divendres, 1 de març de 2013

Acta Reunió Comissió Menjadors Socials 20.2.2013LLOC: Centre Cívic Can Ninetes (Sta. Eugènia, 146)
DATA: Dimecres 20 de Febrer de 2013
HORA: 19h

Ens reunim diverses Entitats i Col.lectius de Girona, Grups Municipals de l’Ajuntament, representants de la Diputació de Girona, i ciutadans/es particulars interessats/des i compromesos/es amb el Projecte. Tantmateix, excusen la seva assistència d’altres Entitats i Col.lectius per motius d’incompatibilitat horària.

-El representant de la Diputació ens exposa que, a través del Projecte DipSalut, disposen d’una partida Pressupostària per invertir en aspectes relacionats amb els que es debaten a les reunions de la Comissió de Menjadors Socials de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

Degut a que els recursos econòmics dels que disposen són limitats, ens exposen la idea de Coordinar l’Administració Pública i les Entitats Socials per tenir una visió més objectiva de la realitat social, i afinar a l’hora de destinar un Pressupost a cadascun dels camps a tenir en compte. Una Coordinació que tindrà lloc a una Comissió tancada de 20 persones a on volen incloure totes les Administracions Públiques, i Entitats Socials com Càritas, el Banc d’Aliments, la Coordinadora d’ONGs i la Creu Roja.

I donada la nostra tasca de diagnosi de la realitat social que viu el carrer, ens proposen participar, a través de la Coordinadora d’ONGs, en aquest Projecte de competència i àmbit d’actuació Comarcal, que començarà el proper 1 de Març amb la primera reunió de la seva Comissió.

A tot això, comentem que la necessitat del nostre Projecte no és entrar en una altre dinàmica de Reunions Supramunicipals, sinó rebre aquelles subvencions públiques que ens permetin tirar-lo endavant. I demanem poder participar a la reunió de l’1 de Març fins que no establim uns mecanismes amb els quals la Coordinadora d’ONGs ens pugui representar. Una petició a la que accedeixen, i ens comenten que rebrem la Convocatòria d’aquesta primera reunió a cel.lebrar l’1 de Març a la Diputació de Girona, la qual ens permeti valorar els aspectes a tenir en compte davant la possibilitat de col.laboració.

-Continuem amb un Debat per valorar la necessitat i viabilitat de tirar endavant el nostre Projecte de Menjadors Socials com més aviat millor. I ens marquem com a objectiu començar a treballar amb nuclis de famílies dins del mes de Març.

-S’exposen exemples de Projectes Socials relacionats amb la necessitat nutricional, tals com la Fundació Futur (servei de catering a Menjadors Escolars de Barcelona), i el Projecte del Col.lectiu Confiança Solidària de St. Narcís, presents a la Reunió i disposades a participar i col.laborar a la Comissió amb la seva experiència.

-Així doncs, marquem els primers passos a fer per tirar endavant la nostra iniciativa:

*Canviar el nom del Projecte. “Cuinem junts i Menjem en família” agrada.
*Localitzar nuclis de famílies per involucrar-les i començar a treballar en petits nuclis.
*Començar l’actuació al barri de Sta. Eugènia per proximitat.
*buscar la col.laboració de comerços del barri, en forma de donacions de matèria primera necessària per cuinar.
*buscar la col.laboració de l’Administració Pública per obtenir la materia primera, en forma de subvencions o d’altres fòrmules.
*Fer un Menú adient a la materia primera de la que disposem, amb l’ajuda d’un/a nutricionista.
*Continuar amb la gestió iniciada per poder fer ús de la cuina de l’Escola Sta. Eugènia.
*Buscar espais per enmagatzemar la matèria que recollim, tals com el mateix Centre Cívic o l'Escola Sta. Eugènia, i el material necessari per mantenir-lo fresc (neveres, etc).
*Fer difusió per poder arribar a més nuclis de famílies.

- El Representant de la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert ofereix fer ús de la cuina del Centre Cívic Can Ninetes dins l’horari de Cogestió d’aquest espai, amb la qual cosa ja disposem d’un espai a on començar l’activitat.

-Acordem que s’ha de fer xarxa i difondre la iniciativa pels barris de la ciutat. És per això que exposem la idea d’organitzar un cicle de xerrades itinerants pels Centres Cívics de la ciutat per tal que, amb la col.laboració de les Associacions de Veïns, poguem explicar el nostre Projecte i captar nuclis familiars als diferents barris de la ciutat, amb els quals poguem començar a treballar.


-Es proposen diverses maneres d’obtenir aliments per cuinar, tals com els provinents d’Horts urbans, comerços de barri, o establir protocols per rebre donacions particulars , de supermercats, i d’altres.

-I aquesta idea d’Horts Urbans s’accepta com una pràctica a aplicar arreu dels barris de la ciutat.

-A més, es recorda que hi ha un model de Cooperativa iniciat per ICV que ja està treballant en diverses activitats, i es proposa que s’afegeixi una altre branca relacionada amb el subministrament d’aliments al nostre Projecte.

-Demanarem una Reunió amb el Regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament (Sr. Eduard Berloso) per tal d’exposar-li el nostre Projecte, conèixer el que diuen estan tirant endavant, i buscar aquells aspectes en els que poguem col.laborar pel benefici ciutadà.

-Posem data i hora per la Propera Reunió de la Comissió (Dimecres 6 de Març a les 19h), i ens marquem les tasques a fer abans d’aquesta Reunió i els punts que hi tractarem:

a)Informar del resultat de la Reunió amb la Diputació de Girona.
b)Informar de la resposta de l’Ajuntament a les nostres peticions de reunió, per demanar la seva implicació en el Projecte.
c)Fer venir nuclis de famílies per explicar el nostre Projecte i el paper que hi poden desenvolupar, i buscar la seva implicació a través del voluntariat per tirar-lo endavant.
d)Donar resposta als diferents dubtes que han anat sorgint en el transcurs de la Reunió.
e)Buscar la implicació de Cuiners/es i nutricionistes.

I amb això, donem per acabada la reunió a les 21h.

Atentament.
MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada