dijous, 1 de març de 2012

Acta Reunió MESA D'ENTITATS 1.3.2012


LLOC:  Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
DATA:  Dijous 1 de Març de 2012
HORA: 20h

La convocatòria de la Reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, als Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona i a ERC de Girona.
Hi assisteixen representants de l’AVV Mas Ramada, l’AVV St. Narcís, l’AVV Can Gibert del Pla, l’AVV Sta. Eugènia, l’AMPA Montfalgars, la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Girona, i els Grups Municipals Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Iniciativa de Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), i el Partit Polític Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Excusen la seva presencia, per motius horaris, diferents Col.lectius i Entitats de Girona. A l’hora, expressen el seu interès per conèixer els acords presos a la Reunió, i la seva intenció de participar a les futures trobades de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.
Abans de començar amb el primer punt, s’informa i s’acorda establir el primer Dijous de cada mes, com a Dia de cel.lebració de les reunions de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ. Tanmateix, el lloc i l’hora de les mateixes será l’Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17) a les 20h.

1.Arrel del primer punt de l’ordre del Dia, els participants Associatius exposen la situació dels sectors i els ciutadans que representen:
-AVV Can Gibert: Exposa la no finalització del projecte de la Frontissa del Güell, i fa esment de les prioritats consensuades i redactades per la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, les quals no han obtingut la resolució desitjada.
-AVV Mas Ramada: Exposa la desunió del sector Est de Girona (Font de la Pólvora; Mas Ramada; Vila-Roja; Grup Sant Daniel), i el desús, per part de molts veïns de la zona, de diversos serveis públics com l’educatiu, ja que la manca d’una aposta Municipal per garantir la qualitat dels mateixos fa que, en molts casos, s’emigri a altres sectors de la ciutat per gaudir de la qualitat desitjada, causant així un escàs arrelament de les noves generacions al barri a on viuen.

A més, denuncien la manca de presencia Policial, d’Agents Cívics, d’accessos al barri (l’única xarxa de comunicació és a través del Tanatori), de Parcs Infantils, i d’altres.
A part, denuncíen la lliure circulació de cavalls pels carrers, i el cíclic perill d’incendis en época estival (el qual anuncien a l’Ajuntament cad any).

Per tot això i més, consideren que si el Consistori Municipal no fa una aposta pel sector Est de la ciutat, el futur dels seus barris pot ser la desaparició (per l’emigració de les noves generacions),  i un panorama de prostitució i drogues (per l’absència Policial i d’Agents Cívics).
-PAH Girona:Exposen dos iniciatives en les que están treballant:
   Conferència Banca Ètica; ens informen que están treballant en la cel.lebració d’aquesta conferencia, per tal de fer arribar a la ciutadania aquesta possibilitat desconeguda per a gran part de la gent.
Debatim quin paper podem jugar en aquesta iniciativa, i acordem que la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ donarà suport a la mateixa, i que col.laborarà en la seva difusió i en la petició d’un espai per cel.lebrar-la.
   Presentació d’una Iniciativa Legislativa popular (ILP) per la Dació en Pagament; ens informen de la campanya de recollida de signatures iniciada per poder tirar endavant aquesta ILP, i que el 15 de Març en faràn la presentació a Girona.
Debatim quin paper podem jugar en aquesta iniciativa, i acordem que la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ donarà suport a la mateixa, estarà present el dia de la presentació a Girona, i col.laborarà en la difusió i recollida de firmes de la mateixa, tant sigui via mail com proposant a les diferents Entitats Gironines, que destinin un espai per a la recollida de signatures durant la cel.lebració de les festes i/o activitats que puguin cel.lebrar
-AVV  Sta.Eugènia/ Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert: Exposa el malestar per la mala gestió d’inversió realitzada amb la partida económica del Pla de Barris, i la necessitat de demanar responsabilitats per aquesta mala actuació.
Referent a la construcció d’una comissaria de Policia aprovada al cartipàs Municipal d’inici de legislatura, exposa la desaprovació de la Mancomunitat per aquest equipament, i la aposta per mantenir un diàleg que desemboqui en un Pla de Seguretat.
Parlant del projecte del Centre de Dia de Sta. Eugènia ja iniciat, lamenta la despesa feta per un equipament en desús, i la no disponibilitat d’un servei tant important per al sector, a l’hora que aposta per establir un diàleg a nivell de ciutat, que valori la necessitat de més equipaments com aquest  en altres sectors de Girona (ja que el de Sta. Eugènia és l’únic Centre de Dia públic de tota la ciutat), i obrir així un debat Gironí sobre l’atenció a la gent gran.
Comenta la voluntat de gestió, per part de la Mancomunitat, de l’antiga Biblioteca Salvador Allende, i la cogestió del Centre cívic Can Ninetes. A més, mostra una gran decepció pel model final, sense tenir en compte el teixit Associatiu del barri, de l’Espai Marfà (ja que no ha acabat siguent el Centre CÍvic Obert al barri que tots volíen, i el disseny de l’edifici i la Plaça exterior sòn nefastos pel gaudir dels veïns i Entitats del sector).
Denuncia la no construcció del pàrking subterrani de la frontissa del Güell que contemplava el Pla de barris, i el disseny dels parcs i zones ajardinades de la mateixa Frontissa.   
I per acabar, esmenta la necessitat que la Programació Cultural i Esportiva de Girona s’expandeixi als barris, per tal que no hagin de ser els mateixos barris els únics que fomentin aquestes activitats.   
-AVV St. Narcís: Exposa els problemes de mobilitat que pateix el sector, deguts a les obres del TAV, la mancança de parades de Girocleta, de línees de transport urbà (considera que la xarxa d’autobusos és radial respecte el centre de la ciutat, i que cal una millor connexió entre els diferents barris de la ciutat), d’excés de zones blaves, i d’altres. 
A més, també comenta la manca de tal.la d’arbres en alguns punts del barri.
Per últim, reflexiona sobre les similituts de molts dels problemes que pateix cada sector de la ciutat, i la necessitat de donar dimensió de Girona a tots ells per tal de fomentar un diàleg de ciutat que dongui sol.lucions globals a partir de denúncies particulars, gràcies al coneixement dels problemes de cada sector, i al consens de propostes conjuntes per solucionar-los.

- Durant l’exposició dels participants, els Grups Municipals presents i ERC anoten els temes esmentats per tal d’estudiar-los i decidir, prèvia notificació a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, el tracte polític que en puguin donar.
A més, aporten idees per satisfer les demandes fetes per tal que les considerem a l’hora d’el.laborar futures propostes, i informacions per conèixer la viabilitat de les mateixes.

2. Comencem el segon punt de l’ordre del Dia donant informacions vàries sobre:
-Al.legacions a la proposta de modificació del ROM: Informem sobre la iniciativa de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ per la presentació d’Al.legacions , fem una lectura de l’Al.legació tipus consensuada a la darrera reunió del 2 de Febrer, i donem a conèixer el plaç per poder presentar la mateixa.
Tanmateix, demanem als Grups Municipals i a ERC que incloguin els punts acordats per la MESA D’ENTITATS al conjunt d’Al.legacions que ells puguin presentar, sempre i quan ho considerin oportú.
-Cel.lebració del FORUM ciutadà del TAV, pel proper 9 de Març: Informem de la necessitat de deixar pal.lès l’interès del teixit Associatiu sobre les obres del TAV ja que, tot i afectar principalment un sector de la ciutat, és un tema de Girona degut a que el problema d’un és el problema de tots, i a més ha condicionat i condicionarà la mobilitat de tota la ciutat i rodalíes.
El representant de l’AVV St. Narcís exposa la seva postura i sensacions davant la cel.lebració d’aquest nou FORUM, i denuncia la manca de responsabilitats polítiques per la mala informació sobre les obres i els seus plaços d’execució, i per no defensar la postura veïnal davant d’ADIF.
A més, recorda que el FORUM només és informatiu, i que iniciaràn una recollida de firmes per demanar la inminent cel.lebració d’una Audiència Pública, abans que ADIF marxi.
Els participants polítics de la reunió ens informen de l’ordre del Dia del FORUM, i del seu reglament de funcionament, al qual el Grup Municipal de la CUP ha presentat vàries Al.legacions sobre els plaços de convocatòria, de presentació de preguntes, condicions per als assistents, etc.
Debatim tot lo exposat, i decidim donar suport com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ a les iniciatives esmentades, i a fer difusió del FORUM per tal que el màxim nombre d’Entitats hi assisteixin
-Reunió de la PAH Girona per la constitució de la Taula de l’Habitatge: Representants de la PAH Girona ens fan un resum de la reunió, i es mostren optimistes davant la inminent constitució de la TAULA de l’HABITATGE, tant necessària per la mediació dels casos d’excecucions hipotecàries, i pionera a Catalunya.
Ens expliquen el funcionament que tindrà la Taula, i els seus participants.
A més, ens comenten que van fer una petició perquè la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ formi part de la Taula de l’Habitatge, degut a l’interès que un representant del teixit Associatiu Gironí hi sigui present, i l’impuls de difusió mediática que li pot donar aquesta presencia a la MESA D’ENTITATS. La petició va ser acceptada per la resta de participants a la mateixa.
Agraïm a la PAH Girona la seva iniciativa, i debatim aquesta possibilitat,  decidint finalment acceptar formar part de la Taula de l’Habitatge.

3-Al punt de l’ordre del Dia Precs i Preguntes no hi ha intervencions.

Així doncs, a les 22:10h donem per finalitzada la reunió.

Atentament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada