diumenge, 30 de juny de 2013

Acta Reunió ESCUDELLA SOLIDÀRIA 19.6.2013
LLOC: Centre Cívic Can Ninetes (Sta. Eugènia, 146 GIRONA)
DATA: Dimecres 19 de Juny de 2013
HORA: 19h

-Comencem la Reunió informant d’aspectes relacionats amb el Projecte Cuinem Juntes i Mengem en Familia, tals com els/les voluntaris/es que hi participen, la constancia d’aquests/es, els horaris disponibles del Centre Cívic Can Ninetes per tirar-lo endavant, etc.

Hi continuen participant entre 8 i 9 nuclis familiars, que suposen una trentena de persones, i el perfil de voluntaris és, a excepció d’un, tot dones. Un aspecte a tenir en compte, i a on cal treballar per assolir una paritat de sexe si així és possible.

En referència a l’horari, s’informa de la següent disponibilitat de la cuina del Centre Cívic:

*Última setmana de JUNY: de 9-11 del matí.

*JULIOL: a partir de les 17:30h

*AGOST: degut a que en període estival la gestió del Centre Cívic és de la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, no hi haurà problema a fer ús de la cuina en l’horari de 17 a 19h, a excepció del 25 d’Agost degut a la programació d’una activitat d’escacs.

*horari d’HIVERN: Dimecres i Divendres a partir de les 20h, i Dilluns, Dimarts, Dijous, i Dissabte a definir.

Per últim, es comenta que la Directora del Centre Cívic ha fet arribar que, per motius de normativa i adequació de l’espai, no es pot fer servir la cuina industrial del Centre Cívic, i si la petita cuina de vitroceràmica.

Un fet que dificulta el correcte desenvolupament de l’activitat, ja que la vitroceràmica no és suficient per cuinar el volum que comporta el Cuinem Juntes i Mengem en Familia.

Davant d’això, el representant de la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert ens informa que la cuina industrial es fa servir regularment a les activitats de cuina realitzades amb afany de lucre, i no s’ha observat cap dels problemes apuntats per la Directora. Així doncs, ens autoritza a utilizar la cuina sota la seva responsabilitat, ja que troba ridícula la situació exposada. I si realment hi ha els problemes esmentats per l’ús de la cuina industrial, creiem que és responsabilitat de l’Ajuntament fer les actuacions pertinents per solventar-los.

-Aprofitem el plantejament abans exposat, per debatre la urgencia de disposar d’un espai exclusiu del Projecte ESCUDELLA SOLIDÀRIA, a on poder desenvolupar les activitats Cuinem Juntes i Mengem en Familia, Confiança Solidària, Obra Social de la PAH, i d’altres que se’n puguin derivar.

Recordem la existència del local del C/Bastiments proposat a l’Ajuntament de Girona, i la petició que aquest faci front al lloguer del mateix en els primers mesos d’activitat. La resposta de l’Ajuntament va ser positiva i, abans de la passada reunió de l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA del 5 de Juny, se’ns va dir que acceptaven la proposta feta i que només faltava el vist i plau dels tècnics Municipals d’urbanisme per fer ús del local esmentat.

Ara estem a 19 de Juny i, tot i que hem demanat tenir coneixença de l’informe tècnic abans d’aquests reunió, encara no en sabem res.

Debatim aquesta situació i coincidim en la perillositat que s’eternitzi la espera de disposar del local, per culpa de la lentitut burocrática, i en la necessitat urgent de disposar d’un local exclusiu pels següents motius, entre d’altres:

a)Degut al context de crisi social sobradament conegut per tots, i al fet que les necessitats ciutadanes en aspectes com l'alimentari augmenten dia a dia, l'espai del que disposem fins ara pel "Cuinem Juntes i Mengem en Familia" (CC Can Ninetes), i "Confiança Solidària" (domicilis particulars), son insuficients per poder fer front a aquest augment.
b)La disponibilitat d'aquest espai exclusiu és condició indispensable per poder tirar endavant altres branques del Projecte "ESCUDELLA SOLIDÀRIA", tals com el de Menjadors, que donguin més sortida a les creixents ofertes de voluntariat i peticions perquè es tiri endavant.
c)Desde el Projecte "ESCUDELLA SOLIDÀRIA" hem fet gestions per localitzar fonts de recaptació d'aliments primaris, derivats làctics, materials de cuina, i d'altres, ja siguin provinents de particulars, Entitats ciutadanes, Comerciants, Petita i Mitjana empresa, i grans superfícies.
I la disponibilitat d'un espai exclusiu seria el tret de sortida per poder iniciar la campanya de recaptació esmentat, ja que significaria el fet de disposar de magatzem, d'espai per a neveres, congeladors, taules, cadires, i cuines a on instalar els equipaments i estris que ja han estat oferts.
d)A més, el fet d'haver de fer tantes actuacions per habilitar l'espai, fer recapte d'aliments i d'altres, i treballar la gestió d'aquest espai, donarà més possibilitats per donar tasques als/les voluntàries que s'han ofert, i permetrà satisfer un dels objectius principals del Projecte (fomentar la recuperació de l'autestima, a través de la implicació i el treball en el Projecte, d'aquells que tinguin necessitats alimentàries bàsiques derivades de la crisi social).

Degut a que ja portem dos mesos parlant amb el Sr. Berloso la opció de disposar d'aquest espai (el primer mes sense cap opció definida, i aquest darrer mes amb la nostra proposta del local de C/Bastiments de GIRONA), i al fet que la seva indefinició està entorpint les aspiracions i necessitats abans esmentades, creiem bàsic desencallar aquest tema com abans millor.

Així doncs, acordem demanar una reunió amb el Regidor de Serveis Socials abans de la nostra propera trobada de l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA, per tal de poder avançar en el tema del local abans de l’inici de les vacances estivals.

És per això que li farem arribar aquesta petició de reunió, a la qual assistirem representants del Projecte ESCUDELLA SOLIDÀRIA amb les iniciatives que la composen.

I acabem recordant que anirem informant de tot allò que aconteixi en relació amb aquest tema.

-Continuem debatint sobre la possibilitat de constituïr l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA com a Entitat.

Hi ha temes tals com protocols per la recollida d’aliments, rebuda de donacions d’empreses i particulars, cessió d’espais, de material, i convenis diversos, que poden necessitar un NIF per al nostre Projecte a l’hora de signar aquests i d’altres acords.

Debatim dels aspectes a tenir en compte per constituir-nos com a Entitat, els requisits legals, el nombre mínim de persones necessàries, la responsabilitat d’aquestes persones, el model d’Estatuts de l’Entitat, els plaços necessaris per constituïrla, etc.

Arrel d’aquest debat, comprobem que hi ha suficients persones disposades a donar un pas endavant en quant a responsabilitat legal per formar part de l’òrgan directiu de la futura Entitat.

A més, acordem que ens passarem via mail un model d’Estatuts i la informació derivada del procediment per crear una Entitat, per tal de comentar-la, dotar-la de continguts, i seguir avançant en el procés de constitució com a Entitat.

-Degut als diversos aspectes a tenir en compte sorgits en aquesta reunió, acordem la creació de petites comissions per agilitzar les nostres dinàmiques internes i esdevenir més productius per acelerar els aspectes legals i logístics de l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA:
 
*Rosa i Agustí: cercar locals per si fossin necessaris, i establir contacte amb Entitats  dels barris de Sta. Eugènia i Can Gibert del Pla.
*Antònia i David: treballar els aspectes legals per constituïr-nos com a Entitat, i enviar la informació necessària per formalitzar l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA.
*Natàlia i Àngel: cercar locals per si fòssin necessaris, i establir contacte amb Entitats del barri de St. Narcís.
*Xavier: demanar la reunió amb l’Ajuntament de Girona, i fer-ne la difusió necessària per donar a conèixer el punt en que ens trobem.
*Paral.lelament, les comissions ja formades per la coordinació a Salt, la recaptació pel Projecte ESCUDELLA SOLIDÀRIA, etc, continúen endavant tal i com ho han fet fins ara.

-Intervé el representant de Girona Avança per demanar que no fem servir el nom “Restaurants del Cor” per referir-nos a la branca de Menjadors de l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA, ja que aquest nom respòn al Projecte iniciat paral.lelament per ells.

A més, ens demana que, a les reunions de l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA,  ens referim a ells com a Restaurants del Cor i no com a Girona Avança.

Iniciem un debat que busca semblances entre ambdòs models de Projectes, i en treiem la conclusió que, independentment dels camins, coincidim en l’objectiu social dels Projectes i, per tant, hem de col.laborar per sumar en el dia a dia de les nostres activitats.

-Recordem que l’objectiu de l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA és aplanar el camí burocràtic i legal per a aquelles persones que, amb el seu voluntariat i la seva empenta, vulguin sortir-se’n i donar continuïtat al Projecte. A més, hem de funcionar com a Coordinadors per esdevenir el màxim d’operatius possible.

-Per últim, acordem programar la propera reunió pel proper Dimecres 3 de Juliol de 2013 a les 19h al Centre Cívic Can Ninetes.

I amb això, donem per acabada la reunió a les 21h.

Atentament.
ESCUDELLA SOLIDÀRIA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada