dilluns, 11 de novembre de 2013

Document de balanç legislatura i preguntes adreçades a l'Equip de Govern Municipal de Girona
Desde l’inici de legislatura Municipal 2011-15 a la ciutat de Girona, la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ hem participat dels següents temes ja sigui participant-hi activament, negociant-ne els continguts, promovent iniciatives, i/o parlant-ne a les nostres reunions mensuals:Reglament Regulador de les Institucions de la Participança: una de les primeres iniciatives promogudes per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, va ser la de entrar peticions de participació al Ple Municipal a títol individual, buscar suports a la nostra petició que les Entitats i Col.lectius poguéssin participar en Sessió Plenària, i organitzar reunions per exposar la nostra intencionalitat de demanar poder participar al Ple Municipal.                                           
I, arrel de la Moció presentada per ICV-EUiA, CUP, i PSC sobre aquest tema, i l’aprovació del Ple per modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) en benefici de la participança de les Entitats, vàrem iniciar la campanya d’Al.legacions al Reglament aprovat inicialment, i les reunions amb l’Equip de Govern Municipal per exposar els motius de les Al.legacions esmentades.

Una modificació del ROM que ha fet de la participació de les Entitats en forma de Mocions i/o intervencions al respecte d’un punt de l’Ordre dels Plens Municipals, com una pràctica ja habitual i totalment normalitzada


Ordenances Fiscals 2012: vàrem promoure una iniciativa per demanar la supressió d’una taxa d’ocupació del sòl públic per a festes i actes d’Entitats de Girona, consistent en 260€/dia, que l’Equip de Govern Municipal volia incloure per l’exercici 2012.

Vàrem presentar Al.legacions a aquesta taxa i, un cop considerades aquestes Al.legacions també incloses per alguns dels Grups Municipals a l’oposició, es va suprimir aquesta taxa del redactat definitiu aprovat en Sessió Plenària.


Ordenances Fiscals 2013: convidats per ICV-EUiA i la CUP, vàrem participar de les negociacions amb l’Equip de Govern Municipal sobre les Ordenances Fiscals Municipals a aprovar per l’exercici 2013. Unes negociacions a on vàrem posar els seguents temes sobre la taula, conjuntament amb ICV-EUiA i la CUP:


-pujar la taxa a les Entitats bancàries per l’activitat dels caixers automàtics que donguin al carrer.
-fomentar l'emprenedoría i la dinamització comercial bonificant algunes taxes per obertura de petits negocis als barris, creació de Cooperatives, etc.
-eliminar qualsevol taxa d'ocupació de l'espai públic per a Entitats, pertanyents o no al Registre d'Entitats Municipal (REM), sense afany de lucre.
-apostar per un increment d’IBI als propietaris de pisos buits que siguin objecte d’especulació, especialment els bancs.                                                                                                                                    
-Condonació dels recàrrecs resultants pels impagaments de les taxes Municipals per part d’aquells ciutadans que no hi puguin fer front, per tal de no penalitzar aquells que menys tenen.                                                                                                                                                                
–Estudiar la viabilitat d’aplicar progressivitat fiscal en les taxes de clavagueram, recollida de residus, escoles bressol, etc, per a les Ordenances Fiscals 2014.


PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2013: degut a la bona experiència de les negociacions de les Ordenances Fiscals, se’ns va tornar a convidar a participar de les negociacions dels Pressupostos Municipals de Girona del 2013. Unes noves negociacions a on hi vàrem introduïr la proposta de sotmetre 1M d’€ de la partida d’inversions a un procés de Pressupostos Participatius, la creació d’una oficina d’assessorament per fomentar la creació de Cooperatives, etc.


Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge de Girona: com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, vàrem ser convidats per la PAH Girona a la Taula de Coordinació.   En aquesta reunió es va acordar que no formaríem part de la Comissió Permanent de la Taula degut a que ja hi havia la PAH, però que actuaríem en possibles tasques de difusió de les iniciatives i acords de la Taula.


MOCIONS CIUTADANES AL PLE MUNICIPAL:  recordem les Mocions Ciutadanes en les que hem participat com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ:-Moció per la Gent Gran: donem suport a la Moció presentada per la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert per demanar la permanència de la Gent Gran al Club St. Jordi de Sta. Eugènia de Ter (Espai CX), i l’obertura en breu del Centre de Dia Municipal de la Pl. Leonor Joher. I, com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, hi afegim la nostra petició perquè es cel.lebri un Debat sobre la Gent Gran a nivel de ciutat.


-Petició d’una Consulta Popular sobre el soterrament del Tren Convencional: desde la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, debatim sobre la conveniencia d’iniciar la Fase de Soterrament del Tren Convencional a la ciutat de Girona dins del Projecte Ferroviari, i la necessitat de preguntar als Gironins/es sobre aquesta conveniencia a través d’una Consulta Ciutadana.                                                                                                                                        
És per això que ens vàrem reunir amb tots els Grups Municipals per exposar els motius de la nostra petició, i conèixer el posicionament polític abans de la presentació de la Moció en Sessió Plenària, amb la qual vàrem demanar la cel.lebració d’una Consulta Ciutadana a la ciutat de Girona. Una petició recolzada per més de 40 Entitats de la nostra ciutat.


-Pressupostos Municipals 2013: intervenim, com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, dins del punt de l’Ordre del Ple Municipal a on es vota l’aprovació definitiva dels Pressupostos 2013, als quals vàrem participar de les negociacions introduïnt el concepte de Pressupostos Participats.


-Defensa del #blocsalt: donem suport a la petició de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca de Girona (PAH), per participar al Ple Municipal dins de la Moció presentada per ICV-EUiA i la CUP perquè el Ple Municipal es posicioni a favor de la defensa del #blocsalt, i demani a les institucions pertinents l’aturada del desallotjament programat.


PROJECTE FERROVIARI de GIRONA:  desde les primeres reunions de 2011, el tema del Projecte Ferroviari de Girona i les obres del TAV han estat una de les prioritats de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, degut a la gran importància d’aquestes obres de ciutat, les nombroses afectacions en el dia a dia del barri de St. Narcís, i la necessitat d’informar als Gironins i Gironines sobre les obres més importants en la historia recent de la nostra ciutat. Motius pels quals hem participat i promogut  dels següents punts com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ:-Audiències Públiques del Projecte Ferroviari de Girona: n’hem participat al torn de Preguntes del públic, n’hem demanat la seva convocatòria, i n’hem intervingut, juntament amb l’AVV St. Narcís, a la Taula que presidia l’Audiència, etc.                                                                 
I en l’Audiència Pública del mes de Novembre de 2012, vàrem acordar la obertura de l’Oficina d’Atenció als Afectats per les obres del TAV, la Visita Guiada Ciutadana per les obres del Parc Central, i la convocatòria d’una Comissió de Seguiment de les obres del TAV.


-Petició cel.lebració Consulta Popular: arrel del coneixement de la possible despesa de 400M d’€ per tirar endavant les fases II i III del Projecte Ferroviari (soterrament Tren Convencional), vàrem promoure la petició d’una Consulta Popular a la ciutat de Girona, per tal que la ciutadanía hi pogués dir la seva sobre la conveniencia de gastar-se, en el context actual de crisi, tal quantitat de recursos públics més sensibles de ser destinats a partides més urgents socialment parlant.


-Inauguració Estació del TAV: vàrem promoure, el dia i hores de la inauguració (Gener 2013), una concentració de protesta davant l’Estació de RENFE, amb la qual volíem denunciar la bestiesa pressupostària derivada de les obres de soterrament del TAV i l’Estació del Parc Central, la condemna a Rodalíes que suposa l’Alta Velocitat, la manca de lideratge de l’Ajuntament de Girona a l’hora de defensar interessos ciutadans i/o comercials del barri de St. Narcís, i la manca de compensacions a les persones i zones més afectades.


-Temes varis: donem total recolzament als temes liderats per les AVV St. Narcís I Associació de Comerciants St. Narcís-Sector Dominiques, que actúen també com a representants de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ als processos participatius existents del Projecte Ferroviari.                                                                                                                                    
Temes com la exigència d’informació sobre el Projecte, la consideració dels greuges medioambientals i de contaminació produïts per les obres, la reposició dels espais afectats per les obres, l’alliberament d’espais comuns, la dinamització comercial i veïnal del barri de St. Narcís, i el reconeixement del que son unes obres de ciutat que han patit un barri.


Projecte Urbanització Parc Fluvial del Riu Onyar: recordem que, com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, vàrem presentar Al.legacions al Projecte d’Urbanització del Parc Fluvial de l’Onyar-zona Parc Científic i Tecnològic UDG. Unes Al.legacions redactades per l’AVV Mas Ramada per demanar informació sobre el Projecte i la NO supressió de la passera que uneix el Sector Est amb la Creueta a través del Riu Onyar, a les quals vàrem donar suport tant nosaltres com d’altres Entitats de Girona.                                                                                                           
Les vàrem presentar dins del període d’exposició pública, i en vàrem fer la difusió pertinent.


Altres : altres temes que s’han exposat a les nostres reunions i als quals hem donat suport com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ:


-Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert: s’han exposat les prioritats consensuades per la Mancomunitat , tals com la Frontissa del Güell, la necessitat de bosses d’aparcament, revitalització del barri, potenciació del comerç de barri, necessitats de més equipaments Municipals per desenvolupar actuacions per a la gent Gran i la Joventut, etc.


-AVV Mas Ramada (Sector Est): representants d’Entitats del Sector han manifestat la seva contrarietat per la manca d’actuacions Municipals al Sector, en aspectes com la mobilitat (transport públic, carrils bici, xarxa de comunicacions, …), l’ordre públic, joventut, Gent Gran, dinamització comercial, neteja, xarxa d’internet, ús d’equipaments públics, etc.

I arrel d’haver treballat en els temes anteriorment exposats, s’han obert una sèrie de processos i negociacions algunes de les quals encara no s’han tancat.


És per això que, amb el suport de la Xarxa pels Drets Socials de Girona (XDS Girona), fem entrada en Registre Municipal d’aquest seguit de preguntes adreçades a l’Equip de Govern Municipal de l’Ajuntament de Girona, amb l’objectiu de conèixer l’estat en que es troben els processos i negociacions obertes, i els motius pels que no s’han tancat encara:Acords Ordenances Fiscals 2013


a) sobre l’augment de l’IBI a habitatges buits per especulació:

-Després d’acordar que l’Ajuntament de Girona en faria un estudi, quin estocatge d’habitatges buits hi ha a Girona?                                                                                                                          
-Quantitativament, en quin nombre de casos s’ha aplicat aquest augment?                                      
-Si no s’ha aplicat, quins han estat els motius per no fer-ho?


b) sobre l’augment del 50% a la taxa dels caixers autòmàtics situats al carrer:

--Quantitativament, en quin nombre de casos s’ha aplicat aquest augment?                                 
–Si no s’ha aplicat, quins han estat els motius per no fer-ho?


c) descompte taxes d’activitat i vol public per a noves activitats commercials:

-Quines campanyes de difusió s’han fet per donar a conèixer aquest descompte?                        
–Quantes peticions hi han hagut per beneficiar-se’n?                                                                     
-Quin valor quantitatiu tenen aquests descomptes en euros, tenint en compte els tres trams acordats?

*25% de descompte per a noves activitats a tota la ciutat de Girona                                          
*50% de descompte per a noves activitats comercials a la zona afectada per les obres del TAV 
*75% de descompte per la creació de cooperatives a la ciutat de Girona


d) tarifació social, segons Renda, de les taxes Municipals de clavagueram i escombraríes:

-S’ha fet l’estudi per estudiar la viabilitat d’aplicar aquesta progressivitat fiscal a les Ordenances Fiscals 2014?                                                                                                                                    
-Si s’ha fet, quin és el seu redactat i a on està publicat aquest estudi?                                                  
–Si no s’ha fet l’estudi, quins han estat els motius per no fer-ho?


e) condonació dels recàrrecs derivats del deute ciutadà amb l’Ajuntament de Girona, producte d’una situació de pobresa:

-Quina campanya de difusió s’ha fet d’aquesta possibilitat de condonació?                                    
–Quantes sol.licituts per acollir-se’n s’han rebut?                                                                           
–Quantitativament, en quin nombre de casos s’ha aplicat aquesta condonació?                           
–Si no s’ha aplicat, quins han estat els motius per no fer-ho?


f) pla de dinamització comercial “Aixequem persianes”:

-S’ha redactat el Projecte i se n’ha fet difusió?                                                                               
–Si s’ha començat a aplicar, quantes peticions hi ha hagut per acollir-se a aquest pla de dinamització?                                                                                                                                    
–Si no s’ha aplicat, quins han estat els motius per no fer-ho?


Acords Pressupostos Municipals 2013


a) Oficina d’assessorament a la creació de Cooperatives:

-S’ha fet un estudi per la seva posada en marxa i se n’ha fet difusió  per donar a conèixer aquesta Oficina?                                                                                                                               
–Si s’ha obert la Oficina, quantes persones s’hi han adreçat?                                                       
–Si no s’ha obert, quins han estat els motius per no fer-ho?


b) línia telefónica d’assessorament davant procesos de conflicte hipotecari:

-Quantitativament, quantes consultes s’han atès i en quin tant per cent encara se’n fa el seguiment?                                                                                                                                       
–Quin grau de satisfacció tenen els usuaris amb el servei?                                                            
–Estadísticament, quin perfil tenen les persones que s’hi han adreçat i quins casos s’hi han tractat?


c) declaració de l’Ajuntament de Girona que no treballarà amb Entitats bancàries “líders” en execucions hipotecàries:

-Amb quina Entitat Bancària s’ha decidit no treballar?                                                                     
-S’ha fet aquesta declaració?                                                                                                            
–En cas de no haver-se fet, per quin motiu?


d)Pressupostos Participats:

-Hi ha Actes de tot el procés, desde les reunions de la Comissió Mixta fins les Assamblees de barri?                                                                                                                                                
-En cas afirmatiu, a on están publicades?                                                                                         
-Hi ha un informe tècnic i/o valoració d’aspectes a millorar de cares als Pressupostos 2014?       
-Si l’Equip de Govern Municipal s’hi va comprometre pel Setembre d’enguany, perquè encara no s’ha convocat la Comissió Mixta dels Pressupostos Participats?                                              
–Es convocarà la Comissió Mixta abans de l’aprovació dels Pressupostos Municipals 2014?


Acords Mocions Ciutadanes


a) Moció sobre la Gent Gran aprovada en Sessió Plenària:

-Si es va acordar per unanimitat cel.lebrar un Debat sobre la Gent Gran a la ciutat de Girona, perquè no s’ha cel.lebrat encara?                                                                                                   
–S’ha contactat amb les Associacions de Gent Gran de la ciutat per convocar-les al Debat esmentat?                                                                                                                                        
–Hi ha Actes d’aquestes trobades informatives, si s’han produït?                                                   
-En cas afirmatiu, a on están publicades aquestes Actes?                                                             
 -Quina previsió hi ha per cel.lebrar el Debat, i en quin estat es troba tot aquest procés?


Projecte Ferroviari de la ciutat de Girona (acords a l’Audiència Pública del TAV)


a) Oficina d’Atenció als Afectats per les obres del TAV:

-Quantitativament, quants ciutadans han entrat consultes a l’Oficina?                                               
-Quin perfil de consultes s’hi han entrat, i quin tant per cent de casos s’han seguit?                       
-Quantes denúncies s’han entrat, quantes s’han admès a tràmit, i quina tipología de denúncies hi ha hagut?                                                                                                                                      
-Quin grau de satisfacció ciutadana hi ha hagut fins a la data?


b) Comissions de Seguiment i politiques de les obres del TAV:

-Hi ha Actes de les reunions polítiques Municipals i/o amb representants supramunicipals (Foment, ADIF, Generalitat)?                                                                                                             
-En cas afirmatiu, a on están publicades aquestes Actes?                                                              
-Hi ha un espai a on estigui publicada tota la informació relacionada amb el Projecte Ferroviari de Girona?                                                                                                                                        
-Si no hi ha aquest espai, perquè?


c) Dinamització de les zones afectades per les obres del TAV:

-Quins plans de reposició urbanística i dinamització comercial hi ha pensats pel barri de St. Narcís, donat el carácter d’urgència d’aquest barri perjudicat per les obres del TAV?                                    
-En cas afirmatiu, quin és el redactat d’aquests Projectes?


d) Conseqüències de les obres del TAV a la salut pública

-Hi ha un estudi sobre els índexs contaminants (atmosfèrics i acústics) derivats dels 5 anys d’obres del TAV?                                                                                                                              
-Hi ha un estudi sobre l’afectació ambiental un cop finalitzades les obres amb la nova disposició urbanística i de serveis (estació autobusos i pàrkings)?                                                                      
-Si hi han aquests estudis, quin és el seu redactat i a on estan publicats?                                                 
-Si no hi son, quin és el motiu perquè no s’hagin fet?


Sector Est

-Quin Pla d’actuació general hi ha pel Sector Est de Girona fins al final de legislatura?                
–En cas d’haver-n’hi, quin és el seu redactat?                                                                                   
-En cas de no haver-n’hi, quin és el motiu? 


Santa Eugènia-Can Gibert del Pla

-Quin Pla d’actuació general hi ha pels barris de Sta. Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla de Girona, fins al final de legislatura?                                                                                                    
-En cas d’haver-n’hi, quin és el seu redactat?                                                                                    
-En cas de no haver-n’hi, quin és el motiu?


Projecte d’Urbanització del Parc Fluvial del Riu Onyar a la Creueta

-En què consisteix el Projecte?                                                                                                             
-S’ha fet públic el Projecte? A on es pot consultar?                                                                          
-En quin punt d’execució es troba el Projecte, i quina calendarització d’obra hi ha?                        
-Com quedarà la conexió del Sector Est amb la resta de la ciutat de Girona a través de la passera de l’Onyar, al finalitzar les obres d’urbanització del seu Parc Fluvial?Un cop exposades les qüestions adreçades a l’Equip de Govern Municipal de Girona, sol.licitem:


Tenir, en un termini màxim de 30 díes hàbils desde l’entrada en Registre Municipal d’aquest Document, una resposta per escrit a les preguntes plantejades per part de l’Equip de Govern Municipal de l’Ajuntament de Girona. I en cas de no rebre aquesta resposta per escrit dins del termini exposat, procediríem a denunciar davant el Defensor de la Ciutadania de Girona el que consideraríem una pràctica irregular, ja que és obligació de l’Administració pública la transparencia de gestió governamental, i el permetre l’accés a la ciutadania de tota la informació derivada d’aquesta gestió.


MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada