dijous, 13 de setembre de 2012

Acta Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 13.9.2012


                   Un moment de la darrera reunió de la MESA D'ENTITATS
  

   LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
   DATA: Dijous 13 de Setembre de 2012
   HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de l’AVV Sant Narcís, l’AVV Santa Eugènia, l’AVV de Mas Ramada, la Mancomunitat Sta.Eugènia-Can Gibert, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), el Col.lectiu de propietaris de l’Eixample Sud, l’AMPA Montfalgars, l’AVV Pedret, l’AVV Montilivi, l’AVV Pont Major, la Federació d’Associacions de Veïns de Girona, la UE Vila-Roja, la Unió General de Treballadors de Girona (UGT), el Comité Local de CDC,  i els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA, i PSC. Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, fem un resum de les reunions cel.lebrades amb tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, per conèixer el seu parer al voltant de la nostra iniciativa de petició de Consulta Popular sobre el futur del Projecte de Soterrament del Tren Convencional, a la ciutat de Girona.

Un resum que podeu consultar a l’enllaç del nostre blog http://mesadentitats.blogspot.com.es/2012/09/resum-roda-de-reunions-mesa-dentitats.html

Un cop exposat el resultat de les reunions, i del continguts generals del que será la intervenció de l’AVV St. Narcís al proper Ple Municipal, iniciem un debat per tal de definir la nostra postura, i el redactat de la part dispositiva definitiva de la nostra moció, de cares a la nostra participació en Sessió Plenària.

Un debat que resumim també en els següents punts:

-La nostra petició de Consulta Popular no pretén oposar-se al Projecte de Soterrament del Tren Convencional a la ciutat de Girona, sinó que busca l’exposició de tots els punts de vista, tant a favor com en contra, sobre la conveniencia d’iniciar unes obres tant costoses en l’actual període de crisi i inestabilitat económica.
-Considerem básica la Informació Ciutadana al voltant d’aquest Projecte, per tal de generar un estat d’opinió i un debat ciutadà que dongui el suficient coneixement als Gironins/es, implicant-los així perquè hi diguin la seva sobre la necessitat de fer una despesa tant important de fons públics tot i el context actual.
-Creiem que és el moment adequat per cel.lebrar la Consulta Popular, ja que cal anticipar-se a la el.laboració dels Pressupostos Estatals i proposar un Procés Participatiu que deixi pal.les, a través del Procés Informatiu, les necessitats Ciutadanes del nostre Territori i les nostres prioritats d’inversió pública.
-A més, és necessaria tota la informació sobre el Projecte Ferroviari, ja que hi ha aspectes sense definir (la Llosa del Parc Central, les excessives emissions de CO2 que patirà la zona de Pl. Europa, la maquinària que portarà a terme l’obra, la circulació de 250 camions diaris per fer el moviment de terra, les afectacions veïnals i els problemes de mobilitat resultants de l’obra, etc).
-Després de la pèssima gestió governamental durant les obres del TAV, cal no repetir els mateixos errors. I la informació és básica per aconseguir-ho.
-La Consulta Popular és necessària, perquè ens hem de preguntar tots plegats si cal soterrar un Tren que ja circula en un període de retallades del nostre benestar.
-I dir que no es soterri ara, no vol dir oposar-se al progres ni al futur dels nostres fills/es, ja que el seu futur es basa en una Educació digne, en una Sanitat de qualitat, en el manteniment del benestar, i en garantïr una cohesió social, entre d’altres. Cal centrar-se en el present abans de voler mirar el futur. I el nostre present son les retallades.
-Contemplem les diverses possibilitats dins del Pressupostos Estatals, tals com que no hi hagi partida Pressupostària pel Soterrament, que si n’hi hagi, o bé que aquesta sigui insuficient. I considerem necessària una Consulta Popular per anticipar-nos a aquestes possibilitats i no haver d’anar a remolc un cop publicats.
-Passi el que passi, quina garantía de compliment dels terminis d’obres ens pot donar Foment (i d’inversions el Govern Central), després dels seus constants incompliments exemplificats amb l’NII, i amb les mateixes obres del TAV?
-Es comenta la possibilitat que el resultat de la Consulta sigui refusar la inversió en el Soterrament. S’aniran aquests diners a un altre territori?
-Si les partides Pressupostàries son tancades, com creiem que es poden canviar els calers de les unes a les altres?
-També hi ha una exposició técnica sobre el dubte que l’actual viaducte pugui aguantar estructuralment els anys d’aturada d’aquest Projecte
-Llavors parlem sobre el redactat de la Part Dispositiva de la Moció, i en debatim el seu contingut definitiu.
-Sabem que se’ns demanarà votar els punts per separat, i que si no ho fem hi votaran en contra o s’abstindran.
-Sabem que s’oposaran a la cel.lebració de la Consulta Popular al mes de Novembre, per tal de tenir temps de conèixer els Pressupostos Generals de l’Estat i actuar en conseqüència.
-Sabem que no están d’acord amb la nostra petició de Consulta vinculant, ja que consideren que l’Ajuntament no té competencia en la el.laboració dels Pressupostos i les caixes están tancades.
-Però defensem que els punts de la Part Dispositiva de la Moció son un conjunt, ja que están relacionats els uns amb els altres. I és per això que no acceptarem la proposta de votar els punts per separat.
-Defensem que la Consulta s’ha de cel.lebrar al mes de Novembre per tal d’avançar-nos a la publicació dels Pressupostos, deixar pal.lès el sentir de la ciutadania al respecte, i donar a conèixer als nostres representants tant Municipals, Comarcals, Provincials, Autonòmics i Estatals, les nostres prioritats d’inversió reals i adequades a l’actual context de crisi per tal que les defensin allà a on toqui.
-I respecte a la vinculació de la Consulta considerem que, més enllà de la terminología, la vertadera vinculació d’un Procés Participatiu així la dona la voluntat política per fer-la arribar el més lluny possible. A més, tenim l’exemple de la Consulta Ciutadana que es va cel.lebrar a Sta. Eugènia per decidir el futur de la Frontissa del Güell, el resultat de la qual mai ha estat aplicada degut a que no va ser vinculant.
-Aquesta Consulta Popular és una possibilitat perquè la ciutadanía es pugui sentir partícep a l’hora de decidir el destí del seu esforç tributari, i veure retornats els seus impostos en aquells aspectes vitals pel manteniment del benestar social.
-A més, és una oportunitat per apropar la ciutadania a la política a través de fomentar la seva participació, i evitar així que creixi l’abisme de desafecció entre ambdòs.
-La Consulta Popular és un cami per emplenar les llacunes participatives que té la Democràcia.
-La clase política actua desde la seva legitimitat representativa, i la nostra proposta la fem desde la legitimitat que ens donen les més de 40 Entitats que ens han donat suport, la nostra dignitat ciutadana per ser preguntats, i la constructivitat, responsabilitat, i maduresa ciutadana a l’hora de donar suficients arguments per demanar aquest Procés Participatiu.
-No estem d’acord amb l’argument que les caixes pressupostàries están tancades, ja que aquestes caixes ja han estat obertes per rescatar bancs i pagar nòmines. I a més, si totes les caixes les emplenen les butxaques ciutadanes, com pot ser que no es gestionin per beneficiar a aquells que les emplenen?
-Per últim, i després dels punts exposats, decidim no modificar el redactat de la nostra petició de participació i mantenir invariables els punts de la Part Dispositiva en la defensa de la nostra moció al Ple Municipal.
-I així acabem el primer punt de l’Ordre del Dia.

2.D’acord amb el segon punt de l’Ordre, el representant de l’AVV Mas Ramada s’adreça als participants de la Reunió per exposar la realitat del seu barri i el Sector Est.

Una exposició que resumim en els següents punts:

-El Sector Est esta patint sistemàticament la nul.la actuació Municipal al respecte de les seves peticions i demandes, les quals han fet arribar a l’Ajuntament en múltiples ocasions i durant molt de temps.
-Degut a aquest fet, els veins del Sector Est han dit prou i han decidit ser ells mateixos els que realitzin els serveis bàsics d’un barri. Es netegen els carrers, fan patrulles urbanes de dia i de nit per vetllar per la seguretat i evitar actes de bandalisme, etc.
-Hi ha tres Escoles Públiques al Sector, dos de les quals son d’Educació Especial (i aviat ho serán totes tres). I l’Escola de Vila-Roja té 60 alumnes per 450 places, fet que exemplifica l’emigració dels veïns a altres barris de Girona per buscar qualitat de serveis. A més, el Fracàs Escolar és general tal i com demostra la nota mitja dels Centres Docents.
-La gent de fora del Sector és resisteix a anar-hi per activitats tant habituals com recollir signatures, jugar partits de futbol federats, portar pizzes, etc.
-El Sector s’esta convertint en un Ghetto, i per això és hora de ser clar.
-El Sector Est no figura en alguns plànols de la ciutat.
-El seu Centre Cívic és l’únic a on no arriba el transport públic (L6), i la parada més propera esta a 500 metres. No tenen Bus de Fires, i coses així només fomenten l’ús del vehicle privat.
-Tenen un sol accés d’entrada i sortida a Mas Ramada, ja que han tallat els passos forestals per seguretat (segons l’Ajuntament). I això és una irresponsabilitat, ja que comporta un perill davant de qualsevol urgencia que necessiti l’evacuació del barri, o bé la entrada de bombers, cossos policials, etc.
-Les brigades Municipals no fan bé la seva feina al Sector, ja que actúen amb la pressa de sortir dels barris i no compleixen amb la tasca per la que hi han entrat.
-Fa més de tres mesos que no tenen notícies del seu Regidor de Barri.
-Vila-Roja té les hores contades. Si acaben tancant l’escola, el barri morirà. La vivenda que s’hi ven és amb diner negre, i està destinat per encabir la prostitució i la venta de drogues.
-Els pisos de Protecció oficial no son entregats als veïns del mateix barri, si s’entreguen a algú, i això fa que s’especuli i es fomenti el lloguer d’aquestes vivendes a població inmigrada.
-Els Carrers Baran i Guadiana tenen obres inacabades desde fa 6 anys.
-Les pantalles de separació entre el barri i la NII están demanades a Fomento desde l’any 2008, i encara esperen resposta.
-Fa anys que demanen una actuació al barri, per prevenir el risc d’incendis per les bardisses i brutícia acumulada. Encara esperen, tot i que cada Estiu s’hi han produït incidències.
-La xarxa d’Internet del Sector és insuficient, i tot sovint es talla.
-Fa 40 anys que els veïns vàren fer un Pont amb pedres i fustes, per permetre la comunicació a peu entre La Creueta i el Sector Est, i mai hi hagut cap actuació Municipal per millorar aquests accessos. I sense aquest Pont, l’única manera d’anar d’un lloc a l’altre sería per la Crtra. de St. Feliu, la qual no té voreres ni enllumenat suficient per poder-hi circular a peu sense la perillositat que això implica.
-La durada del trajecte en transport públic entre Mas Ramada i d’altres barris com Sta. Eugènia, és d’1 hora (quan es triguen 45 minuts a peu).
-Se senten ciutadans de 2ª, i ja han dit prou.

Després de l’exposició del representant de l’AVV Mas Ramada, acordem que la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ donarà suport a les iniciatives que es portin a terme des del Sector Est per solucionar els seus nombrosos déficits.

A tot això, els hi demanem quines actuacions tenen pensades per fer-ho, i ens oferim en bloc pel que calgui.

El representant de l’AVV Mas Ramada ens comenta que presentaran una Petició de Participació al Ple Municipal per tal de donar a conèixer el seu malestar en Sessió Plenària.

I l’objectiu de participar-hi no és el d’exposar un llistat de problemàtiques del barri (cosa que porten fent molts anys adreçant-se a l’Equip de Govern), sinó el de demanar responsabilitats als culpables que han portat al Sector Est a la situació actual.

Així doncs, comentem fer un grup de suport per treballar en aquesta iniciativa, i acordem estar en contacte amb l’AVV Mas Ramada per lligar-ho tot.

I amb l’acord que la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ  hi dongui suport, acabem el segon punt de l’Ordre.

3.En el torn de Precs i Preguntes, intervé la representant de la Mancomunitat de Sta. Eugènia-Can Gibert exposant que encara esperen notícies de l’Equip de Govern Municipal sobre dos aspectes:

-Saber el futur del Projecte del pàrking subterrani de la Frontissa del Güell.
-Saber si el Centre de Día del barri complirà amb la funció per la que va ser construït, i conèixer el futur de la Gent Gran del barri al Club St. Jordi.
I amb això, acabem la reunió a les 22h.

Atentament.

MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada