dijous, 4 d’octubre de 2012

Acta Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 4.10.2012
  LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
   DATA: Dijous 4 d'Octubre de 2012
   HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de l’AVV Sant Narcís, l’AVV Santa Eugènia, l’AVV de Mas Ramada, la Mancomunitat Sta.Eugènia-Can Gibert, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), el Col.lectiu de propietaris de l’Eixample Sud, l’AMPA Montfalgars, l’AVV Pedret, la UE Vila-Roja, el Comitè Sindical de l'UGT del Centre Geriàtric Maria Gay de Girona, l’Ateneu Republica de Catalunya (ARC), el Partit Republicà d’Esquerra (PRE), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),  i els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA. Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Día, fem un breu resum del que va ser la defensa de la nostra moció al darrer Ple Municipal  (amb la qual demanavem la cel.lebració d’una Consulta Popular per tal que la ciutadanía hi digués la seva sobre la necessitat de, en l’actual context de crisi, tirar endavant el Projecte de Soterrament del Tren Concencional a la ciutat de Girona), i una valoració del resultat de la votació dels Grups Municipals a la mateixa (trobareu un resum d’aquests punts, a l’enllaç del nostre blog http://mesadentitats.blogspot.com.es/2012/09/cronica-de-la-nostra-peticio-de.html).

Informem de la feina feta per la Comissió de Treball de la Consulta Popular, i exposem la nostra proposta de full de ruta després de la moció rebutjada pel Ple Municipal i el coneixement dels Pressupostos Estatals, la qual és aprovada Assambleàriament, i que resumim en els següents punts:

-Degut a la publicació del Pressupostos Generals de l’Estat, i al coneixement que no es destinarà cap partida pressupostària al Soterrament del tren Convencional, comentem que seguir reclamant una Consulta Popular sobre la necessitat de tirar endavant un Projecte aturat per Foment no té sentit. Per tant, exposem la no necessitat de la recollida de signatures per reclamar la mateixa.

-Ara bé, i per donar més recorregut al fet que més de 40 Entitats, Col.lectius, i Partits Polítics hagin donat suport a la nostra petició de Consulta Popular, considerem que hem de seguir reclamant la Participació Ciutadana. 

Així doncs, i després de la proposta feta a la diputada al Congrés Teresa Jordà i al seu Grup d’ERC, i a la seva acceptació a la mateixa, exposem la nostra intenció de recollir les prioritats ciutadanes d’inversió i els arguments de les Entitats que ens han donat suport, per tal d’el.laborar un llistat de necessitats pressupostàries a partir d’aquests arguments, i entregar-los als representants Gironins al Congrés dels Diputats de Madrid perquè els incloguin a les seves esmenes als Pressupostos 2013.

Potser no ens han deixat dir la nostra en la el.laboració dels Pressupostos pels motius que ens han donat alguns Grups Municipals, però la nostra petició de Participació  seguirà endavant sempre que la voluntat Política així ho permeti.

És per això que ens posarem en contacte amb les Entitats abans esmentades, per tal que ens facin arribar el seu llistat de necessitats i prioritats d’inversió pública, i presentar-les als Diputats/des Gironins a les institucions supramunicipals.

-Per últim, i després de conèixer el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) del Govern Estatal 2012-2024, exposem la necessitat de reclamar, ara més que mai,  Informació i Participació Ciutadana davant la possibilitat que la continuació del Projecte Ferroviari passi a ser competència Municipal.

L’Equip de Govern Municipal té previst convocar una Audiència Pública el proper mes de Gener per informar de tot plegat, però considerem que la Informació Ciutadana s’ha de
donar abans, ja que ADIF acabarà les obres al mes de Juny i no podem deixar passar més temps.

Així doncs, la nostra proposta és cel.lebrar l’Audiència Pública el proper 6 de Novembre, tal i com vàrem acordar a la reunió amb ERC, RCat i CUP, i com fem saber també a ICV-EUiA.

Proposem als Grups Municipals de la CUP-RCat i ICV-EUiA que presentin una Moció d’Urgència pel Ple Municipal del Dilluns 8 d’Octubre, a on demanin la convocatòria per part de l’Ajuntament de Girona d’una Audiència Pública el proper 6 de Novembre, a la qual farem les següents peticions:


a)L’Obertura d’una Oficina Municipal Ciutadana que reculli les denúncies ciutadanes al voltant de l’execució de la Fase I del Projecte Ferroviari (Soterrament del TAV), i que agilitzi 
les possibles indemnitzacions per les molèsties ocasionades durant les obres.

b)La garantía d’un Procés Informatiu sobre l’estat actual del Projecte, i dels Processos Participatius que siguin necessaris per preguntar a la ciutadanía sobre la recuperació dels espais públics afectats durant les obres.

c)Que l’Ajuntament de Girona lideri una denuncia a Foment per l’incompliment dels seus compromisos sobre la totalitat del Projecte Ferroviari, i a ADIF per les irregularitats i afectacions ciutadanes sorgides durant l’execució de la Fase I abans esmentada. A més, demanarem que aquesta denuncia sigui recolzada per la resta de Grups Municipals i els Diputats/des Gironins de les Institucions supramunicipals.

d)Segons proposa l’AVV St. Narcísi i les Associacions de Comerciants del barri, que s’el.labori un Pla de Dinamització Comercial al barri de St. Narcís, el qual permeti recuperar l’activitat i compensi les afectacions patides pel gremi comercial del sector durant les obres ja patides.

Tots aquests punts sòn aprovats pels participants de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ , i acordem que donarem suport a qualsevol denuncia Institucional que contempli  la defensa dels interessos dels Gironins/nes.

Per últim, informem que el Grup Municipal CUP-RCat preguntarà a l’Equip de Govern Municipal sobre l’informe que ja va sol.licitar el darrer Ple Municipal d’Abril, el qual ha de detallar l’estat estructural en que es troba l’actual viaducte del Tren Convencional, i si aquest podrà aguantar amb garantíes fins passat l’any 2024.

I amb això, finalitzem el primer punt de l’Ordre.

2.D’acord amb el segon punt de l’Ordre del Día, fem un repàs de l’estat en que es troben les iniciatives que ja hem portat a terme com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, tals com la Moció presentada per l’AVV Sta. Eugènia (en representació de la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert i la MESA D’ENTITATS), a on demanavem el no tancament del Club St. Jordi per a la Gent Gran del barri de Sta. Eugènia, l’obertura del Centre de Día del mateix barri, i la cel.lebració d’un Debat sobre la Gent Gran de la ciutat de Girona, com la iniciativa de l’AVV Mas Ramada per presentar una Moció que reclami un tracte igualitari del Sector Est amb la resta de la ciutat de Girona.

Primer intervé la representant de l’AVV Sta. Eugènia i la Mancomunitat de Sta. Eugènia-Can Gibert, i explica que els Serveis Socials de l’Ajuntament ja han notificat als implicats que l’Espai CX anirà destinat als joves, tal i com marquen les polítiques d’actuació privades que gestionen aquests espais.

Així doncs, la Gent Gran del barri i el seu Casal s’encabiràn en els espais de l’edifici construït com a Centre de Día.

Aquesta sol.lució però, no satisfà les demandes del barri i no amaga la realitat del que ha passat.

No s’ha mantingut l’Espai CX com a espai destinat a la Gent Gran, i tampoc s’ha destinat l’edifici de la Plaça Leonor Joher com a Centre de Día.

A més, recordem que el Debat per la Gent Gran a nivel de Girona encara no s’ha produït, i que n’haurem de tornar a reclamar la seva cel.lebració.

És llavors, quan intervenen les representants del Comitè Sindical de l'UGT del Centre Geriàtric Maria Gay de Girona, i expliquen la situació del centre geriàtric Maria Gay, el qual ha deixat de rebre subvenció de la sanitat pública degut a les retallades, i, per tant, molts de residents públics veuen perillar la seva plaça. Així mateix, la precarització dels empleats del geriàtric serà insostenible a mitjà termini, ja que si la Generalitat no paga el geriàtric no podrà fer front a la totalitat de les seves nòmines, i els treballadors i treballadores hauran de passar a cobrar només la part privada d'aquestes (que és un 60% dels seus sous actuals). 

Es proposa la creació d’una Comissió per recollir la informació i necessitats dels diferents Col.lectius de la Gent Gran de Girona, per tal d’argumentar la necessitat de la cel.lebració del Debat abans esmentat.

Proposem les representants del Comité Sindical de l’UGT del Centre Geriàtric Maria Gay de Girona com a membres de la Comissió, i aquestes accepten ser voluntàries ja que pateixen per la situació d'aquest col·lectiu. Totes dues són gerocultores, i per tant coneixen molt d'aprop la situació de la gent gran a Girona.

Així doncs, aprovem aquesta Comissió, i els posposem a que presentin la seva feina de recopilació d’informació a la propera reunió de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

L’altre tema en el que ja ens hem implicat, és la petició de l’AVV Mas Ramada per presentar una Moció que reclami un tracte igualitari del Sector Est amb la resta de la ciutat de Girona.

El seu representant ens exposa les seves intencions, i el treball que están portant a terme per implicar en la iniciativa a les Entitats del Sector (Associacions de Veïns, Entitats Esportives, i d’altres).

Ens comenta que, un cop hagin concentrat al seu teixit Associatiu i els expliquin la nostra dinàmica per donar-los-hi suport, portaràn la seva proposta definitiva a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ per tal de rebre el suport necessari.

Sabem de la dificultat per concentrar i unificar les intencions del teixit Associatiu del Sector Est, però confiem en la tasca de l’AVV Mas Ramada per fer-ho, i restem a la seva disposició.

I amb això, acabem el segon punt de l’Ordre.

3.Segons el tercer punt de l’Ordre del Día, informem als assistents de la reconversió de l’antiga Plataforma Prou Retallades en la nova Xarxa pels Drets Socials (XDSGirona), i que hem participat com a representants de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ en les reunions cel.lebrades per constituír aquest nou Col.lectiu.

Informem de les intencions i les accions que es portaran a terme per tal de defensar els Drets bàsics ciutadans, i demanem que s’aprovi en Assamblea l’adhesió de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ a la Xarxa pels Drets Socials (XDSGirona).

S’aprova l’adhesió per unanimitat, i ens comprometem a informar via mail de les iniciatives i els avenços acordats a les reunions en que participem.

A part, l’AVV Sta. Eugènia i l’AVV St. Narcís informen que han rebut una convocatòria de reunió per part del Grup Municipal del PSC, en la qual volíen argumentar la seva abstenció al darrer Ple Municipal davant la nostra petició de Consulta Popular en forma de Moció Ciutadana.

Expliquem que les dos Entitats convocades han refusat la invitació donant com a motiu principal que, si s’han abstingut a les 42 Entitats, Col.lectius, i Partits Polítics que han donat suport a la Moció, han de donar aquests arguments al conjunt i no per separat.

Així doncs, convidem al Grup Municipal del PSC que vingui a donar aquests arguments a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, tot i que considerem que els motius de la seva abstenció van quedar sobradament argumentats durant la seva intervenció al darrer Ple Municipal

4.Al torn de Precs i Preguntes, hi ha una única intervenció de la representant del Col.lectiu de Propietaris/es de l’Eixample Sud.

En aquesta, ens informen que la Promotora Immobiliària de les naus del c/ Barcelona és Desarrollos Inmobiliarios Fluviá, SL del Grup Gaudir, amb seu a Barcelona però amb propietaris de Burgos.

Es tracta de 55.000 m2., amb un sostre edificable d’uns 100.000 m2, que els permetrà la construcció d’entre 700 i 800 pisos.

Aquests promotors són amb els que també es va acordar que es farien càrrec de la 
reurbanització de l’espai que quedi per sobre de la via del TAV situat a l’extrem oest del sector.

El Gener del 2010 es van desallotjar totes les naus  excepte: la botiga d’accessoris de cotxes d’Hipercor, uns terrenys dels mossos d’esquadra, Emicsa i Almansa.

Després dels incidents dels darrers mesos, els veïns vàren iniciar accions a l’Ajuntament a partir del mes d’Agost, i el 10 de Setembre és quan els hi vàren fer saber que teníen el recolzament de 32 Comunitats de Propietaris de la zona, amb actes aprovades i signades d’aquestes comunitats, que representen unes 386 unitats de convivència.

A més, també compten amb el recolzament d’importants empreses, comerços i professionals del sector.

La seva intenció és que aquest tema quedi resolt abans de finals d’any però, si no és així, demanaran el recolzament de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ per seguir amb la seva tasca.

Acordem que estarem a la expectativa dels aconteixements, i oferim el nostre recolzament si fos necessari.

I amb això, donem per finalitzada la reunió a les 22:15h

Atentament.

MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada