dijous, 6 de setembre de 2012

Redactat de la Petició de Participació al Ple Municipal de Girona


EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Les darreres noticies sobre les obres del tren convencional sembla que no deixen massa marge per al dubte. La greu situació econòmica del país, afegida a la poca sensibilitat del govern espanyol cap a les nostres contrades, deixen molt clar que no hi haurà una aportació important de diners que facin possible el començament de les obres sense tenir, per sempre més, el dubte i la por de que en qualsevol moment les obres s'aturin.
Independentment d'aquest fet (que hi hagi o no aportació  als pressupostos de l'Estat), que nosaltres només el valorem perquè sembla ser la única qüestió que pensa tenir en compte el govern municipal, als gironins ens preocupa molt més tot el que envolta a aquestes obres.
No només el fet de les obres en si ( la durada , les molèsties, les afectacions, el suport als afectats... ) sinó altres temes molt més  preocupants que mai fins ara hem tingut en compte, i que la situació actual així ho exigeix:
La necessitat d'aquesta gran despesa en moments de retallades socials i de drets de tots els ciutadans
La urgència  d'unes obres que mai han tingut un procés participatiu de la ciutadania ( tot i ser les obres que canviaran de dalt a baix la Girona del S.XXI mai hem pogut participar en la decisió del com, el quan i el perquè) i que, per tant,  el resultat final no ha estat mai consensuat per tots aquells que l'haurem de patir o gaudir. 

Per aquest motiu, demanem participar al proper Ple Municipal. Volem  demanar l' organització d'un PROCÉS INFORMATIU  de tot el que faci referència a les obres, que acabi amb una CONSULTA POPULAR  en tan breu espai de temps com sigui possible.
Durant aquest procés informatiu, volem que totes les entitats i partits que ho desitgin puguin  explicar i  exposar les seves  propostes i arguments a favor o en contra del projecte de soterrament del tren convencional, i de la transformació que viurà Girona després de les obres...
La millor garantia de respecte per a un procés real i participatiu ens sembla que és que estigui organitzat pel consistori (proposem la creació d'un grup organitzador i de seguiment mixte -govern, oposició i ciutadans-). 

I la consulta final, de caràcter eminentment vinculant, hauria de marcar dues fites històriques:
Que Girona serà la primera ciutat en decidir democràticament què vol i que n'espera d'aquestes obres. Els pressupostos poden tenir "partides tancades", però qui fa i "concebeix" aquests pressuposots també ha de saber escoltar el territori i les seves prioritats.  
Que aquest ha de  ser la primera d'una sèrie de consultes als ciutadans, que facin un pas més en la consolidació democràtica de les nostres administracions, i de la voluntat de participació  dels ciutadans en la construcció política més enllà de les eleccions cada quatre anys.
PART DISPOSITIVA:

1- Que l'Ajuntament  de Girona organitzi la celebració d'un PROCÉS INFORMATIU  que garanteixi a totes les entitats i partits que ho desitgin poder donar els motius a favor i en contra de la necessitat de fer, en les condicions actuals, les obres del soterrament del tren convencional i del desvallestament del pas elevat actual.

2- Que l'Ajuntament aprovi que aquest PROCÉS INFORMATIU  acabi en una CONSULTA CIUTADANA  ( no més enllà del mes de novembre) VINCULANT, que permeti a tots els ciutadans donar la seva opinió en la transformació més gran que mai patirà la ciutat de Girona.

3- Que l'Ajuntament de Girona garanteixi que es faci ressó i propaganda , tant del PROCÉS INFORMATIU  com de la CONSULTA . Tan perquè és important saber la opinió dels Gironins , com perquè serà el primer cop que a Girona es celebri un esdeveniment democràtic de tal magnitut.

4- Que l'Ajuntament de Girona promogui la creació d'un equip organitzador del PROCÉS i la CONSULTA  amb la participació del govern, la oposició i entitats socials, que marqui les linees de l'esdeveniment.

5- Que l'Ajuntament es comprometi a defensar institucionalment el resultat de la CONSULTA i les prioritats d'inversió resultants d'aquest PROCÉS PARTICIPATIU.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada