dijous, 4 de juliol de 2013

Acta Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 4.7.2013
   LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
   DATA: Dijous 4 de Juliol de 2013
   HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’AMPA Montfalgars, l’Ateneu Republica de Catalunya (ARC), l’AVV Sta. Eugènia, la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, l’Associació de Veïns Mas Ramada, l’Associació de Veïns de Can Gibert del Pla, Justícia i Pau, l’Associació d’Amics del Museu d’Art de Girona, diversos ciutadans Gironins, els Grups Municipals de la CUP, i ICV-EUiA, i ERC.

Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, donem les darreres informacions al voltant del procés de Pressupostos Participats per Barris, la finalització del període d’exposició pública i presentació d’Al.legacions, i les sensacions finals al voltant d’aquest tema.
Segons paraules del mateix Regidor de Participació, i en resposta al nostre comentari sobre la irregularitat d’aplicar un Reglament encara no aprovat, el Reglament pot ser vàlid si el redactat final no difereix estructuralment del proposat inicialment. Així doncs, deduïm que les Al.legacions substancials presentades per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ no serán acceptades per tal de donar “validesa” al fet d’aplicar un Reglament no aprovat.

Informem que, per tal de donar a conèixer el contingut i motius de la nostra proposta de Reglament de Pressupostos Participatius, i l’opinió al respecte com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, demanarem participar al Ple Municipal del 8.7.2013 a partir del punt de l’Ordre del Dia que aprovarà, o no, definitivament el Reglament de Pressupostos Participats per barris (redactat de la petició que podeu consultar a l’enllaç http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/07/peticio-de-participacio-al-ple.html ).

Debatim sobre els aspectes a tenir en compte a l’hora d’estructurar la intervenció a fer, basats en els següents punts, entre d’altres:
-Poc interès de l’Equip de Govern Municipal a desenvolupar uns vertaders Pressupostos Participatius.
-Dinàmiques de debat i Reglament implantats i poc “participats”, degut a les irregularitats del procés engegat per l’Equip de Govern Municipal.
-Desenfoc de la idea inicial proposada per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.
-Ni s’ha aconseguit revitalitzar el teixit Associatiu amb el procés, ni s’ha implicat a la ciutadania de Girona per garantïr l’àxit de les Consultes a cel.lebrar.

Una intervenció al Ple Municipal que ja hem realitzat al moment de redactar l’Acta, la crónica de la qual podeu consultar a l’enllaç del nostre blog http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/07/cronica-duna-participacio-al-ple.html , i amb una valoració final que també podeu conèixer a http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/07/valoracio-final-de-la-mesa-dentitats.html

I amb això, donem per acabat el primer punt de l’Ordre del Dia.

2.Afrontem el punt d’Informacions vàries:
a)Fent un resum de la darrera reunió del Projecte ESCUDELLA SOLIDÀRIA, l’Acta de la qual podeu consultar a l’enllaç del nostre blog http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/06/acta-reunio-escudella-solidaria-1962013.html .

b)Informant del Sopar Solidari i Reivindicatiu del 19 de Juliol que organitza la Xarxa pels Drets Socials de Girona (http://xdsgirona.blogspot.com.es/2013/07/sopar-solidari-i-reivindicatiu-del-19j.html ), i animem als assistents a que participin d’aquest Acte i en facin difusió.

c)Donant a conèixer la resposta del teixit Associatiu als mails que hem enviat,  preguntant per l’interès de les AVV de la ciutat per participar del Programa de Televisió proposat a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.
La resposta ha estat suficient per plantejar-nos el tirar endavant el Programa, tot i que cal la participació de més Entitats. Així doncs, acordem continuar els contactes amb el teixit Associatiu per demanar la seva implicació amb la proposta de Programa Televisiu.

I així finalitzem el segon punt.

3.D’acord amb el tercer punt de l’Ordre del Dia, i passats els dos primers anys de legislatura, fem balanç del resultat dels processos en que hem participat fins a la data com a MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, i valoració de la necessitat de crear Comissions de Seguiment per garantïr el compliment dels acords assolits, tancar aquells encara oberts i, a través del treball conjunt, que no caiguin en l'oblit aquells que s'eternitzin. 
Coincidim en la necessitat de tirar endavant aquesta tasca de balanç i creació de Comissions, i acordem redactar un Document amb la graella dels procesos en que hem participat i l’estat en que es troben. Un Document que seguirem treballant en posteriors reunions fins a consensuar el seu redactat definitiu i fer-lo públic.

I amb això, donem per finalitzat aquest punt.

4.Al torn de Precs i Preguntes tractem els següents temes:
a)Intervé una veïna del barri del Mercadal de Girona, la qual ha assistit a les reunions informatives sobre el futur emplaçament d’un Local per a la Gent Gran del barri del Mercadal, cel.lebrades al Local de l’Obra Social de La Caixa.

A la intervenció, exposa els continguts tractats a les reunions informatives, i en destaca la seva preocupació pels següents motius:
-L’emplaçament actual (Local de La Caixa del Mercadal) és provisional, i l’acord de  l’Ajuntament de Girona per prorrogar el lloguer d’aquest local no en garanteix les millors condicions d’ús del mateix, ja que l’Aire Acondicional del Local no funciona i no hi ha Ordinadors suficients. I les negociacions no garanteixen que les condicions hagin de millorar fins que la Gent Gran no disposi del seu nou emplaçament.
-Al Centre Cívic de Les Voltes d’en Rosés no hi ha espai per a la Gent Gran, i el futur emplaçament serà l’antiga Central d’El Molí. I, tot i els dubtes existents, s’espera que els terminis d’execució de les obres d’El Molí, que han de permetre fer ús d’aquest nou Equipament Municipal, es compleixin.  

Un cop feta la exposició acordem que, a no ser que aquesta opinió estigui secundada per l’AVV del Mercadal i/o l’Associació de la Gent Gran del Mercadal i aquestes Entitats ho demanin, no farem cap actuació al respecte com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

b)El participant a la reunió, Enric Cardona, exposa un Projecte Educatiu amb el qual porta temps treballat-hi i que s’inspira amb el model de l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA.
El Projecte en qüestió es tracta d’una Cooperativa de Formació, els detalls de la qual podeu consultar a l’enllaç http://cooperativafrog.blogspot.com.es/2013/08/fundacio-del-frog-la-nova-cooperativa.html

Ens explica que té previst iniciar l’Activitat de les clases durant els mesos de Juliol i Agost, i que ens exposarà els avenços fets a la propera reunió de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ , que cel.lebrarem el 5 de Setembre de 2013 a les 20h a la mateixa Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17). Reunió en la qual continuarem coneixent més detalls del Projecte, i a on decidirem el recolzament que hi poguem donar i la difusió que en poguem fer.

I amb això, donem per acabada la reunió a les 22h.

Atentament.

MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada