divendres, 4 de juliol de 2014

Acta Reunió MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 4.7.2014


   LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17 GIRONA)
   DATA: Dijous 4 de Juliol de 2014
   HORA: 20hLa convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de diverses Entitats i Col.lectius de la ciutat, així com ciutadans amb caràcter particular.

1.D'acord amb el primer punt de l'Ordre del Dia, iniciem un debat obert de valoració del procés dels Pressupostos Participats de Girona 2014 per tal de conèixer, sense presses, les diverses opinions i contemplar propostes a presentar conjuntament a la Comissió Mixta de Ciutat.

El debat coincideix amb el diagnòstic previ a la cel.lebració del procés 2014, i al de la darrera reunió de la MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

La participació va ser d'un 3'4% dels ciutadans amb Dret a vot a la ciutat de Girona (2.463 dels 72.272 censats). Un resultat molt escarransit i que només ha suposat un 1'13% d'augment de participació respecte als Pressupostos Participats 2013.

Els Pressupostos Participats 2013 van anar com van anar… Presses, irregularitats, improvització, etc.

Però el “lubricant” per a tot això va ser el fet de parlar-ne, i desde la MESA D’ENTITATS sempre vàrem destacar aquest fet impensable anys enrera.


Però al procés del 2014 el fet de parlar-ne ja està consolidat, i ara falta millorar el model aprofundint en el debat (la qual cosa no s’ha fet), i amb la humiltat necessària per part de l’Equip de Govern per escoltar. No només parar l’orella.., sinó escoltar.


Una Comissió Mixta amb una dinámica clarament representativa, a on s’ha demanat a les Entitats el seu vot sense haver passat per Assamblea i sense haver facilitat prèviament els punts a votar a la Comissió esmentada.
  
A més, i comptant que s’ha ampliat el termini de votació a un dia i mig, resulta que la relació vots/hora s'ha reduït respecte l'any passat i demostra que més temps per votar no és garantía d’augmentar la participació. 

S’ha ofert a la ciutadania poder presentar propostes de manera particular, tot i que aquests ciutadans no tenen vot a les Assamblees de barri, i les Entitats no tenen accés a la identitat de les persones que han presentat propostes ciutadanes.


Si els ciutadans només poden defensar les seves propostes en Assamblea a través d’una Entitat, perquè se’ls convida a participar dins d’una dinámica representativa? 


Perquè se’ls convida a prescindir de la seva Entitat més propera a l’hora de voler fer propostes, i no es permet a la Entitat accedir a les dades del proposant? 

No es fomenta que els ciutadans passin per sobre de les Entitats? 
No és un flac favor davant l’objectiu de revitalitzar el teixit Associatiu? 
No es divideix?Coincidim que aquesta dinàmica i formulació dels Pressupostos Participats no només divideix la ciutat en barris preocupats cadascú de casa seva, sinó que també genera divisions internes als propis barris motivades pels conflictes d'interessos econòmics, tal i com ha succeït en algun barri de la ciutat a on han hagut vertaderes "competicions" de recolecta de vots. 

Trobem innecessàries les votacions als barris de la ciutat a on l'Assamblea només va aprovar un Projecte, i a on les butlletes teníen com a opció el vot a favor o en contra a la única proposta resultant, sense que es contemplin alternatives en cas de negativa a la proposta presentada. 

Si l'Equip de Govern dona legitimitat representativa a les Assamblees de barri, i la competència de decidir fins a 5 Projectes per sotmetre a Consulta, perquè dona una darrera opció de votar Si o No a un únic Projecte plantejat per una Assamblea, permetent a la gent que no hagi participat anteriorment a través de les noves fòrmules a que tombi aquest Projecte sense una alternativa?

No li estàs treient la suposada legitimitat representativa a qui abans se l'has donat?
No és una altre incoherència d'un Reglament excessivament contradictori?

Això només pot crear divisió a través de l'organització veïnal, amb l'únic objectiu del benefici particular per sobre del col.lectiu. 

Quí té la responsabilitat de la baixa participació a les Consultes de barri? Les Entitats, la ciutadania, o l'Equip de Govern Municipal.
 
Coincidim en la necessària tasca de difusió del teixit Associatiu, però estem d'acord que l'Equip de Govern no ha col.laborat a crear el clima necessari per fomentar una més alta participació. O sigui, que si l'Ajuntament de Girona és qui ho organitza és el mateix Ajuntament el principal responsable de la baixa participació.
 
I per millorar-ho respecte a futures edicions, caldrà de molta humiltat de l'Equip de Govern, autocrítica, i una millor disposició a escoltar les propostes de les Entitats participants a la Comissió Mixta


Plantegem propostes tant per conèixer detalls del procés cel.lebrat, com per millorar el desenvolupament dels Pressupostos Participats de Girona 2015.

Parlem de la possibilitat de demanar la cel.lebració d'una Audiència Pública, oberta a Entitats i ciutadania, dels Pressupostos Participats 2014 de Girona. Però les experiències de les Audiències cel.lebrades sobre les obres del TAV, i la evidència d'un model que ha desvirtuat l'Equip de Govern Municipal, fa que descartem aquesta possibilitat.

Parlem d'alternatives per conèixer els detalls derivats del procés de Pressupostos Participats 2014. Acordem que, a través de l'Observatori Municipal de Girona (OCM), entrarem una bateria de preguntes sobre les despeses tant logístics com de material publicitari derivades del procés, per tal de conèixer les dades i fer-les públiques.

A més, decidim que, a partir de la Declaració d'Antequera 1989/90 sobre Pressupostos Participatius a Administracions Locals, farem una comparativa amb que han estat els Pressupostos Participats de Girona per tal d'evidenciar les mancances participatives del procés i les incoherències del Reglament sobre el que s'articula.

Tantmateix, aprofitarem aquest Document per demanar la cel.lebració d'una Comissió Mixta post-Pressupostos Participats, sovintejar la frequència de les trobades de la Comissió, i el coneixement previ dels acords a adoptar a la mateixa.

Per últim, acordem enviar aquest Document per tal que tothom a qui el fem arribar el pugui valorar, i/o fer comentaris al respecte, i fer-lo públic com a posicionament de la MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ al respecte del procés de Pressupostos Participats de la ciutat de Girona.

2. Al torn de Precs i Preguntes no hi ha intervencions.

I amb això, donem per acabada la reunió a les 21:30h.


Atentament.

MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada