dilluns, 8 de juliol de 2013

Petició de Participació al Ple Municipal del 8.7.2013PETICIÓ DE PARTICIPACIÓ

AL PLE MUNICIPAL DE

GIRONA


                     Que presenta:
LA MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Amb el suport de:

-JUSTÍCIA i PAU de GIRONA
-MOU-TE EN BICI
-COL.LECTIU DE PROPIETARIS EIXAMPLE SUD
-CCOO Comarques Gironines
-UGT Comarques Gironines
-COORDINADORA D’ONG SOLIDÀRIES
-PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA GIRONA (PAH)
-COL.LECTIU DE DONES DE L’ESGLÈSIA
-ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE ST. NARCÍS-SECTOR DOMINIQUES
-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT NARCÍS
-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANTA EUGÈNIA
-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS RAMADA
-MANCOMUNITAT DE SANTA EUGÈNIA-CAN GIBERT DEL PLA
-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PEDRET
-MOSQUEIG CUL-ACTIU
- Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA)
-ESCOLA D’ADULTS DE GIRONA (CFA GIRONA)
-CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
-ASSOCIACIÓ DE NATURALISTES DE GIRONA (ANG)
-FUNDACIÓ SER.GI
-ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MUSEU D'ART de GIRONA
 Jo, _____________, amb DNI ______________ com a major d’edat i resident a Girona, i en nom de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ , SOL.LICITO:

Participar al Ple Municipal del dia 8 de Juliol de 2013 en relació al punt de l’Ordre del Dia número 16 dins la Comissió Informativa de Serveis a les Persones,  consistent a “Aprovar definitivament el Reglament de Pressupostos Participats dels Barris”, acollint-se a l’Art. 105 apartat 2d del Reglament Regulador de les Institucions de la Participança del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de la ciutat de Girona, pel MOTIUS següents:

Degut al paper actiu que ha tingut la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ en el procés de negociació i el.laboració del Reglament de Pressupostos Participatius de la ciutat de Girona, a aprovar de forma definitiva, i a les Al.legacions al Reglament presentades per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ amb el suport de més de 20 Entitats de la ciutat de Girona, sol.licito poder participar al Ple Municipal en relació al punt de l’Ordre del Dia abans esmentat.

I ho faig mitjançant entrada en Registre Municipal de la petició, amb una antelació mínima de dos díes abans de la celebració de la Sessió Plenària del dia 8 de Juliol de 2013, segons demana l’Art. 105 apartat 3b del Reglament Regulador de les Institucions de la Participança. 

Per últim, i donat que el punt 1 d’aquest mateix Art. 105 limita la participança a “Les Associacions degudament constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, que tinguin per objecte la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns”, Justícia i Pau de Girona permet a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ fer ús del seu NIF, el qual us deixem a continuació, per si d’un cas aquest fos necessari a l’hora d’acceptar la Petició de Participació al Ple Municipal presentada:

      JUSTÍCIA i PAU de GIRONA      NIF:______________

I ho fa com a mostra del suport donat, juntament a les 20 Entitats de Girona esmentades a la capçalera, tant a les Al.legacions al Reglament de Pressupostos Participatius aprovat inicialment al Ple Municipal del 13 de Maig de 2013, com a la Petició de Participació al Ple Municipal del 8 de Juliol de 2013 presentada en nom de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada