dijous, 6 de novembre de 2014

Acta Reunió MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 6.11.2014


   LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia 17, GIRONA)
   DATA: Dijous 6 de Novembre de 2014
   HORA: 20hLa convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de l’AVV Sta. Eugènia, la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert l’AVV Mas RamadaCompromís amb Girona, l'AVV St. Narcís i l'Observatori Ciutadà Municipal de Girona.

Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària i sol.lapació d'Actes per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

1. D'acord amb el primer punt de l'Ordre del Dia, exposem part del redactat de les modificacions afegides a les Ordenances Fiscals Provisionals 2015 de Girona, les quals es troben en període d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva.
 
Comentem que, tal i com ja hem debatut en edicions anteriors, la congelació de taxes de les Ordenances Fiscals respecte a exercicis anteriors no és la millor manera d'adaptar la pressió Fiscal a la realitat econòmica de les famílies de Girona.
Coincidim amb que la progressivitat Fiscal és un model d'Ordenances més complexe però també més just per a la ciutadania. 
I el fet que el model aprovat de forma provisional sigui el de congelació de taxes, fa difícil presentar Al.legacions que no siguin una esmena total al model emprat. 

Així doncs, no considerem oportú presentar Al.legacions de punts concrets, a no ser que algú se'ns adreci amb la intenció de promoure'n una campanya. 
A més, ens preguntem si encara hi figuren els punts que es varen introduïr a l'exercici 2013 després de les negociacions en que varem participar com a MESA. Creiem que la majoria de punts poden haver saltat del redactat, i entenem difícil recuperar-ne els punts sense que es repeteixin les condicions que llavors es varen donar (Govern en minoria i sense Regidors no adscrits, oposició forta, coordinació amb teixit Associatiu, etc...). 

Per últim, acceptem que la capacitat de coordinar Entitats en espais conjunts es dificulta a mesura que avança la legislatura, ja que les Entitats veinals estan inmerses en processos de desencallar els temes pendents i fer les actuacions urbanístiques i/o socials de cadascun dels barris de la ciutat, i no veuen la necessitat de participar d'iniciatives col.lectives degut a que tenen els seus temes encarrilats.
Una pràctica habitual com és la de concentrar tota la actuació Municipal al darrer terç de legislatura, i fer prevaldre la memòria inmediata a la trajectòria acumulada.

Per acabar, assumim que aquesta és la situació actual i que és amb la que toca seguir treballant.


I amb això acabem el primer punt.

2. D'acord amb el segon punt de l'Ordre del Dia, donem les següents informacions:

 a) Fem una lectura de la darrera resposta per part de l'Ajuntament de Girona al Document de balanç de legislatura 2011-15 i preguntes adreçades al Govern Municipal de Girona.

Expliquem que, en general, aquesta nova resposta rebuda el Juliol de 2014 és igual d'inconcreta, en la majoria de punts, que la resta de respostes rebudes amb anterioritat.

Així doncs, se'ns respòn sobre punts pendents relacionats amb les Ordenances Fiscals 2013 (Augment IBI a habitatges buits, augment de taxes a caixers, descomptes a activitats econòmiques, tarifació social, condonació de recàrrecs), el Projecte Ferroviari de la ciutat de Girona (Oficina d'Atenció als Afectats per les Obres del TAV, Comissions de Seguiment, plans de dinamització a Sant Narcís, i consequències de les obres per la salut pública), Sector Est (Pla d'Actuació General), Sta. Eugènia-Can Gibert del Pla (Pla d'Actuació General), i Projecte d'Urbanisme del Parc Fluvial del Riu Onyar a La Creueta (Informacions del Projecte). 

Unes respostes insuficients en la majoria de punts, les quals seguirem demanant amb més detall afegint-les, amb la resta de punts anteriors, al Document ja entrat a l'Observatori Ciutadà de l'Ajuntament de Girona (OCM Girona).

 b) Informem de la darrera reunió de la Comissió Mixta de ciutat dels Pressupostos Participats 2015, a on varem participar com a MESA D'ENTITATS el passat 21 d'Octubre de 2014.

Coincidim en el fet que la dinàmica i mecànica de la Comissió Mixta no ha canviat respecte edicions anteriors, ja que a la darrera reunió tampoc es va aprofundir en debatre cap de les propostes que hi varem fer (establir radi màxim de punts de votació, demanar motius davant de la opció NO per tal d'aportar constructivitat als vots negatius, etc), i respòn a un funcionament purament representatiu.

Tantmateix, no veiem motius ni arguments per pensar en una millora del procés per l'exercici 2015, i creiem que es repetiran anteriors imperfeccions Reglamentàries.  

Tot i la introducció del vot telemàtic, creiem que la participació no variarà gaire en percentatge. A més, no veiem que aquest procés pugui assolir l'objectiu de fomentar el coneixement entre barris i trenqui amb l'individualisme heretat.

Per tant, no veiem convenient reincidir amb el diagnòstic del procés de Pressupostos Participats de Girona ja que coincideix amb l'exposat a les edicions ja celebrades. 

És llavors quan debatim sobre la mancança, a l'actual Reglament, de punts que apostin per la vertadera solidaritat entre barris de la ciutat.

Plantegem presentar la següent proposta a la propera reunió de la Comissió Mixta de ciutat:

-Per tal de garantïr la possibilitat real que les Assamblees de cada barri puguin practicar la solidaritat amb altres barris de ciutat, i apostar pel seu suport a diferents Projectes de ciutat, proposem una modificació al Reglament i la seva calendarització que permeti la possibilitat que les diferents Assamblees de barri coneguin, prèviament a la seva cel.lebració, la totalitat de Projectes presentats a nivell de ciutat. 
Amb aquesta modificació, es permetria la presentació de tots els projectes a totes les Assamblees de barri, i la possibilitat que les Assamblees tinguin la opció, amb coneixement previ, d'escollir propostes d'altres barris dins dels Projectes definitius a sotmetre a Consulta.
Tantmateix, aquesta possibilitat permetria el plantejament de presentar propostes amb imports més elevats del topall definit a cada barri, i la opció que aquest import superior no impedeixi la execució del Projecte en un sol exercici.
I, per últim, aquest fet possibilitaria un aprofundiment del coneixement entre barris i els seus projectes i ambicions.

Així doncs, quedem en presentar aquesta proposta a la propera reunió de la Comissió Mixta dels Pressupostos Participats de Girona 2015

I amb això, acabem aquest punt de l'Ordre.

3. A l'apartat de Precs i Preguntes no hi ha intervencions. 


I amb això, donem per acabada la reunió a les 22h.


Atentament.

MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada