diumenge, 26 de gener de 2014

Acta Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 16.1.2014


LLOC: Estació Espai Jove (Sta. Eugènia, 146 GIRONA)
DATA: Dijous 16 de Gener de 2014
HORA: 20hLa convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.
1.Segons el primer punt de l'Ordre del Dia, informem sobre el procés d'entrada del Document de balanç de legislatura i preguntes adreçades a l'Equip de Govern Municipal de Girona .

El termini de 30 díes hàbils que donàvem a l'Equip de Govern per contestar la nostra bateria de preguntes, va finalitzar sense que ningu es posés en contacte amb la MESA D'ENTITATS  PER LA PARTICIPACIÓ.

I, segons queda reflectit al mateix Document, la no contesta a les nostres questions suposa un silenci Administratiu davant el qual presentarem una queixa formal dabant el Defensor de la Ciutadania de Girona, per denunciar opacitat institucional en la gestió de Govern Municipal.

Debatim sobre les informacions donades, i coincidim en tirar endavant la queixa formal esmentada. 

Com a MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ sempre hem tingut una actitut constructiva, i una postura propositiva en les nombroses negociacions i iniciatives portades a terme des de l'inici de legislatura 2011-15.  
I, fruït d'aquestes negociacions, s'han obert una sèrie de processos la majoria dels quals no s'han tancat encara.

Però considerem que, amb el silenci i despreocupació demostrades, l'Equip de Govern Municipal no ha actuat amb el respecte que nosaltres sempre hem demostrat vers la institució Municipal. 
I és aquest un dels motius pels que consensuem tirar endavant la denúncia abans esmentada.

Així doncs, acordem que demanarem hora amb el Defensor de la Ciutadania per tal d'exposar-li la nostra idea de presentar una queixa formal davant el que considerem una pràctica irregular, ja que és obligació de l'Equip de Govern la transparència, i l'accés a la ciutadania que ho demani dels aspectes derivats d'aquesta gestió Governamental.

I amb això, acabem el primer punt de l'Ordre del Dia.


2.Afrontem el segon punt de l'Ordre amb l'objectiu de debatre sobre quin ha de ser el futur de la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, i el format i dinàmiques amb que ha de seguir en cas que així ho acordem.

La no resposta al Document que hem entrat en Registre, i el fet que tants processos negociats encara no s'hagin tancat, fa que dubtem sobre la viabilitat que la nostra tasca propositiva i de mobilització desemboqui en els objectius que ens poguem marcar inicialment.

És per això que debatim sobre la necessitat que un espai com la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ segueixi endavant.

Iniciem una roda d'intervencions a on els participants de la reunió manifestem la nostra opinió sobre la necessitat de continuar endavant amb aquest espai.

Surten opinions que la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ ha estat un espai a on Entitats i Col.lectius que fins ara havien actuat individualment, s'han vist recolzades per d'altres Entitats dins d'una dinàmica de solidaritat i i treball en conjunt, resultat de la qual s'han tirat endavant moltes iniciatives i reivindicacions. 
I tot amb un objectiu comú: la revitalització del teixit Associatiu, la solidaritat entre Entitats i Col.lectius, la participació ciutadana en el dia a dia de la nostra ciutat, i la consideració d'aquest teixit Associatiu en la presa de desicions de Govern. 

És per aquests i d'altres motius, que coincidim en la necessitat de mantenir la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ com a espai de trobada d'Entitats, dins d'una dinàmica de solidaritat i una postura de reivindicació de la participació de les Entitats en la gestió Governamental de la ciutat de Girona.
 
Coincidim en el fet que, mentres negociàvem diversos aspectes i s'obrien nous processos, no hem tingut la capacitat de fer un seguiment per garantïr el compliment dels processos oberts.
I aquesta manca de capacitat ha estat responsabilitat de totes les parts implicades amb la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

És per això que veiem la necessitat d'establir un equip de coordinació més ampli, i acordem que definirem tasques per tal d'abordar els següents objectius inmediats:

- Formalització d'una queixa davant el Defensor de la Ciutadania.
- A part de la denúncia entrada al Defensor de la Ciutadania, estar a sobre en la resposta del Document presentat, i vetllar pel compliment dels processos oberts i la liquidació de les negociacions i temes pendents de tancar per part de l'Equip de Govern Municipal
-  I per començar, preguntar per la convocatòria de la Comissió Mixta dels Pressupostos Participats de Girona.

Un cop definides aquestes tasques, debatim sobre quin format ha adquirit la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ i la necessitat, o no, de canviar-lo.A les primeres convocatòries del Juny de 2011, la dinàmica de la MESA D'ENTITATS va ser inclusiva i d'entrada de reivindicacions permanents de les Entitats i Col.lectius participants. 
I en aquestes primeres reunions ja va quedar pal.lesa la necessitat d'espais de reivindicació i acció conjunta com el que es proposava.

Però, a mesura que la nostra activitat ha anat avançant, s'ha anat engreixant la nostra pròpia agenda d'aspectes i reivindicacions pendents de compliment.
Un fet que ha dificultat l'atenció a nous temes a tractar, ja que primer volíem tancar els ja oberts, la participació de noves Entitats i/o Col.lectius

A més, i degut a que l'acció Municipal acostuma a concentrar-se en el darrer terç de legislatura, la continuïtat de les Entitats que fins ara participaven s'ha vist també afectada degut a que actualment es troben inmerses en el tancament, o no, dels seus propis temes pendents sorgits en aquests darrers dos anys i mig.

És per això que coincidim en la necessitat de dedicar una part de la nostra activitat en la difusió del què som i quins son els nostres objectius i activitats, i captar la implicació del màxim nombre d'Entitats, Col.lectius, i/o persones individuals.

I amb aquest objectius, acordem les següents accions a tirar endavant:

- Redefinir i aportar més dinamisme als nostres espais web.
- Preguntar via mail a les Entitats a les que enviem la informació, la seva opinió sobre els temes que hem parlat a través d'un questionari.
- Aprofitar el marc del Fòrum Social Català de Girona 2014 (FSCAT), que es celebrarà a Girona el proper 5 d'Abril de 2014, per organitzar una Taula Rodona a on debatre i captar impressions sobre com aconseguir més implicació activa d'Entitats, Col.lectius, i persones particulars, en espais com la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

Definim les tasques a fer per poder fer front a les accions esmentades, i les persones que les coordinaran.

I per acabar, fem un balanç de la feina feta i valorem molt positivament el camí traçat fins ara, farcit d'iniciatives conjuntes, de reivindicacions, de propostes, de debat, de Projectes com l'ESCUDELLA SOLIDÀRIA i el  Programa Veïns, i de la nostra participació en diferents aspectes de la Gestió Governamental.

Un camí encara incomplert degut al no tancament dels processos oberts, però que ens ha de servir per aprendre de l'experiència adquirida i continuar amb més força que mai.

I amb això, donem per acabat el segon punt de l'Ordre del Dia.


3.No hi ha intervencions al torn de Precs i Preguntes.


Per finalitzar, definim el Dijous 27 de Febrer de 2014 a les 20h a l'Estació Jove de Girona, com la data i l'hora de la propera reunió de la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

I amb això. donem per acabada la reunió a les 21:50h.


Atentament.

MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada