dijous, 31 de gener de 2013

Acta Reunió Extraodinària MESA D'ENTITATS sobre Pressupostos Municipals de Girona 31.1.2013LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
DATA: Dijous 31 de Gener de 2013
HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Càritas, Justícia i Pau, l’AVV St. Narcís, l’AVV Can Gibert del Pla, l’AVV La Devesa, la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA, el PSC, i CiU,  i ERC de Girona. Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

1.D’acord amb lúnic punt de l’Ordre del Dia, fem exposició dels continguts tractats a les Reunions de negociacions dels Pressupostos Municipals 2013 en que, conjuntament amb els Grups Municipals d’ICV-EUiA i la CUP, hem participat com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

Arrel d’aquesta exposició, s’inicia un Debat resumit en els següents punts:


-  Tothom veu molt positiu els Pressupostos Participatius, per a començar a aprendre a decidir des de la ciutadania com s'han de fer servir i repartir els recursos. Resumint, els avantatges serien que potencien i milloren els següents aspectes:  democràcia, transparència, cultura democràtica i participativa.
-      També tots els grups veurien negativa una prorrogació dels pressupostos del 2012 per a la ciutadania.
-       S’aprova la demanda d'una partida de 1,5M € d'Inversions per a la gestió participativa des dels barris en el marc de començar a tenir uns pressupostos participatius. Entenem però, que no acceptarem una dotació menor a 1M € i mai en detriment d'altres partides de caràcter social.
-   Surt el tema de la dotació de 150.000€ , inclosa als Pressupostos presentats per l’Equip de Govern, per a la compra d'arbres.

*Per què ADIF no ha aportat tots els arbres a que es va comprometre?                                                                                                                                      

           *On són els arbres sobrants? Molts, segons ha comentat l'alcaldia.
          
     I surten les següents reflexions:

            a) Val més que el Parc Central s'arregli sense esperar que ho faran des   d'ADIF (CUP)

           b) Per què hem de pagar per una cosa a la que tenim dret per l'acord signat amb ADIF? (ICV)

-        El procés de distribució dels fons destinat a les Entitats caldria concretar-lo. Han sortit diferents fórmules, però caldria decidir-ho més endavant (en el mes de marge entre l'aprovació provisional i la final), amb alguns d’aquestst aspectes a tenir en compte:
-        Distribució segons l'activitat de cada zona
-      Sembla acceptat per la majoria, que la distribució proporcional simplement segons paràmetres de nombre de ciutadans no és vàlida.
-    Procés de creació de diverses opcions a través de les necessitats detectades per cadascuna de les zones i entitats de Girona.
-        Votació ciutadana final de les diferents opcions per escollir la més recolzada.
-      Es presenta d'exemple la creació dels pressupostos de conservació i millora en les escoles del consistori a l'exercici anterior


-        Ens resta pendent aprovar o no com a Mesa d'Entitats, pel dijous 07/02/2013, els pressupostos generals, partida d'autogestió apart, perquè segons això:
-        ICV es compromet a votar en consonància a l'opinió de la MESA.
-        En el cas de la CUP, es poden comprometre a una abstenció tècnica en principi, però queden supeditats a la decisió de l'Assemblea General, en la que ja avisen que per les discussions internes que s'estan produïnt, podrien veure's obligats a rebutjar els pressupostos.

Així doncs, i posposant-nos a la propera Reunió Ordinària del 7 de Febrer de 2013, donem per acabada la reunió a les 21:30h.


Atentament.

MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada