

-Estan d’acord amb la nostra petició de Procés Informatiu i de Consulta Popular, però creuen que ara no és el moment ja que hem d’esperar la publicació dels Pressupostos Estatals.
-La seva obligació com a Ajuntament és garantïr l’execució del Projecte de Soterrament del Tren Convencional, per tal de no perdre aquesta inversió a Girona i que marxi a un altre territori.
-La Consulta Popular pot donar arguments a Madrid perquè incompleixi el seu compromís d’inversió.
-Però això no treu l’interès de defensar la ciutadania davant d’aquest Projecte.
-Projectes com aquest son de llarg recorregut, i no es poden aturar d’un dia per l’altre. Tot té el seu tempo.
-A més, depenem del que decideixi Madrid en aquest sentit i només podem esperar els Pressupostos. El sistema funciona així, i un Ajuntament no té la influencia per modificar-ho.
-Creuen que el Soterrament del Tren Convencional és bàsic pel futur de la ciutat, ja que la clau per sortir de la crisi és apostar pel sector serveis, per la cel.lebració de Convencions i Congressos, i per exportar la marca Girona. I el Tren Soterrat és clau en aquest propòsit, ja que facilitarà la massiva arribada d’aquest tipus de visitants.
-Estàn totalment d’acord en donar Informació a la ciutadania, però no en consultar-la sobre aquest tema amb carácter vinculant.
-Així doncs, si no suprimim la petició d’una Consulta Popular en la Part Dispositiva de la nostra Moció, es veuràn obligats a votar en contra de la nostra proposta.

PSC (5.9.2012) 

-Estan d’acord amb la nostra petició de Procés Informatiu i de Consulta Popular, però creuen que ara no és el moment ja que hem d’esperar la publicació dels Pressupostos Estatals.
-Plantejar-se dir que no al Projecte de Soterrament del Tren Convencional, és posar en safata l’incompliment del compromís per part de Madrid.
-Cal inversió pública per reactivar l’economía, i apostar per la sostenibilitat del transport amb les Estacions de l’Avellaneda i Pont Major incloses al Projecte.
-Aturar aquest Projecte sería tirar enrera.
-Encara que féssim la Consulta, el seu resultat no tindrà cap influencia en la desició de Madrid. I com a Ajuntament, tampoc hi podem fer res en la el.laboració dels Pressupostos.
-El sistema funciona així. Les partides Pressupostàries van en caixes tancades, i no es poden passar els diners d’una a l’altre.
-Si diem que no al Soterrament del tren Convencional, aquesta partida de Foment anirà a un altre territori i la perdrem.
-Ells ja tenen una iniciativa Participativa, consistent en un Concurs d’Idees pels espais alliberats un cop finalitzades les obres.
-Consideren que la organització d’una Consulta Popular necesita de molt més temps, i hem d’esperar a la publicació dels Pressupostos Estatals.
-La seva proposta és que es cel.lebri la Consulta més endavant, i acordar un model que inclogui el seu Concurs d’idees.
-A falta de decidir el seu vot en una reunió amb tots els Regidors del seu Grup Municipal, no votaràn a favor de la nostra proposta sempre i quan volguem la Consulta per al mes de Novembre.

ICV-EUiA (6.9.2012)

-Estan d’acord amb tots els aspectes de la nostra iniciativa, tal i com demostra la seva adhesió al llistat de suports a la nostra Petició de Participació al ple Municipal.
-Defensaran els nostres arguments en la seva intervenció en Sessió Plenària, i es posen a la nostra disposició per allò que calgui.
-Recolzen tots els punts proposats en la Part Dispositiva de la nostra moció, amb la qual cosa hi votaran a favor.

CUP (6.9.2012)
-Estan d’acord amb tots els aspectes de la nostra iniciativa, tal i com demostra la seva adhesió al llistat de suports a la nostra Petició de Participació al ple Municipal.
-Defensaran els nostres arguments en la seva intervenció en Sessió Plenària, i es posen a la nostra disposició per allò que calgui.
-Recolzen tots els punts proposats en la Part Dispositiva de la nostra moció, amb la qual cosa hi votaran a favor.

PP (10.9.2012)

-Estan d’acord amb la nostra petició de Procés Informatiu i de Consulta Popular, però creuen que ara no és el moment ja que hem d’esperar la publicació dels Pressupostos Estatals.
-Ells també aposten per la Informació Ciutadana, tal i com demostra la seva reclamació per recuperar el Projecte de Soterrament del Tren Convencional.
-Cal, primer de tot, fer una revisió del Projecte de Soterrament pels aspectes dubtosos que conté (aspectes tècnics, afectacions veïnals a Pont Major, imports pressupostaris desfassats pels anys passats, etc). A més, els temps han canviat i convé aquesta revisió per adaptar el Projecte als temps actuals.
-Tot i fer una Consulta Popular, aquesta no pot ser vinculant ja que els Pressupostos Estatals no son competencia Municipal.
-El sistema funciona així. Les partides Pressupostàries van en caixes tancades, i no es poden passar els diners d’una a l’altre. I a més, això és competencia del Govern Central.
-Estan d’acord amb la nostra proposta i no s’oposen a una Consulta Popular, però aquest no és el moment i la consideren precipitada.
-Diuen que es pot donar el cas que no s’inclogui cap partida Pressupostària pel Soterrament del Tren Convencional, produïnt això una aturada de l’execució de l’obra, i que es dongui a conèixer durant el Procés Consultiu.
-Ens comenten que demanar la revisió del Projecte de Soterrament podría ser més adequat. I consideren que la organització d’una Consulta Popular necessita de més temps per cel.lebrar-la. 
- Així doncs, i estant d’acord amb la intencionalitat participativa de la nostra proposta, no hi  votaràn a favor sempre i quan volguem la Consulta per al mes de Novembre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada