divendres, 7 de setembre de 2012

Convocatòria Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 13.9.2012


    LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
    DATA: Dijous 13 de Setembre de 2012
    HORA: 20h

Ordre del Dia:

1.Informacions vàries sobre la nostra petició d’un Procés Informatiu, amb la posterior Consulta Popular, per tal que la ciutadania hi digui la seva sobre el futur del Projecte de Soterrament del Tren Convencional a la ciutat de Girona.

Arrel de la roda de reunions amb els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, proposada per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, explicació del resultat d’aquestes reunions i de les opinions de les diferents formacions polítiques sobre la nostra iniciativa, i informacions de la tasca feta per la Comissió de Treball per la Consulta Popular.

Exposició del redactat de la intervenció que farà l’AVV St. Narcís al proper Ple Municipal, i debat sobre tots els punts presentats per tal de decidir Assambleàriament la nostra postura invariable amb la que participarem al Ple de l’Ajuntament de Girona.

Valoració dels possibles resultats de la votació dels Grups Municipals a la nostra iniciativa, i debat per consensuar quines accions portar a terme a partir de l’endemà de la cel.lebració del Ple Municipal.

2.Arrel d’una petició de l’AVV Mas Ramada, exposició de la situació actual del Sector Est de la ciutat de Girona, davant la qual reclamen més implicació governamental per defensar les necessitats i interessos dels barris que el formen, i exposició de les accions que vulguin portar a terme per satisfer aquestes necessitats.

Debat sobre els punts exposats per tal de definir, si s’arriba a un consens, la millor manera amb que la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ pugui donar suport a les reclamacions del Sector Est de la ciutat de Girona, i les iniciatives necessàries per fer-ho.

3.Informacions vàries:

Exposició del contingut de les Ordenances de Civilitat aprovades provisionalment al Ple Municipal del mes de Juliol i, si n’hi haguéssin, valoració de la necessitat de presentar Al.legacions conjuntes a aquells punts amb els que no hi estem d’acord, i de les possibles accions per manifestar aquesta disconformitat.

Informació dels continguts de les reunions de la Plataforma PROU RETALLADES a on ha participat la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

4.Precs i Preguntes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada