dijous, 3 de maig de 2012

Acta Reunió MESA D'ENTITATS 3.5.2012LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
DATA: Dijous 3 de Maig de 2012
HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de l’AVV Sant Narcís, l’AVV Santa Eugènia, la Mancomunitat Sta.Eugènia-Can Gibert, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Associació de Psicomotricistes de Girona, l’Associació de Comerciants de St. Narcís-Sector Dominiques, l’AMPA Montfalgars, i els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA, i PSC. Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, el Partit Polític ERC i diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, es fa esment  de la Plataforma Ciutadana Prou Retallades i prou Repressió , i d’altres iniciatives de protesta per les retallades sofertes en contra del manteniment del benestar social, i de defensa per la llibertat de manifestació ciutadana.
Arrel d’aquesta exposició, iniciem un debat del qual se’n desprèn la necessitat de potenciar i recolzar iniciatives ciutadanes com aquesta. I en surt el compromís que, un cop conegudes les convocatòries de les manifestacions convocades pels col.lectius Prou Retallades i 15-M, entre d’altres, en farem difusió per tal que en tingui coneixement com més gent millor, i en donarem el suport que pugui ser necessari.
Parlem d’iniciatives com #novullpagar, i valorem que la manifestació ciutadana és molt important, però que el següent episodi ha de ser l’acció ciutadana. I Iniciatives com #novullpagar en son un bon exemple.
Per tancar aquest tema, considerem que gran part de la ciutadania no té coneixement d’aquestes Iniciatives, i trobem bàsic que les Associacions de Veïns  actuïn de cordò umbilical entre aquestes Iniciatives i la Ciutadania, per tal de garantir que arribin com a més gent millor. És per això que estarem atents a les que puguin sorgir, per tal de fer-les extensives al teixit Associatiu i que aquest les faci arribar als ciutadans que representi.
Seguim el primer punt de l’Ordre del Dia fent esment a les Iniciatives a les que ja hem donat el nostre suport com a MESA D’ENTITATS.
La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) continua amb la seva recollida de signatures per tirar endavant la seva ILP per la Igualtat en l’Educació Pública, i seguirem enviant informació a les Entitats per tal que, aprofitant les activitats populars que puguin organitzar, es posin en contacte amb la FaPaC per col.laborar amb la seva recollida de signatures.
A més, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) iniciarà el 5 de Maig la seva recollida de signatures per tirar endavant la seva ILP per la Dació en pagament Retroactiva, l’aturada dels Desnonaments, i per el lloguer Social. Ens comprometem a realitzar les mateixes accions de difusió i petició de suport que hem portat a terme amb la ILP de la FaPaC, i es per això que així ho farem un cop s’iniciï el procés de recollida de signatures abans esmentat.
Dins del mateix punt de l’Ordre del Dia, la representant de la PAH ens relata els fets de violencia policial ocorreguts durant la seva manifestació per tal d’aturar el desnonament d’una familia a Salt. Ens comenta que estàn estudiant quines accions legals emprenen contra els responsables de les lesions patides pels manifestants, i que ens les donaràn a conèixer un cop les decideixin. Els participants de la MESA D’ENTITATS corroborem el nostre suport a la PAH davant accions de repressió Policial com aquesta, i ens posem a la seva disposició per col.laborar amb les accions legals abans esmentades.

2.Comencem el segon punt de l’Ordre del Dia explicant que les Al.legacions a la proposta de modificació del ROM pel que fa referencia a la participança de les Entitats, presentades per part d’algunes Entitats han estat rebutjades en la seva totalitat.
Així doncs, valorem el redactat definitiu de la proposta i manifestem el nostre desacord amb els punts pels quals vàrem presentar les Al.legacions. Tanmateix, comentem la petició feta a la MESA D’ENTITATS per part de l’Alcalde perquè concedim un marge de 5 a 6 mesos, i valorem llavors el funcionament de la participança de les Entitats als Plens Municipals i les carències de la mateixa arrel del seu ús.
Acordem acceptar aquest marge de temps,  i comentem la petició de reunió amb el Sr. Carles Puigdemont que vàrem fer com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, per tal d’exposar les expectatives i dubtes legals per part de les Entitats amb aquesta nova via participativa, i conèixer la predisposició de l’Equip de Govern per dotar de ductilitat els límits administratius de la proposta de modificació del ROM definitiva. Acceptem aquest marge, però volem un punt de partida al mateix sorgit a partir del diàleg i el consens entre els interessats.
Informem que el Sr. Alcalde de Girona ha accedit a la petició de reunió, que aquesta es cel.lebrarà el Dimarts 8 de Maig de 2012 a les 20h al mateix Ajuntament de Girona, i que la convocatòria la farem extensiva al teixit Associatiu per tal que hi puguin assistir tots aquells Col.lectius que hi estiguin interessats.
Valorem aquells punts que mereixen ser tractats a la reunió abans esmentada, i deixem clar que l’intenció de la trobada és purament informativa i d’acostament de postures al voltant de la modificació del ROM, pel que fa referència a la participança de les Entitats al Ple Municipal.
Seguint el segon punt de l’Ordre del Dia, abordem el diàleg per tal de consensuar la primera petició de participació al Ple Municipal acordada per la MESA D’ENTITATS.
Els participants a la reunió exposem diferents temes possibles de ser presentats en Sessió Plenària per part de les Entitats. A més, comentem que les dos vies per participar-hi son, o bé amb una petició que es pugui incloure a l’Ordre del Dia del segúent Ple, o amb una petició de participació relacionada amb un dels punts de l’Ordre del Dia ja existents.
Del debat sorgit arrel dels temes exposats, en sorgeix un acord per aprofundir en un d’ells. El representant de la Mancomunitat de Sta.Eugènia-Can Gibert, exposa els recents aconteixements relacionats amb el tancament de l’espai CX per a la gent Gran, i els posteriors debats sobre la manca d’espais públics per la Gent Gran d’aquest sector de Girona, la manca d’Activitats Municipals, la no obertura del Centre de Dia, i d’altres.
És llavors quan acordem amplificar aquest tema de la Mancomunitat a nivell de Girona., i donar-li dimensió de ciutat.
Així doncs, acordem que farem una petició de participació al Ple Municipal a on sol.licitarem un debat sobre les necessitats, els serveis i el futur de la Gent Gran de GIRONA, amb la participació de l’Equip de Govern, els Grups Municipals i les Entitats i Col.lectius relacionats i/o interessats amb aquest tema.
Acordem engegar una iniciativa de petició de participació conjunta, el.laborant una petició tipus amb el contingut abans esmentat, i fent-la arribar al teixit Associatiu Gironí per tal que, aquells que es sumin a la iniciativa, la presentin fent l’entrada en registre Municipal de la mateixa.
Tanmateix, decidim que temes com les obres ferroviàries, la problemàtica dels desnonaments, la mobilitat i d’altres que s’hi puguin afegir, serán possibles de portar com a petició més endavant en funció dels futurs aconteixements i el funcionament dels mecanismes Municipals existents (cel.lebració de l’Audiència del TAV al Juny, Taula de mediació Hipotecària, etc.).

3.Al punt de Precs i Preguntes es fan dos intervencions.
El representant d’ICV-EUiA ens comenta que l’Auditori de la Mercè li impossibilita poder portar a terme la retransmissió, per livestream, dels procesos participatius convocats per l’Ajuntament, degut a les dificultats de cobertura que comporta. És per això que ens comenta si podríem demanar un altre emplaçament , sempre i quan la convocatòria sigui en l’espai abans esmentat.
El representant de la Mancomunitat Santa Eugènia-Can Gibert ens notifica la futura cogestió del Centre Cívic Can Ninetes per part de l’Ajuntament i la Mancomunitat, i ofereix aquest espai als participants de la reunió  sempre que en tinguem necessitat.
Amb això, donem per acabada la reunió a les 22h.

Atentament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada