divendres, 12 de juliol de 2013

Crònica de la participació de la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ al Ple Municipal de Girona del 8.7.2013

Benvolguts/des,

El passat 8 de Juliol de 2013, la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ vàrem participar al Ple Municipal de Girona, per fer la nostra valoració sobre el procés d'el.laboració del Reglament de Pressupostos "Participatius" de Girona i el mateix Reglament resultant, i presentar les Al.legacions presentades durant el procés d'exposició pública d'aquest ( http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/05/allegacions-de-la-mesa-dentitats-per-la.html ). 

La votació final va aprovar el Reglament amb 20 vots a favor (CiU, PSC, PP, i Palomares), i 5 vots en contra (CUP i ICV-EUiA). Un Reglament que, al contrari del que pretenen fer entendre amb el nom "Participats", no fa justícia a la cosa i difereix moltíssim d'uns vertaders Pressupostos Participatius.

A la intervenció posterior de l'Equip de Govern, va mancar humiltat i autocrítica.
El Regidor de Participació de l'Ajuntament de Girona va arribar a dir que "no es pot ser més participatiu", i que el procés havia estat del tot correcte.
I l'Alcalde de la ciutat no va acceptar ofertes per il.lustrar-los en la temàtica de Participació Ciutadana, i ens va acusar de dir falsedats quan vàrem denunciar la manca d'Actes i d'altres irregularitats.
A més, vàren insinuar que no estem d'acord amb aquest Reglament consensuat per les AVV de Girona, tot i que hem remarcat una i altre vegada que acceptem el Reglament, però no estem d'acord amb el procés portat a terme per l'Equip de Govern Municipal.
Un procés acceptat pels Grups Municipals del PSC, el PP, i el Regidor adscrit Palomares, pel suport demostrat al Ple Municipal amb el seu vot positiu al mateix, que torna a deixar pal.lès el recel dels principals Partits Polítics amb representació Governamental, a introduïr aspectes Participatius en una Democràcia Representativa més manejable per a tots ells.

Així doncs, les Consultes per barris dels Pressupostos Participats es celebraran el 17 de Juliol de 2013, finalitzant així aquest esperpèntic procés suposadament "participatiu".
I , després de buscar-les durant dos díes, les Actes de les reunions i Assamblees cel.lebrades que vàrem demanar al Ple Municipal no hi son, ja que se'ns va respondre que hi eren però no estaven exposades al públic... O sigui.., que no hi son...
Una resposta que torna a posar en evidència la manca de transparència d'un procés que l'hauria de tenir pel sol fet de ser "participatiu", i demostra que les acusacions fetes dient que escampàvem "suposades" falsedats tornen a ser equivocades, fruït del desconeixement d'allò que es parla i de la manca d'interès per saber-ho.

Ara doncs, seguirem exigint, a partir del Setembre, reunions obertes a tot el teixit Associatiu per el.laborar un nou Reglament pels Pressupostos Municipals de Girona 2014, dins d'un procés transparent, participat, i amb aprofundiment dels debats que puguin sorgir per tal d'assolir el consens més ampli possible.

Si és així, allà ens trobaran per ser igual de constructius i propositius com hem estat sempre...
Si no hi ha garantíes d'un procés que compleixi amb els nostres mínims exigibles de transparència, representació de totes les Entitats, i participació ciutadana, emprendrem iniciatives per impugnar els processos de Pressupostos Participatius cel.lebrats fins a la data...

Perquè som la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ...
Perquè treballem per la Participació Ciutadana.

Podeu veure el vídeo de la nostra intervenció al Ple Municipal al següent enllaç:


Vídeo intervenció MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ al Ple Municipal 8.7.2013


 

 

TEXT DE LA INTERVENCIÓ AL PLE MUNICIPAL

Bloc I: Què volem amb el nostre model de Reglament de Pressupostos Participatius?

Exposarem el procés viscut desde la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, que ha estat debatut en les nostres reunions mensuals.   


Com ja sabreu, vàrem introduïr a les negociacions de Pressupostos Municipals, la possibilitat de sotmetre a una mecánica participativa 1 mil.lió d’€ del capítol d’inversions dels Pressupostos de Girona.

-I ho vàrem fer pels següents motius i objectius:                                                                       
a)Fomentar la participació ciutadana en la presa de desicions de govern, i la revitalització del teixit Associatiu Gironí.                                                           
b)Fomentar el coneixement entre barris, ja que una Consulta de ciutat amb Projectes de tots els barris, ajudaria al coneixement ciutadà de la tasca del teixit Associatiu, les necessitats dels diferents barris, etc.                                                                                                        
c)Apostar per la unitat de ciutat, ja que un únic Pressupost a decidir amb Consulta Popular de ciutat fomenta el tracte igualitari als barris de Girona (posant tots els Projectes a la mateixa bossa amb les mateixes possibilitats), la solidaritat entre aquests barris, i apostar per la maduresa ciutadana a l’hora de decidir què és millor per a Girona comptant que tots son Projectes de ciutat (si Girona son barris, cada barri és Girona).                                                                                                                  
d)Buscar l’articulació, gràcies a aquest procés de Pressupostos Participatius, d’Assamblees de barri amb una dinámica prou sòlida per fer front a aspectes del nostre dia a dia que vagin més enllà dels Pressupostos. Hi ha problemàtiques socials que necessitaran d’una resposta rápida, i la cristalització d’aquestes Assamblees ens poden donar aquella agilitat que ens permeti cel.leritat d’acció.                                                     
e)Fer que tot aquest procés funcioni perquè la ciutadania s’impliqui en el dia a dia de les Entitats que l’envolti, per així dotar-les de més múscul i recuperar la principal raò de ser del nostre teixit Associatiu: actuar de cordò umbilical entre la ciutadania i les nostres institucions governamentals, per així treballar conjuntament per millorar el dia a dia d’aquells que representin.

Bloc II: Què entenem per Pressupostos Participatius?                      

-Vivim moments de desafecció política i crisi social. Moments que necessiten de més “radicalitat democrática”. De més participació ciutadana per conèixer el dia a dia del sentir del carrer.                                                                                                              
Les diferents enquestes d’intenció de vot ciutadà reflecteixen el constant canviar d’opinió i de prioritats de la ciutadania, i demostren la necessitat de més mecanismes participatius que s’adequin a aquests canvis més enllà de les Eleccions de cada 4 anys.

-Els Pressupostos Municipals son també un aspecte sensible a adaptar-se a aquests canvis de prioritats, i els Pressupostos Participatius son una manera d’adequar aquests canvis a la Gestió de Recursos Públics, per tal d’optimitzar el seu retorn ciutadà tenint en compte mutants aspectes com les necessitats socials i d’altres temes del dia a dia de la ciutat.

-Així doncs, la nostra petició de sotmetre una Partida del capítol d’inversions a un Procés Participatiu, busca demostrar la viabilitat d’aquest model de Govern per tal d’escampar aquesta dinámica a la totalitat de capítols dels Pressupostos Municipals de la ciutat de Girona.

-Estem en una època en que recordem la importància de la llengua. I nosaltres avui també volem reivindicar la importància del llenguatge.                                                     
El concepte Pressupostos Participatius fa referència a molt més que el que avui es vol aprovar definitivament. Significa donar la veu a la ciutadania en la gestió dels recursos resultants del seu esforç tributari, i garantir la transparencia i els mecanismes de participació ciutadana perquè això passi.

-I per posar a la pràctica aquest model de Govern cal ser valents i fer una aposta decidida perquè esdevingui una pràctica habitual en el nostre dia a dia.                      
Cal confiar en la maduresa d’una ciutadania que necesita de models com aquests per escurçar l’abisme de desafecció política escampat als nostres carrers.                                 
I per reenganxar a la ciutadania a la política només ho podem fer dotant-la de més mecanismes participatius, que la facin sentir vertaders actors protagonistes en la presa de desicions de les nostres institucions governamentals. Cal fer fluïr la “radicalitat democrática” de la que parlava abans.

-Aquest és el segon cop que, desde la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, demanem la celebració d’una Consulta Popular a la ciutat de Girona. La primera va ser perquè els Gironins hi poguéssin dir la seva sobre la necessitat de destinar multitut de recursos públics en el soterrament del Tren Convencional, i la d’avui està inclosa dins de la nostra proposta de Reglament de Pressupostos Participatius.                              
Les nostres dos peticions de Consulta Popular han estat per motius diferents però, si avui s’aprova definitivament aquest Reglament, el motiu pel que serà tombada serà el mateix: el blindatge de la Representativitat governamental.

-Cal reconèixer que el fet de debatre la implantació o no d’aquest model Participatiu, era impensable anys enrera.

-Cal reconèixer que l’actual Equip de Govern ha admès el seu desconeixement sobre el tema.

-Però entenem que nosaltres podem il.lustrar a l’Equip de Govern davant aquest desconeixement, i les Al.legacions al Reglament de Pressupostos Participatius aprovat inicialment així ho busquen.

-Son Al.legacions que demanen transparencia del procés i els aspectes derivats del mateix, tals com els seus costos econòmics, aspectos logístics, etc.                                                                                                                           
Que demanen la implicació de tot el teixit Associatiu en quelcom tant important com uns Pressupostos Participatius.                                                                                    
Que demanen establir mecanismes suficientment participatius per legitimar part del procés.                                                                                                                    
Demanem l’aclariment de quins “criteris objectius” ha seguit l’Equip de Govern per proposar aquest model, partint de la base que els termes “criteri” i “objectiu” no son els millors companys de viatge.                                                                                        
Demanem poder tenir segones opinions professionals i neutres sobre tot el procés, i la implicació de l’Ajuntament per permetre-ho.                                                             
Demanem saber perquè el Sector Est ha de fer front a les despeses d’un pont de ciutat, que ha estat considerat com a Projecte de barri.                                            
 Sol.licitem que, davant la possibilitat que alguns barris no tinguin la capacitat ni el temps per articular procesos suficientment participatius, les partides que els corresponguin es mantinguin lligades a aquells per a qui s’han destinat.                         
I, per suposat i com a propietaris del llenguatge que en som tots els ciutadans, demanem el canvi de nom d’un Reglament que no fa justicia al terme Participació.

-Son Al.legacions que, al no haver estat admeses, demostren la manca de voluntat de l’Equip de Govern a l’hora d’aprendre l’Assignatura de Pressupostos Participatius.
Bloc III: Com ha anat el procés?

-Tot i que aquesta manca de voluntat ha estat constant en el decurs de tot el procés derivat del Reglament que avui ens porta aquí.

-Ja d’un bon inici, la manca de transparencia... Ni una sola Acta de les reunions de la Comissió Mixta.

-Després, la mateixa Comissió Mixta.                                                                            
a)Es varen presentar dos propostes, i es va convidar als presents a enviar Al.legacions a les dos propostes per el.laborar un Reglament que les reflectís. Però a la següent reunió, resulta que se’ns presenta el Reglament resultant sense haver fet publiques les Al.legacions rebudes.                                                                                            
b)Llavors, se’ns diu que tenim 10 minuts per estudiar el Reglament resultant, per procedir a la votació per l’aprovi, sense poder convocar les Assamblees decisòries de les Entitats presents a la Comissió Mixta.                                                                       
c)I per últim, i a la pregunta de qui podrá efectuar el seu dret de vot al Reglament resultant, se’ns diu que es votarà segons l’Article 3 del Reglament que encara havíem de votar.                                                                                                                   
d)motius aquests més que suficients perquè abandonéssim una Comissió Mixta amb una dinámica irregular, que no reconeixia a tot el teixit Associatiu, i no va aprofundir en els debats sorgits.

-Un cop abandonem la Comissió Mixta, es tira endavant el Reglament, es presenta en Sessió Plenària, s’aprova inicialment, i s’inicia el període d’exposició pública per 30 díes i presentació d’Al.legacions.

-I, tot i la provisionalitat del Reglament, es tiren endavant les Assamblees de barri perquè decideixin en que invertir les partides Pressupostàries que els pertoca per desició política.                                                                                                              

Unes Assamblees farcides d’aquestes altres irregularitats:                               
a)Incompliment de la composició de les Assamblees especificada al Reglament, ja que no hi han participat a l’hora el Regidor de Participació, la Regidora d’Hisenda, el/la Regidor/a de barri, i Entitats.                                                                                            
b)Poc temps per convocar les Assamblees (fins a 5 díes en alguns casos).              
c)baixa assistència ciutadana i representació del teixit Associatiu en les Assamblees, degut a les mancances a l’hora de fer la convocatòria.                                                                                
d)Poc rigor a l’hora de considerar les capacitats de representació sobre les Entitats participants (el cas de l’AVV de Pedret).                                                                       
e)Poc interès per garantïr l’assistència dels màxims veïns posibles (cas de l’AVV Vivendes St. Daniel).                                                                                             
f)Incompliment de l’Article 18 sobre la entrada en vigor del Reglament que avui es vota, ja que aquest Reglament no entrarà en vigor fins passats 15 díes desde la seva aprovació definitiva. Tot i això, ja s’ha tirat endavant tot i no estar en vigor.              
g)Per variar, cap Acta de les Assamblees.

-Conclusions i petició del vot negatiu.                                                                             

No només es vota el redactat d’un Reglament, amb el qual estarán d’acord els partits que defensin la representativitat com a model de Govern. Es vota l’acceptació o no del que ha estat un procés altament irregular. I, en un Ple en que es presenten mocions per denunciar l’incompliment dels acords de Ple, no es pot votar afirmativament un procés amb tants de dubtes i tants aspectes penjant d’un fil, que es veuen posposats a properes trobades sense definir. Avui és una oportunitat d’or per establir les bases d’uns vertaders Pressupostos Participatius pel 2014, i no l’hem de malgastar.

-Per això, acceptaríem una aprovació transitòria d’aquest Reglament si es fa constar en Acta:                                                                                                                             
a)El canvi de nom per “Pressupostos de barris”.                                                                  
b)La calendarització de la propera trobada de la Comissió Mixta, i la garantía que serà oberta a tot el teixit Associatiu, que serà un procés transparent, i que s’hi produirà un debat suficientment profund per buscar el consens de totes les parts.

-I si això no es produeix:                                                                                            
a)Iniciarem les accions pertinents per impugnar tot el procés.                                   
b)Seguirem treballant, com hem fet sempre, per la PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada