dijous, 12 d’abril de 2012

Acta Reunió MESA D'ENTITATS 12.4.2012


LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)

DATA: Dijous 12 d’Abril de 2012
HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.


Hi assisteixen representants  de l’AVV Sant Narcís, l’AVV Santa Eugènia, l’AVV Can Gibert del Pla, l’AVV Mas Ramada, la Mancomunitat Sta.Eugènia-Can Gibert, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC), l’Agrupament Escolta St. Narcís, i els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA, i PSC. Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, el Partit Polític ERC i diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

Comencem la reunió amb un torn d’intervencions de cadascún dels participants, seguidament enumerats.

-ICV-EUiA: El seu representant ens facilita informació sobre el contingut de la proposta de modificació del ROM, pel que fa referencia a la participança de les Entitats, que será presentada per l’Equip de Govern al proper Ple Municipal del Dilluns 16 d’Abril de 2012.

Les Al.legacions presentades per part de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ i diverses Entitats de Girona, no han estat incloses en el redactat definitiu de la proposta, amb la qual cosa no han estat satisfetes les demandes fetes per millorar les condicions de participació als Plens Municipals, per part de les Entitats. Tanmateix, ens informen que el Portaveu del seu Grup Municipal ha recordat a l’Equip de Govern de la necessitat de reconsiderar aquestes Al.legacions.
Mantenim un debat al voltant d’aquest tema i decidim que, en cas que el redactat de la proposta definitiva no inclogui cap de les Al.legacions presentades, farem pública la nostra disconformitat sobre el redactat abans esmentat, i solicitarem una reunió amb el Sr. Alcalde de Girona per conèixer les raons de l’Equip de Govern per no haver-les inclòs, i les seves intencions per dotar de certa ductilitat la proposta presentada en favor dels seus futurs usuaris (les Entitats).

-FaPaC: La seva representant ens exposa l’estat en que es trova la ILP per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català, promoguda per la FaPaC i presentada a la Mesa del Parlament de Catalunya.


Recentment, la ILP ha estat rebutjada per la Mesa del Parlament al.legant raons de manca de recursos econòmics exposats pel Govern de la Generalitat, deixant sense efecte el procés de recollida de signatures ja iniciat per tal de portar a tràmit la ILP abans esmentada. Tot i això, la FaPaC presentarà recurs davant el Tribunal Constitucional, i prosseguirà amb la recollida de signatures per tal de no fer estèril l’esforç econòmic d’ impressió i difusió de la documentació necessària per fer-ho, i esperant una resolució al recurs presentat favorable als seus interessos.
Per últim, ens comenta la intenció de cel.lebrar una reunió amb els actuals i futurs Pares i Mares de les Llars d’Infants Públiques de Girona, per tal d’informar de les retallades pressupostàries que també les afectaràn, i de les posibles conseqüències d’aquestes retallades.
Debatim els punts exposats per la representant de la FaPaC, i decidim donar suport a les seves iniciatives fent difusió de les activitats que portin a terme, i demanant la col.laboració de les Entitats Gironines amb la recollida de signatures abans esmentada.

-PAH: La seva representant ens exposa la situació en que es troba la ILP per la Dació en pagament hipotecari amb carácter retroactiu, promoguda per la PAH.

Ens explica que están captant Fedataris per tal d’iniciar la recollida de signatures necessàries per tal de portar la ILP abans esmentada al Congrés Espanyol. A més, enumera i explica els punts que conté aquesta ILP, i fa un comentari de la situació hipotecària actual i de les accions empreses per la PAH al respecte.
Debatim els punts exposats per la representant de la PAH, i decidim també donar-hi suport i fer difusió de les activitats que portin a terme i la seva recollida de signatures  per la ILP. Per tant, demanarem a les Entitats i Col.lectius Gironins que facin captació de Fedataris, i col.laborin en la recollida de signatures. A més, donarem coneixement del suport de la MESA a les iniciatves de la PAH.

-AVV Can Gibert del Pla: El seu representant ens recorda la proximitat de la celebració de l’Audiència Pública dels pressupostos Municipals de Girona, que es farà el Dijous 19 d’Abril de 2012. Ens exposa diversos temes sobre aquests Pressupostos sensibles a ser esmentats al torn de Preguntes, per part dels  participants a l’Audiència.

Debatim aquests temes i d’altres relacionats amb els Pressupostos, i decidim que la MESA D’ENTITATS presenti una pregunta més general, que faci arribar a l’Equip de Govern la nostra petició perquè les Entitats i Col.lectius Gironins puguin participar a l’el.laboració dels Pressupostos Municipals de l’Any vinent.

-AVV Mas Ramada: El seu representant ens exposa, arrel de la intervenció de la representant de la FaPaC, la situació educativa del seu sector. Un fet que sovint provoca la marxa de l’alumnat a d’altres Centres Educatius de fora del seu sector, degut a la qualitat educativa resultant de les retallades aplicades en Educació per la Generalitat de Catalunya, i la finalització del Pla d’Entorn.


-AVV Sta. Eugènia: La seva representant ens exposa els recents aconteixements al voltant del CX Espai (antic Club Sant Jordi), i l’anunci de cessament de les seves activitats dirigides a la Gent Gran del barri. Ens comenta també la mobilització liderada per la gent Gran, i secundada per la Mancomunitat Sta.Eugènia-Can Gibert, que ha permès aturar el cessament inmediat d’aquestes activitats, i fer actuar a l’Ajuntament de Girona com a mediador en aquest assumpte. Ens explica que  l’Ajuntament ha anunciat la pròrroga fins al Juny de les Activitats per a la Gent Gran al CX Espai, i que es mantindràn alerta quan ens apropem a aquestes dates degut a que no hi ha garantíes que puguin disposar d’un espai passat aquest període (el Centre Cívic Can Ninetes al.lega que no disposen d’espais per acollir a la Gent Gran, i el Bar Privat de l’Espai Marfà no està disposat a “acollir –los” durant hores per un café.


-Mancomunitat Sta.Eugènia-Can Gibert: Els seus representants ens comenten, seguint el fil de la Gent Gran, la seva preocupació per la no obertura del Centre de Dia Municipal ja construït al barri de Sta.Eugènia, però pendent d’una partida Pressupostària que permeti el seu funcionament per a la Gent Gran del sector. Un Centre de Dia esperat per tots, amb les portes tancades i sense data coneguda d’obertura.

A més, ens informen sobre l’estat de les negociacions amb l’Ajuntament per a la Cogestió de Can Ninetes per part de les Entitats, la qual està pendent de la signatura definitiva del Conveni de Cogestió Ajuntament-Mancomunitat. També denuncien l’hermetisme de l’Equip de Govern Municipal davant les múltiples propostes de Gestió de l’edifici de l’antiga Biblioteca Salvador Allende presentades per la Mancomunitat.

-Agrupament Escolta St. Narcís: El seu representant ens comenta que el Bisbat els hi cedeix el Santuari de Mare de Dèu de Rocacorba, i s’ofereix a negociar el seu ús amb aquelles Entitats que ho sol.licitin. Per a qui necessiti més informació, ens facilita la següent adreça web i ens proposa que fem difusió d’aquest tema.   ( http://aeigsantnarcis.org/web/rocacorba.html )


-AVV St. Narcís: El seu representant ens explica el funcionament del Procés Participatiu pel Parc Central que s’esta cel.lebrant aquests dies, i que ha estat impulsat per l’Equip de Govern Municipal. Considera que un mecanisme participatiu com aquest bé mereix tenir una difusió a l’alçada, i comenta que la convocatòria a aquest procés s’ha fet només al barri de St.Narcís. Diu que tots els temes del Projecte Ferroviari de Girona son temes de Ciutat, i per això la convocatòria s’hauria d’haver extès a tota la ciutat acompanyant-la de la  promoció necessària. Per tot això, demana a les Entitats que en facin difusió i que fomentin la participació a aquest Procés Participatiu entre els ciutadans dels seus sectors.

Debatim aquest punt, i acordem que enviarem la informació  d’aquest Procés al màxim número d’Entitats possible, i en demanarem la participació al mateix.
Per acabar, ens informa que en el cas que l’Ajuntament no convoqui amb brevetat la propera Audiència Pública del Projecte Ferroviari, iniciaràn la recollida de signatures necessàries per ser ells qui la convoquin. És llavors quan, arrel d’aquest punt de les signatures, ens fa una reflexió. Es pregunta perquè hem de fer recollides de signatures per promoure el tractament polític de determinats temes sorgits de la ciutadania, i ens recorda els tres casos exemplificats a la reunió (Audiència St. Narcís 2500 signatures; ILP FaPaC 50.000 signatures; ILP PAH 500.000 signatures). Es compromet a redactar un escrit que denunciï aquest filtre democràtic, i a fer-lo arribar als mitjans per fer difusió de la postura de la MESA D’ENTITATS sobre aquest punt.
Debatim aquesta reflexió, i coincidim en donar-li la rao.

Seguidament passem al següent punt de l’Ordre del Dia, al qual debatrem i consensuarem les possibles peticions a fer de participació al Ple Municipal amb el suport de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.
Arrel de les informacions sobre la proposta definitiva de modificació del ROM, exposades pel representant d’ICV-EUiA, acordem esperar a conèixer el redactat de la proposta i les condicions finals d’ús per part de les Entitats.
En cas de no incloure cap de les Al.legacions presentades, acordem sol.licitar una reunió amb l’Alcalde de Girona, el Sr. Carles Puigdemont, per tal que ens informi directament  sobre els límits participatius de la proposta, i a l’hora donar-li a conèixer les nostres intencions per fer ús d’aquesta nova via participativa.
I consensuem deixar per més endavant, esperant a conèixer la eficiencia de la participació arrel del seu ús, promoure iniciatives conjuntes de peticions de participació al Ple Municipal, per tal de demanar la modificació de la proposta si aquesta no fos prou satisfactòria pels beneficis de les Entitats.

Amb això donem per acabada la reunió a les 22h.

Atentament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada