dilluns, 7 d’abril de 2014

Acta Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 7.4.2014


LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17 GIRONA)
DATA: Dilluns 7 d'Abril de 2014
HORA: 20h

(*El fet de convocar aquesta reunió en Dilluns, enlloc del seu dia habitual, és degut a la impossibilitat de fer-la Dijous degut a la nostra participació al programa VEÏNS, i la conveniència de fer-ho passat el FSCAT de Girona 2014 per tal de poder-ne fer una valoració inmediata.)

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  d' Entitats i Col.lectius de Girona, ciutadans Gironins de manera particular, i els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA i PSC.

1. D'acord amb el primer punt de l'Ordre del Dia, fem lectura del document de valoració a la resposta de l'Equip de Govern Municipal a les preguntes de la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

Comentem que, tot i que l'Equip de Govern va dir que contestaria en breu a les preguntes que no havía respost, encara no hem rebut contesta a la totalitat del document entrat en Registre. Motiu aquest pel que encara no podem considerar tancat aquest procés, i pel qual acordem tornar a dirigir-nos-hi per demanar les respostes pendents.


I acordem que, si continuem sense rebre la resposta demanada, ho farem saber al Defensor de la Ciutadania de Girona tal com aquest ens demanava al seu posicionament a la queixa formal que hi vàrem adreçar. 

Una acció que acompanyarem d'una denúncia davant el Síndic de Greuges, si així fòs necessari.

Així doncs, acordem que romandrem a la espera de la resposta esmentada i que marcarem la propera convocatòria de reunió de la MESA D'ENTITATS com a data límit per decidir les accions a emprendre al respecte.

2. D'acord amb el segon punt de l'Ordre,  informem sobre la dinàmica de les Assamblees de barri cel.lebrades, anàlisi del procés de Pressupostos Participats per barris 2014 fins a la data, i valoració del mateix. 

Coincidim en el fet que s'està repetint tant la dinàmica com les imperfeccions del procés de Pressupostos Participats 2013.

L'assistència de les Assamblees de barri continua siguent minsa, i la dinàmica de les mateixes no està siguent ni prou representativa ni participativa, ja que la ciutadania que ha presentat de forma particular Propostes a ser incloses en el procés no ha participat, en gran nombre, de les Assamblees pertinents. 
Un fet que, lluny de fomentar la participació ciutadana, pot perjudicar el paper representatiu del teixit Associatiu i pot escampar la idea que la ciutadania pot presentar propostes sense posar-se en contacte amb la seva Associació més propera. 
Un format participatiu contradictori amb el fet que a les Assamblees es comptabilitza un vot per Entitat, però les propostes presentades poden ser tant d'Entitats com anònimes. 

Debatim al voltant d'aquest aspecte, i coincidim en el fet no només no s'han solventat les problemàtiques del procés 2013, sino que s'ha complicat en funcionament.

Considerem que els Pressupostos Participats de Girona son un bolet participatiu dins d'una Gestió de Govern excessivament representativa, tal i com demostra la desició de l'Equip de Govern Municipal d'adquirir, per més de 8 Mil.lions d'€, la colecció d'Art Santos Torroella sense consultar-ho a la ciutadania de Girona.

Per últim, trobem que caldrà una profunda campanya de promoció per tal d'assolir una xifra participativa considerable pel dia de les Consultes per barris.
I s'exposa la proposta de comunicar-se amb els principals Gestors i/o Administradors de Finques de la ciutat, per tal que informin de la cel.lebració de les Consultes, i els Projectes a votar, a les comunitats veïnals dels diferents barris de Girona. 

Acordem que, de cara a la participació de la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ al programa VEÏNS del Dijous 10 d'Abril dedicat als Pressupostos Participats de Girona, aquest seran els aspectes que defensarem al Debat que s'hi cel.lebrarà, i que farem arribar les propostes exposades per millorar el model actual.

I per acabar aquest punt acordem que, un cop cel.lebrades les Consultes de barri del 30 i 31 de Maig de 2014, convocarem una nova reunió de la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ per valorar-ne els resultat final tant de la participació a les Consultes com del mateix procés. 

3. D'acord amb el tercer punt de l'Ordre del Dia, exposem els detalls de la nostra participació al Fòrum Social Català de Girona del 5 d'Abril de 2014.


Informem que a la Taula Rodona hi participen una dotzena de persones, i que la valoració és molt positiva.

A més, fem una lectura estadística de la enquesta que vàrem fer còrrer entre les Entitats abans de la cel.lebració del FSCAT 2014, el resultat del qual demostra que, tot i el reconeixement de la tasca feta per la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, encara hi ha massa gent que desconeix la nostra activitat.

I coincidim amb la necessitat de fer arribar a més Entitats què és l'espai de la MESA D'ENTITATS, i continuar amb una activitat tant necessària com la que estem portant a terme.

Destaquem la riquesa del debat que s'hi va produïr, i exposem les següents conclusions de la Taula Rodona cel.lebrada:

-Entenem que degut al nom MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, pot ser que alguns/es ciutadans/es particulars no participin del nostre espai tot i haver pensat en fer-ho, ja que pot semblar que aquest estigui reservat exclusivament a la participació d'Entitats i Col.lectius.
És per això que acordem "rebatejar" l'espai amb el nom de MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, i que emprarem aquest nom en la propera convocatòria de l'espai.

-Entenem que, abans de fer difusió de l'espai, cal definir què és la MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.
És per això que acordem la redacció d'un Document de Declaració d'Intencions, el qual presentarem a la nostra propera reunió per a la seva aprovació.

-I per últim, entenem de la necessitat d'establir fòrmules de difusió més enllà de les telemàtiques, tals com xerrades informatives itinerants, i/o d'altres accions de difusió.
Un pla de comunicació que anirem definint en les successives reunions de la MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, i/o en una Comissió si així és necessari.

Així doncs, i per finalitzar el punt, acordem desenvolupar els temes exposat.

4. No hi ha intervencions al punt de Precs i Preguntes. 


I amb això, donem per acabada la reunió a les 21:45h.

Atentament.

MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada