dijous, 12 de juny de 2014

Acta Reunió MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 5.6.2014


    LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17 GIRONA)
    DATA: Dijous 5 de Juny de 2014
    HORA: 20hLa convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.


Hi assisteixen representants  de l’AVV Sta. Eugènia, la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert l’AVV Mas Ramada, Associació d’Amics del Castell de Montjuíc, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Compromís amb Girona, l'AVV St. Narcís, Associació dels Amics del Museu d'Art de Girona, l'Observatori Ciutadà Municipal de Girona, i els Grups Municipals de la CUP i ICV-EUiA.


1. D'acord amb el primer punt de l'Ordre del Dia, fem valoració de la participació a les Consultes de barris dels Pressupostos Participats de Girona 2014.

Informem que la participació va ser d'un 3'4% dels ciutadans amb Dret a vot a la ciutat de Girona (2.463 dels 72.272 censats). Un resultat molt escarransit i que només ha suposat un 1'13% d'augment de participació respecte als Pressupostos Participats 2013

A partir de les dades, iniciem un debat per definir una postura conjunta a defensar al programa VEÏNS del 12.6.2014 de valoració dels Pressupostos Participats 2014, a on participarem com a MESA CIUTADANA i d'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, resumit en els següents punts:-Els Pressupostos Participats 2013 van anar com van anar… Presses, irregularitats, improvització, etc.

Però el “lubricant” per a tot això va ser el fet de parlar-ne, i desde la MESA D’ENTITATS sempre vàrem destacar aquest fet impensable anys enrera.


-Però al procés del 2014 el fet de parlar-ne ja està consolidat, i ara falta millorar el model aprofundint en el debat (la qual cosa no s’ha fet), i amb la humiltat necessària per part de l’Equip de Govern per escoltar. No només parar l’orella.., sinó escoltar.

Una Comissió Mixta amb una dinámica clarament representativa, a on s’ha demanat a les Entitats el seu vot sense haver passat per Assamblea i sense haver facilitat prèviament els punts a votar a la Comissió esmentada.


-S’ha ampliat el termini de votació a un dia i mig, quan el temps a votar no és garantía d’augmentar la participació. La garantia és l’execució dels Projectes del 2013, ja que abans de pretendre l’augment de participació cal afiançar els que van votar l’any anterior. I per fer-ho, cal demostrar als ciutadans que van participar del 2013 que la seva participació va servir d’alguna cosa.  

-S’ha ofert a la ciutadania poder presentar propostes de manera particular, tot i que aquests ciutadans no tenen vot a les Assamblees de barri, i les Entitats no tenen accés a la identitat de les persones que han presentat propostes ciutadanes.

Si els ciutadans només poden defensar les seves propostes en Assamblea a través d’una Entitat, perquè se’ls convida a participar dins d’una dinámica representativa? 
Perquè se’ls convida a prescindir de la seva Entitat més propera a l’hora de voler fer propostes, i no es permet a la Entitat accedir a les dades del proposant? 
No es fomenta que els ciutadans passin per sobre de les Entitats? 
No és un flac favor davant l’objectiu de revitalitzar el teixit Associatiu? 
No es divideix?


-Coincidim que aquesta finàmica i formulació dels Pressupostos Participats no només divideix la ciutat en barris preocupats cadascú de casa seva, sinó que també genera divisions internes als propis barris motivades pels conflictes d'interessos econòmics, tal i com ha succeït en algun barri de la ciutat a on han hagut vertaderes "competicions" de recolecta de vots.


-Des del primer dia, l’Equip de Govern Municipal ha agafat la proposta de la MESA i, quedant-se amb les tapes com a titular mediàtic, ha canviat tot el contingut. Un contingut que, ja mastegat, van presentar a la Comissió Mixta per a la seva aprovació sense aprofundiment en el Debat.


-Però si s’entenen els Pressupostos Participats com a un bolet participatiu enmig d’un desert representatiu, doncs quedarà allà i no s’escamparà.                     

I anunciar procesos participatius per decidir 1 M d’€ i, en canvi, no preguntar a la ciutadania sobre els 3’9M d’€ del fons Santos Torroella, és això… Un bolet.

-A més, coincidim en el fet de trobar innecessàries les votacions als barris de la ciutat a on l'Assamblea només va aprovar un Projecte, i a on les butlletes teníen com a opció el vot a favor o en contra a la única proposta resultant, sense que es contemplin alternatives en cas de negativa a la proposta presentada. 
Si l'Equip de Govern dona legitimitat representativa a les Assamblees de barri, i la competència de decidir fins a 5 Projectes per sotmetre a Consulta, perquè dona una darrera opció de votar Si o No a un únic Projecte plantejat per una Assamblea, permetent a la gent que no hagi participat anteriorment a través de les noves fòrmules a que tombi aquest Projecte sense una alternativa?
No li estàs treient la suposada legitimitat representativa a qui abans se l'has donat?
No és una altre incoherència d'un Reglament excessivament contradictori?
Això només pot crear divisió a través de l'organització veïnal, amb l'únic objectiu del benefici particular per sobre del col.lectiu. 

-I aquest cas s'exemplifica en Projectes aprovats com el de la Pl. Ermessenda de St. Narcís, pel qual es gastaran 85.000€ corresponents a les partides 2013-14 dels Pressupostos Participats, i el qual ha generat campanyes competitives entre Sectors del propi barri, i ha tret la partida de 70.000€ dels Pressupostos Ordinaris Municipals de l'exercici 2013 pensada per fer la mateixa actuació a la Plaça en qüestió.

-A més, també comentem el fet que al barri de Montilivi s'hagi destinat la partida de dos anys de Pressupostos Participats per a un Projecte a execuar a la zona de Montilivi, sense haver tingut en compte al Sector de La Creueta pertanyent al barri Montilivi-La Creueta.

-I per últim, ens preguntem quí té la responsabilitat de la baixa participació a les Consultes de barri. Si les Entitats, la ciutadania, o l'Equip de Govern Municipal.
Coincidim en la necessària tasca de difusió del teixit Associatiu, però estem d'acord que l'Equip de Govern no ha col.laborat a crear el clima necessari per fomentar una més alta participació. O sigui, que si l'Ajuntament de Girona és qui ho organitza és el mateix Ajuntament el principal responsable de la baixa participació.
I per millorar-ho respecte a futures edicions, caldrà de molta humiltat de l'Equip de Govern, autocrítica, i una millor disposició a escoltar les propostes de les Entitats participants a la Comissió Mixta.

És per aquests i d'altres punts exposats, que consensuem tirar endavant les següents accions com a MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, amb l'objectiu d'aprofundir en el debat de valoració del model de Pressupostos Participats de Girona:

-Acordem organitzar una reunió monogràfica de valoració dels Pressupostos Participats 2014, oberta al teixit Associatiu de Girona, Ciutadanía, Grups Municipals i Formacions Polítiques de la ciutat.

-Acordem la el.laboració d'un escrit que enumeri les febleses del Reglament dels Pressupostos Participats de Girona, a través dels fets i exemples acumulats en les edicions 2013-14.

-I finalment, fer públic el document final per donar informacions concretes i complementar la nostra valoració als Pressupostos Participats de Girona.

I amb això, donem per acabat el primer punt de l'Ordre.

2. Comencem el segon punt d'exposició de la tasca feta en l'afinació del Document de resposta de l'Equip de Govern Municipal a les preguntes de la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, i la el.laboració d'un nou Document a entrar en Registre Municipal i/o davant el Síndic de Greuges, davant la no resposta de l'Equip de Govern a la totalitat de les preguntes adreçades.

Entenem els punts tractats al punt anterior, com a complement de la tasca a fer sobre l'apartat de Pressupostos Participats del document de preguntes adreçat a l'Equip de Govern Municipal.
  
A més s'informa de les indagacions fetes sobre l'apartat de Cooperaativisme i obertura de l'Oficina d'assessorament a la creació de Cooperatives, negociat als Pressupostos Municipals de Girona 2013. Unes preguntes que han obtingut, novament, respostes inconcretes i insuficients.

I sobre d'altres aspectes del Document tals com la suposada desestimació de l'Ajuntament de Girona a treballar amb Bankia, el debat sobre la Gent Gran, les preguntes sobre el Sector Est, Habitatge, i d'altres, doncs coincidim en que no hem avançat en el Document i que cal buscar espais a on reactivar aquesta tasca.

Es proposa l'Observatori Ciutadà Municipal (OCM Girona) com a espai a on presentar el Document de preguntes adreçades a l'Equip de Govern Municipal, per tal d'entrar de nou en Registre les preguntes no respostes o respostes parcialment, i fer-ho recolzats dins d'aquesta nova eina ciutadana i participativa.

Així doncs, acordem presentar el Document a l'OCM Gironahttp://ocmgirona.cat/ ), participar-hi, i contemplar aquest espai com a eina per complementar i seguir desenvolupant la nostra activitat com a MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

I finalitzem el punt recordant que seguirem informant al respecte. 

3. Degut a la manca de temps que ens ha deixat l'extensió del debat dels dos punts anteriors, i a la complexitat de començar a el.laborar un document de  Declaració d'Intencions de la MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, acordem posposar aquest punt a la següent reunió ordinaria que convoquem.

4. Al torn de Precs i preguntes no hi ha intervencions.


I amb això, donem per acabada la reunió a les 21:50h.


Atentament.


MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada