diumenge, 22 de setembre de 2013

Acta Reunió ESCUDELLA SOLIDÀRIA 18.9.2013


LLOC: Centre Cívic Can Ninetes (Sta. Eugènia, 146 GIRONA)

DATA: Dimecres 18 de Setembre de 2013

HORA: 19:30h1.Fem la valoració de l’Arrossada Popular de l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA celebrada el Dissabte 14 de Setembre dins la Festa Major de Sta. Eugènia de Ter.


Hi varen assistir 300 persones entre tiquets venuts i tiquets solidaris distribuïts entre voluntaris del Cuinem Juntes i Mengem en Familia, Confiança Solidària, i el Bloc de Salt, els quals no es poguéssin permetre l’import del mateix. 

S'informa que la guanyadora del Concurs de Coques va ser Susana Vera Lidon i que, un cop tinguem el lot preparat per l'Associació de Comerciants de Sta. Eugènia, li entregarem.


Es varen recollir al voltant de 15 Kg d’Aliments bàsics i, gràcies a les donacions econòmiques rebudes, varem tenir beneficis suficients com per poder invertir-los en la compra d’una olla a pressió, davantals, i draps de cuina.                                                 

Es contempla la opció d’invertir-los en la compra de bombones de butà, el cost de les quals van a càrreg dels voluntaris/es, però s’explica que s’ha fet una bossa comuna a on cadascuna de les persones participants posen 1€ amb l’objectiu de tenir fons per la compra del butà.

Informem de l’assistència a l’Arrossada de dos representants de la Cooperativa Concep-t, i la visita que varem fer conjuntament al Local situat al C/de Bassegoda cantonada Crtra. Sta. Eugènia, per tal que coneguéssin els objectius de l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA i les possibilitats del Local plantejat.                               

Una visita a la qual els representants de Concep-t varen respondre amb entusiasme i ganes de col.laborar amb el nostre Projecte. Una col.laboració que anirem perfilant en properes xerrades.


La conclusió final de l’Arrossada, és que ha estat un èxit en tots els sentits (organització, qualitat del menjar, difusió, participació, implicació i col.laboració ciutadana). I només trobem a millorar tenir més mans a l’hora de moure les taules i cadires.


2.Un cop passada l’Arrossada Popular, toca mirar endavant i seguir avançant en el projecte ESCUDELLA SOLIDÀRIA.


Coincidim en el fet que és més fácil mirar endavant després de l’èxit de l’event, el qual suposa un impuls anímic pel conjunt dels que treballem en el dia a dia del Projecte.


Així doncs, entenem que estem en un punt en que cal fer una aposta decidida per desenvolupar íntegrament el Projecte ESCUDELLA SOLIDÀRIA. I l’èxit de l’Arrossada ens ha carregat les piles i ens ha refermat el nostre convenciment de la viabilitat de tot plegat.


Hem assolit un dels objectius del Projecte, com és el reforç de la dinámica de treball conjunt i solidaritat ciutadana, gràcies a la regularitat de les tres iniciatives pertanyents a l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA.


El nombre de voluntaris/es ha estat constant durant els mesos en que hem desenvolupat les activitats i, tal i com era d’esperar, hi ha hagut un augment de demanda de grups familiars que volen ser partíceps de les mateixes.


Un augment que no podem satisfer, ja que l’espai del Centre Cívic Can Ninetes no pot encabir el nombre de famílies que ho han demanat (al Cuinem Juntes i Mengem en Família hi ha demanda de fins a 23 nuclis familiars, que poden suposar unes 80 persones).


Així doncs, i un cop assolida una continuitat en les iniciatives ja existents, hem d’atacar els següents objectius tals com, a través d’un model Cooperatiu, la creació de llocs de treball pels participants d’ESCUDELLA SOLIDÀRIA que es troben en situació d’emergència Social, per tal que ens en poguem ensortir plegats gràcies a l’esforç comunitari i el treball conjunt.


I és per tots aquests motius, que ens marquem els següents objectius inmediats:


-Legalització ESCUDELLA SOLIDÀRIA: es recullen els DNI dels assistents, per tal de finalitzar els tràmits per esdevenir Entitat Registrada.


-Formalització Local: un cop consensuat l’interès pel Local situat al C/de Bassegoda cantonada amb Crtra. Sta. Eugènia, acordem que ens dirigirem al propietari del mateix per notificar-li la desició de llogar-lo.


-Adequació Local: tal i com varem quedar amb la Cooperativa Concep-t, redactarem un Projecte d’adequació del Local, per tal d’obrir “fitxa” i que busquin finançament privat per fer-ho. A més, reunirem al mateix Local els voluntaris/es d’ESCUDELLA SOLIDÀRIA per tal que tots/es donem idees i ens coordinem en les tasques de neteja, pintura, i altres.


-Viabilitat del Local: demanarem un informe tècnic, ja sigui extern o Municipal, per tal de conèixer la viabilitat de cuinar al Local en questió (sortides de fums, etc). I, tot i que el Local ens interessa independentment del resultat de l’informe tècnic,  aquest estudi ens pot portar a les següents possibilitats.

a)Que s’hi pugui cuinar: l’activitat de cuinar (tallers i Restaurants Socials) la portariem a terme al Local.

b)Que no s’hi pugui cuinar: l’activitat de cuinar la faríem a cuines externes, i al Local faríem la de Restaurants Socials, entre d’altres, mitjançant cattering.  


-Localització de Cuines externes:  la cuina del Centre Cívic de Can Ninetes ens està quedant “petita”, i l’augment de participants dels tallers podría perjudicar l’activitat d’aquest Equipament Municipal (del qual n’agraïm la cessió i col.laboració que ens ha permès fer l’activitat fins al dia d’avui). A més, Confiança Solidària desenvolupa la seva activitat de cuina en cases particulars.                                                                   

És per aquests dos motius, que seguim buscant i negociant per la cessió de cuines externes (Menjadors Escolars, d’altres Equipaments Municipals, i/o Restaurants sense activitat), per si d’un cas no es pogués cuinar al Local i/o per poder actuar a d’altres barris de Girona.


-Hortes de ciutat: la possibilitat de treballar la terra a horts urbans, pot ser una via d’obtenció d’aliments a través de la participació dels voluntaris/es amb aquesta activitat. I acordem treballar sobre aquestes tres possibilitats:

a) A Sta. Eugènia de Ter: acordem amb una representant d’una Xarxa de Cooperatives creada al barri que participa a l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA,  coordinar el treball d’unes Hortes a Sta. Eugènia de Ter d’uns 1.000 m2.

b)Al Sector Est: acordem que, un cop estiguem constituïts com a Entitat, ens reunirem amb el propietari d’un terreny d’uns 3.000 m2 amb aigua de pou, el qual estaría disposat a negociar el lloguer simbòlic dels seus terrenys perquè hi treballéssim la terra.

c)Terrenys provinents de promotores inmobiliàries: un cop explorada aquesta possibilitat amb una promotora de Girona, seguirem treballant la possibilitat que, a canvi d’una rebaixa de l’IBI dels terrenys, les promotores de la ciutat permetin l’activitat d’Horts Urbans als solars de la seva propietat fins que no s’iniciín obres de nova construcció.


-Dinàmica inclusiva: acordem que tirarem endavant el Projecte siguem els que siguem, i que actuarem de parauigües legal a totes aquelles iniciatives ciutadanes que coincideixin amb els nostres objectius, i que així ho demanin.


-Sol.licitut de subvencions Municipals: un cop treballats els punts anteriors, demanarem una nova reunió amb el Regidor de Serveis Socials de Girona, per tal d’exposar els avenços del Projecte, i recordar el compromís de dotar amb 9.600€/l’any 2013 de Pressupost Municipal a l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA.                                         


A més, participarem a la reunió de la Mancomunitat de Sta. Eugènia-Can Gibert del 23 de Setembre, per conèixer quina partida Pressupostària provinent dels Pressupostos Participats 2013 corresponen a l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA.


Així doncs, i un cop guionitzat les accions a fer en breu, ens marquem com a finals d’any 2013 la data per tenir tots aquests temes lligats.


I mentrestant, seguirem desenvolupant les activitats de l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA tal i com ho hem fet fins ara.


3.Informacions vàries:


--Informem que s’ha demanat a Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona que assumeixi el cost de les bombones de butà que fem servir al Centre Cívic Can Ninetes. Sabem que assumeix el cost per a activitats de cuina amb afany de lucre, motiu més que suficient perquè, després de mesos i no fer-ho, també faci front a la despesa de butà de la nostra activitat.


--Informem que s’estan recollint donacions de paradistes del Mercat del Lleò, els quals col.laboren de forma particular. Ara mateix, les principals necessitats son la carn, el peix, i les patates. Uns aliments que, sempre i quant puguin,  demanarem com a prioritat a l’hora de rebre donacions de comerços.


--Acordem que treballarem totes les tasques exposades al punt anterior, i que n’explicarem els avenços a la propera reunió. Una reunió a on parlarem d’ESCUDELLA SOLIDÀRIA com a un Projecte comú que actua de paraigües legal, i a on començarem a establir dinàmiques de funcionament intern que desemboquin en una Cooperativa Social, ja que aquest és l’horitzò del nostre Projecte…Per últim, programem la propera reunió de l’ESCUDELLA SOLIDÀRIA pel proper Dimecres 2 d’Octubre de 2013 a les 19:30h al Local del C/de Bassegoda cantonada amb Crtra. Sta. Eugènia.


I amb això, donem per acabada la reunió a les 21:30h.Atentament.


ESCUDELLA SOLIDÀRIA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada