dimarts, 8 de maig de 2012

Acta Reunió MESA D'ENTITATS-ALCALDE DE GIRONA 8.5.2012


LLOC: Ajuntament de Girona, Alcaldia (Pl.del Vi,1)

DATA: Dimarts 8 de Maig de 2012

HORA: 20h

Hi assisteixen per part de la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, l'AVV
St.Narcís, l'AVV Sta.Eugènia, l'AVV Mas Ramada, l'AVV Can Gibert del Pla,
l'AVV Vista Alegre-Carme, la Mancomunitat de Sta.Eugènia-Can Gibert,
l'AMPA Montfalgars, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), i la Federació
d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC).

I en representació de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Girona hi assisteixen
l'Alcalde de Girona Sr. Carles Puigdemont, i el Regidor de Serveis Socials Sr.
Eduard Berloso.

A la reunió exposem que, tot i no haver estat admeses les Al.legacions presentades
a la proposta de modificació abans esmentada, els Col.lectius participants a la MESA D’ENTITATS cel.lebrem aquesta nova via participativa i confiem en la ductilitat de la
mateixa segons les necessitats del seu ús. Manifestem la nostra intenció d'emprar la
participança de les Entitats als Plens Municipals, desde la constructivitat i el diàleg
propis d'un teixit Associatiu madur i responsable com el de Girona. Comentem que tant
les Entitats com l'Ajuntament tenim el mateix objectiu, el qual consisteix en treballar
per millorar el dia a dia dels ciutadans que representem, i que la participació als Plens
serà una molt bona eina de treball conjunt per assolir-ho. Vivim temps difícils, i ens en
queden més per viure. I només amb l’esforç de totes les parts ens en podrem ensortir.

A més, els hi fem arribar que la primera petició de participació consensuada per la
MESA D'ENTITATS, està basada en la petició d'iniciar un debat sobre les necessitats
de la Gent Gran a nivell de la ciutat de Girona. I per últim, recordem que estarem
atents al funcionament de la participança de les Entitats als Plens Municipals i que,
passat el temps necessari, tornarem a convocar al Sr. Alcalde per fer balanç de les
virtuts i les mancances de la participació a les Sessions Plenàries Municipals.

Per la seva banda, el Sr.Carles Puigdemont ens comenta que valora molt
positivament les intencions constructives de la MESA D'ENTITATS, que tots hem
d'aprendre de models participatius com la participança de les Entitats degut a que son
nous a la nostra ciutat, i que serà el nostre aprenentatge el que anirà donant forma al
millor dels models possible. Un aprenentatge que només s'assolirà amb el seu ús, i
que ens permetrà valorar amb més perspectiva les primeres passes de la participació
de les Entitats al Ple.

Tanmateix, ens manifesta que un cop el convoquem passat el plaç que considerem
oportú, es tornarà a reunir amb nosaltres per tal de fer balanç i valorar quins aspectes
de la participació calen ser millorats, i que no patim per la ductiltat de la proposta de
modificació del ROM ja que no és inalterable. A més, ofereix assessorament del seu
equip davant els dubtes que puguin sorgir arrel dels temes administratius relacionats
amb la participació de les Entitats.

Per acabar, el Regidor de serveis Socials Sr. Eduard Berloso ens informa dels
diferents projectes que l'Equip de Govern té pensats per a la Gent Gran de Girona, de
les accions empreses per l'Equip de Govern per evitar el tancament de l'Espai CX de
Sta.Eugènia, i valora positivament qualsevol proposta per cel.lebrar un debat sobre
aquest tema amb les Entitats interessades.

Així doncs, a les 21:30h acaba la reunió amb la intenció de sumar tots junts per
garantir una participança de les Entitats a l'alçada del que es mereix Girona.

Atentament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada