divendres, 21 de desembre de 2012

Cronograma del compliment del punts acordats en les negociacions de les Ordenances Fiscals 2013 de GironaACORDS ORDENANCES 2013 AJUNTAMENT DE GIRONA. CiU-Mesa d’Entitats-CUP-ICV-EUA
 ORDENANÇA
ACORD
ACTUACIÓ
IMPORT
TERMINI
QUI L’EXECUTA
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel servei de recollida i gestió dels residus i de la Taxa pel servei de clavegueram.
Establiment de tarifació social en trams segons els ingressos de les famílies.
Creació d’una Comissió Mixta amb tots els GM i entitats. Creació d’una comissió tècnica. Per estudiar la progressivitat fiscal per aplicar a totes les taxes municipals.

Calendari amb objectius i terminis que presenti resultats a la tardor del 2013, per aplicar en les Ordenances del 2014.
Regidoria d’Hisenda i Regidoria de Serveis Socials.
Subvencions del 100% per compensació, per a famílies víctimes d’execucions hipotecàries i/o en situació de pobresa extrema.
Establir una línia de Subvencions. Destinar una partida en els Pressupostos Municipals 2013.

Any 2013
Regidoria d’Hisenda i Regidoria de Serveis Socials.
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic.
Bonificació del 100% a entitats sense ànim de lucre, no inscrites en el RM, que tinguin, com a objecte principal, finalitats socials i solidàries. En espai obert.


Any 2013
Regidoria d’Hisenda.
Increment del 50% de la taxa per als caixers automàtics annexes a establiments de crèdit.


Any 2013
Regidoria d’Hisenda.
Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).
Augment del 50% de l’impost per a aquelles entitats bancàries, financeres i agències immobiliàries que tinguin en propietat pisos buits resultat d’execucions hipotecàries o no.
Notificar per carta l’IBI amb l’increment del 50%, que haurien de pagar les entitats bancàries, financeres i agències immobiliàries, si s’apliqués aquest increment el 2013.

1r trimestre 2013
Regidoria d’Hisenda.
Fer un estudi dels pisos buits a Girona, per a proposar-los per a la Borsa de lloguer social.

1r trimestre 2013
Taula de Coordinació pel Dret a l’Habitatge i Regidoria d’Hisenda i Regidoria de SSOC
Retirar els recursos econòmics municipals i no establir crèdits, amb entitats bancàries líders en execucions i desnonaments.

Any 2013
Alcalde de Girona.
Creació d’una línia d’ajuts per a persones que hagin estat víctimes d’una execució hipotecària i es vegin obligades a pagar la plusvàlua de l’immoble desnonat.
Establir una línia de Subvencions. Destinar una partida en els Pressupostos Municipals 2013.
119.000€
Any 2013
Regidoria d’Hisenda i Regidoria de Serveis Socials.
Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Activitats econòmiques.
Llicència d’obertura d’activitat.
Bonificació del 20% per a l’obertura de nous negocis. De 0-150 m2. Serà del 75% en el cas de cooperatives. D’aplicació a tota la ciutat de Girona.
Establir tècnics/ques municipals per assessorar en la constitució de cooperatives.

Any 2013

Bonificació del 50% per a l’obertura de nous negocis. Serà del 75% en el cas de cooperatives. D’aplicació a zones directament afectades per les obres del TAV.
Establir tècnics/ques municipals per assessorar en la constitució de cooperatives.

Any 2013
Regidoria d’Hisenda.
Bonificació de la Taxa de vol del 20% per a l’obertura de nous negocis (del 50% a zones afectades pel TAV). Bonificació del 75% per a cooperatives.


Any 2013

Un 50% de bonificació per a negocis i empreses que contractin aturats majors de 50 anys. Si les contractacions són indefinides, exempció total de la taxa.


Any 2013
Regidoria d’Hisenda.
Amb l’objectiu de potenciar el comerç local i propi de la ciutat, excloure determinades franquícies de les bonificacions anteriors.


Any 2013
Regidoria d’Hisenda.
Preus públics de les Escoles Bressol Municipals.
Establiment de tarifació social en trams segons els ingressos de les famílies.
Establir més de 4 trams (*), el més alt dels quals no sobrepassaria el preu del 2012 i que tindria d’un 35-45% del total de les famílies.

3r trimestre del curs escolar 2012-2013 i 1r trimestre del curs 2013-2014.
Regidoria d’Educació i Regidoria de Serveis Socials.
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de Guals i zones de pas
Rebaixar substancialment el preu de la Taxa de dret de pas i de Gual per als edificis unifamiliars i mantenir-lo per als edificis plurifamiliars.
A petició de l’AAVV de Fontajau.

Any 2013
Regidoria d’Hisenda.


(*) Finalment es faran 8 trams i s’aplicaran sencers el curs 2013-2014. Per al 3r trimestre del curs actual 2012-2013, s’aplicarà la progressivitat fiscal en les famílies que no rebin beca, ja que la beca està concedida per a tot el curs sencer. Amb aquestes famílies s’aplicaran 3 trams que s’especifiquen a continuació. Permetrà fer una prospecció per afinar el model per al curs següent. Hauran de destinar una partida per compensar les pèrdues d’ingressos. La quota màxima serà l’actual, de 180€.

Escola

140€
160€
180€
Menjador

100€
110€
120€
Membres família
2
Fins a 17.377
Fins a 22.590
A partir de 22.590

3
Fins a 22.819
Fins a 29.666
A partir de 29.666

4
Fins a 27.068
Fins a 35.190
A partir de 35.190

5
Fins a 30.116
Fins a 39.152
A partir de 39.152

6
Fins a 34.240
Fins a 44.513
A partir de 44.513

7
Fins a 37.575
Fins a 48.849
A partir de 48.849

Mantindrem l'Equip de negociació de les Ordenances Fiscals per fer un seguiment del compliment dels compromisos segons el Calendari acordat.
En cas d'incompliment del punts exposats al cronograma, ho faríem públic i presentaríem una denúncia al Defensor de la Ciutadanía de Girona..

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada