dimarts, 21 de juny de 2011

Acta Reunió d'Entitats 21.6.2011


 A dia 21 de Juny de 2011 a les 20h al Centre Cívic Sant Narcís es
reuneixen les següents entitats:

-LLUITEM AMB TU
-AAVV Sant Narcís
-AAVV Mas Ramada
-AMPA CEIP El Bosc de la Pabordia
-AMPA IES Santa Eugènia
-AMPA CEIP Montfalgars
-AAVV Santa Eugènia
-AAVV Vall de Sant Daniel

 El Representant de LLUITEM AMB TU Xavier Villarreal, exposa als presents
les raons de la convocatòria i un projecte de treball conjunt entre
Associacions Gironines.

 Els punts exposats a la reunió estàn resumits al document que us adjuntem.

 El representant de l'AAVV Sant Narcís intervé dient:

 -que la proposta d'instaurar la figura del "Portaveu del Ciutadà", ja la
van iniciar una sèrie d'entitats ara farà vuit anys.
 -que hem d'estar atents a quin serà el paper d'implicació dels diferents
Partits Polítics a aquesta iniciativa.

 -comenta que en la seva petició del Fòrum Ciutadà de les obres del TAV
han acabat siguent poques les Entitats que hi han donat suport.
 -tot i així, recolza la iniciativa presentada i acaba dient que hem
d'explicar a la gent què volem fer (mitjans de comunicació).

 El representant de l'AAVV Mas Ramada comenta:

 -que la ciutadanía primer acudeix a les Associacions de Veïns abans que a
l'Ajuntament.
 -que l'Ajuntament ja fa anys que vol enfrontar les Entitats per generar
conflictes entre elles, i així mantenir la divisió entre Associacions de
Veïns.
 -que la diferència entre barris és evident com així ho demostren les
diferències d'actuació municipal entre els uns i els altres.
 -per acabar, també recolza la iniciativa de treball conjunt.

 El representant de l'AAVV de Santa Eugènia diu:

 -que el model de Federació d'Entitats està esgotat.
 -que hi ha moltes Associacions de Veïns que han estat polititzades en el
decurs del mandat Socialista.
 -que hem de fer una revisió de com funcionem cada Entitat per separat per
treure'n el màxim profit.
 -finalment, també recolza la iniciativa de treball conjunt abans presentada.

 Els representants de l'AAVV Vall de Sant Daniel comenten:

 -que tot i que difícil, la proposta de treball conjunt és una bona manera
d'actuació per tal de fer front comú davant les diferents peticions i
necessitats de tots nosaltres, i que l'hem de tirar endavant.
 -d'aquesta manera, també recolzen la iniciativa presentada.

 La representant de l'AMPA CEIP Montfalgars diu:

 -que recolza la proposta degut a que és una bona iniciativa de treball
conjunt.

 La representant de l'AMPA IES Santa Eugènia diu:

 -que també es sumen a la iniciativa per tal de treballar units degut a la
necessitat de fer-ho.

 La representant de l'AMPA CEIP El Bosc de la Pabordia comenta:

 -que, al igual que porten fent ells des del seu inici, hem d'actuar per
iniciativa pròpia sense haver d'esperar les resolucions de
l'Administració, ja que a vegades aquesta espera no dona fruits i els
millors resultats sòn els que un mateix es treballa.
 -a més, també recolza la proposta de treball conjunt.

 Finalment, el representant de LLUITEM AMB TU diu:

 -que tothom coneix del potencial que podem tenir conjuntament, i que és
hora d'aplicar-lo per tal de treballar amb una dinàmica de solidaritat i
col.laboració entre entitats.
 -que la manera d'organitzar-nos (coalició, federació, confederació,...)
ja s'acordarà més endavant, ja que el primer és treballar units davant
d'aquesta època de canvis que se'ns presenta per tal d'influïr en aquests
canvis.

 Per acabar, tots arribem a la conclusió que no hem de pensar quins
factors poden afectar el nostre treball conjunt, sinó que ho hem de
portar a la pràctica per demostrar que és possible i esperar que d'altres
Entitats s'hi sumin a mesura que avancem.

 Així doncs, quedem que estarem en contacte i que acordarem amb brevetat
la cel.lebració d'una propera reunió, a on novament hi estaràn convocades
totes les Entitats del teixit Associatiu Gironí.

 I amb la predisposició de tots per portar a terme aquesta iniciativa,
s'acaba la reunió a les 22:30h.

 Atentament

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada