dilluns, 3 de desembre de 2012

Acta Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 3.12.2012  LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
  DATA: Dilluns 3 de Desembre de 2012
  HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’AMPA Montfalgars, l’Ateneu Republica de Catalunya (ARC), el Col.lectiu de Propietaris de la Pl. d’Europa, el Partit Republicà d’Esquerra (PRE),  l’AVV St. Narcís, l’AVV Sta. Eugènia, la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, l’Associació de Comerciants de St. Narcís-Sector Dominiques, i els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA, i el PSC. Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, ERC  i diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Día, fem un resum de les reunions mantingudes amb la Regidora d’Hisenda Municipal, l’Alcalde de Girona, i els Grups Municipals de ICV-EUiA i la CUP, per tal de negociar la inclusió de les Al.legacions a les Ordenances Fiscals 2013  que hem consensuat tant la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ,  com els Grups Municipals abans esmentats.

Recordem la importància que les Entitats poguem participar en temes d’Hisenda Municipal, ja que mai fins ara ho havíem pogut fer.

I agraïm el suport d’ICV-EUiA i la CUP a l’hora de convidar-nos-hi, i l’acceptació de l’Equip de Govern perquè hi poguem ser.

Així doncs, informem dels aspectes que hem tractat a les reunions abans esmentades, resumits en els següents punts:

-pujar la taxa a les Entitats bancàries per l’activitat dels caixers automàtics que donguin al carrer.
-tarifació social a les escoles bressol.
-fomentar l'emprenedoría i la dinamització comercial bonificant algunes taxes per obertura de petits negocis als barris.
-eliminar qualsevol taxa d'ocupació de l'espai públic per a Entitats, pertanyents o no al Registre d'Entitats Municipal (REM), sense afany de lucre.
-apostar per un increment d’IBI als propietaris de pisos buits que siguin objecte d’especulació, especialment els bancs.                                                                   –Condonació dels recàrrecs resultants pels impagaments de les taxes Municipals per part d’aquells ciutadans que no hi puguin fer front, per tal de no penalitzar aquells que menys tenen.                                                                                                                    –Progressivitat fiscal en les taxes de clavagueram, recollida de residus, etc.

Un cop exposats els temes que s’hi han tractat, informem de la postura dialogant de la Regidora d’Hisenda i de la predisposició de l’Equip de Govern per considerar tots els temes exposats, i desenvolupar-los per arribar a acords en les trobades que seguirem mantenint abans del Ple Municipal d’Ordenances Fiscals que es cel.lebrarà el proper 21 de Desembre de 2012.

Tot i això, manifestem la inconcreció dels acords adoptats fins ara i la no existencia de compromisos signats que garantitzin els acords resultants de les negociacions portades a terme. S’estan obrint diverses víes per treballar en la línea de les propostes que hem presentat, però manca definir els mecanismes  i la calendarització per fer-ho.

Per exemple, i després de la darrera reunió amb la Regidora d’Educació i la d’Hisenda per parlar de la tarifació social en Escoles Bressol, se’ns ofereix la intenció de treballar per arribar als objectius de la nostra proposta, però no es defineix quan es crearà la Comissió Mixta que ho treballarà i la periodicitat de les seves trobades, ni tampoc un calendari concret d’aplicació dels acords als que arribem.  I en el tema d’incrementar l’IBI per generar lloguer social, están d’acord amb la nostra proposta de trasladar aquest tema a la Taula de Mediació Hipotecària, però no concreten quan hi començaran a treballar ni una data límit per mirar d’arribar a uns mínims preestablerts.

Un cop explicats aquests i d’altres exemples que han generat la nostra sensació d’inconcreció a l’hora de voler tancar els acords, iniciem un debat per tal de trobar fòrmules que garantitzin el compliment del compromisos que puguin assumir l’Equip de Govern durant les reunions mantingudes, i la manera perquè els assumeixin.

Recordem les experiències ja viscudes per la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, en les quals les Entitats porten un any donant voltes en cercle sense concretar cap tema proposat per les mateixes Entitats (antiga Salvador Allende, Centre de Día, Club St. Jordi, correcte Cogestió Can-Ninetes), tot i les nombroses reunions en que han participat amb la Regidoría de Barri. O el mateix Projecte Ferroviari, que ha deixat pal.lès la inconcreció i l’incompliment dels compromisos anunciats per l’Equip de Govern a l’hora de defensar la situació de la ciutadanía afectada per les obres del TAV.

Així doncs, acordem el.laborar un Cronograma que defineixi els nostres mínims exigibles, i entregar-lo a properes reunions per tal de deixar clars aquells punts a on demanem concreció i calendarització dels compromisos als que poguem arribar.

A més, consensuem dotar de clausules aquest Cronograma tals com la possibilitat d’arribar, entre d’altres, al Defensor de la Ciutadanía per tal de denunciar l’incompliment dels acords assumits per l’Equip de Govern Municipal, en cas que aquests incompliments es produeixin.

Entenem que casos com els de l’Ajuntament de Terrassa a l’hora d’anular tota activitat amb les Entitats Bancàries que practiquin més desnonaments, o d’altres Municipis que han aprovat fer-se càrrec de plusvàlues resultants de les vivendes executades per tal de no gravar-les a les famílies desnonades, demostren que els compromisos que es puguin assumir per part dels Consistoris Municipals responen a pura voluntat política. I estem d’acord que aquells aspectes a on la voluntat no hi arriba, només s’hi pot arribar amb la pressió que la ciutadanía poguem excercir per fer-ho.

Així doncs, coincidim en  la el.laboració del Cronograma abans esmentat, i acordem cel.lebrar una propera reunió abans del Ple Municipal d’Ordenances Fiscals, per tal de tornar a informar sobre el resultat de les negociacions mantingudes fins a la data, i decidir la postura definitiva de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ davant els acords i compromisos que assumeixi l’Equip de Govern Municipal.  

Per tant, decidim fixar la propera reunió de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ per Dilluns 17 de Desembre de 2012 a les 20h a l’Estació Espai Jove de Girona.

Per últim, els Grup Municipal del PSC ens fa arribar el seu document d’Al.legacions a les Ordenances Fiscals 2013, i justifica el seu vot en contra a les mateixes al Ple Extraodinari del 26 d’Octubre passat.
Tanmateix, ens expliquen que s’han reunit amb diverses Entitats per fer arribar les seves Al.legacions i incloure’n de noves, i ens demanen que fem còrrer les seves Al.legacions entre els membres de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ per tal que les puguin conèixer i incloure aquelles que considerin adients.

A tot això, expliquem a la representant del PSC que a l’endemà ja començarem a enviar a les Entitats les Al.legacions consensuades a les nostres reunions anteriors, i lamentem la manca de temps per estudiar els punts exposats pel seu Grup Municipal, que impossibilita poder-los incloure al nostre document  final. Tot i això, ens comprometem a enviar la seva proposta d’Al.legacions per tal de donar-la a conèixer a les diferents Entitats.
I amb això, acabem el primer punt de l’Ordre del Día.

2.D’acord amb el segon punt de l’Ordre, informem sobre la visita d’Obres al Parc Central oberta als ciutadans, els procesos participatius anunciats per l’Equip de Govern per tal de decidir el futur del Parc, del barri de St. Narcís i del model de ciutat, i el grau de participació que han reservat a les Entitats de Girona.

Fem valoració de la situació un Mes després de la darrera Audiència Pública i, tot i que la visita d’obres ciutadana es va produïr (sense aprofundir però en les obres en superficie), no s’han complert cap dels següents compromisos assumits per l’Equip de Govern Municipal a l’Audiència del 6 de Novembre de 2012:

-Aturada de les Obres Nocturnes: Les obres nocturnes continúen amb regularitat incomplint Ordenances de Civilitat Municipals amb la connivencia del Consistori, ja que hi ha hagut veïns que ho han denunciat i han rebut per resposta que hi havía un permís de l’Ajuntament per treballar de nit.
-Obertura de la Oficina d’Atenció Ciutadana als Afectats: Tot i que a la passada Audiència se’ns va dir que s’obriría en un termini màxim d’un Mes en un edifici de la Generalitat situat al barri de St. Narcís, no s’ha observat cap moviment perquè la Oficina sigui oberta en breu
-Enderrocament de les edificacions del Parc Central: A la pasada Audiència Pública, l’Equip de Govern es va comprometre a aturar les obres en superficie del Parc Central, i a enderrocar les noves edificacions del mateix per tal de minimitzar l’espai ocupat per les sortides d’emergències i de fums subterranis.

Així doncs, i davant d’aquests incompliments, iniciem un debat per tal de consensuar els passos a fer per denunciar aquests fets, i reclamar el compliment dels compromisos assumits per l’Equip de Govern Municipal.

Arribem a la conclusió que, degut a que ja hem esperat massa temps, cal actuar amb cel.leritat per conèixer els motius que han portat a aquests incompliments, donar a conèixer els nostres acords i iniciar les accions a emprendre. I coincidim en que no podem formar part de cap Procés Participatiu al voltant del Projecte Ferroviari, si abans no observem cap gest de l’Equip de Govern per satisfer els compromisos acordats.

És per això que demanem als Grups Municipals presents a la reunió (ICV-EUiA, CUP i PSC) que, aprofitant el torn de Precs i Preguntes del Ple Municipal del 10 de Desembre de 2012, preguntin sobre quins motius han portat als incompliments abans esmentats.
A més, decidim convocar una Roda de Premsa pel 5 de Desembre a la Plaça d’Europa per tal de donar a conèixer les accions que tirarem endavant, tant a la ciutadanía com a l’Equip de Govern Municipal.

Per últim, i degut a que la redacció d’aquesta Acta és posterior a la Roda de Premsa ja esmentada, podeu conèixer els continguts d’aquesta última a l’enllaç del nostre blog:

I amb això, donem per acabat el segon punt de l’Ordre del Día.

3.D’acord amb el tercer punt, expliquem la nominació de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ com a finalistes de la Mosca Grossa dels Premis Mosques de la Informació del Col.legi de Periodistes de Girona, entregats el 29 de Novembre de 2012 al Centre Cívic St. Narcís.

El guanyador de la Mosca Grossa va ser el Sr. Albert Ballesta (Director dels Serveis Territorials d'Interior de la Generalitat de Catalunya), i a la votació final vàrem comptar amb el 19.6% dels vots donats pels periodistes del Gremi.

Valorem molt positivament els motius de la nostra nominació, tals com “…la nostra accessibilitat i transparència, la predisposició a facilitar al màxim la feina dels periodistes informant prèviament de totes les nostres accions o reunions i, posteriorment, enviant la informació necessària.”

I agraïm al Col.legi de Periodistes de Girona el seu reconeixement a la nostra feina Associativa.

Així doncs, coincidim en el fet que cal seguir treballant per guanyar-nos la nominació del premis de l’any vinent.

4.Al torn de Precs i Preguntes, un dels participants a la reunió intervé per proposar un projecte televisiu destinat a les Entitats de la ciutat.

El projecte consisteix en un programa de debat, adreçat als veïns dels diferents barris de la ciutat de Girona. En el programa es debatríen els principals problemes de cada barri, amb la presència d'un representant de l'Associació de Veïns, un representant de la associació de comerciants, un de l’Ajuntament, i un responsable de seguretat (policia local, mossos d'esquadra, etc).

Cada setmana es celebraría en un barri diferent, gravant-se el programa en el centre cívic de cada zona. Durant la setmana anterior, els veïns podríen adreçar preguntes i dubtes mitjançant correus electrònics, twitter, facebook o contestador telefònic, amb les quals es prepararíen els temes a debatre.

També s'inclouría, al principi de cada programa, un vídeo en el que podríem veure el barri, els serveis de que disposa (pavellons, zones verdes, parcs i tots els equipaments), així com una petita enquesta pel carrer preguntant què milloraríen del barri.

Un cop exposat el Projecte coincidim en el fet que ens agrada molt la idea, ja que pot ser una eina més de fer arribar a la ciutadanía de Girona la informació Municipal, la tasca de les Entitats dels seus barris, i els arguments del responsables Municipals davant les peticions i dubtes que puguin tenir els veïns de les diferents zones de la nostra ciutat.

Ens comprometem a difondre aquesta idea entre el teixit Associatiu, per tal de conèixer quines Associacions de Veïns estan disposades a col.laborar en el Projecte. I paral.lelament , demanarem d’altres reunions per tal d’aconseguir el suport institucional i de TVGi , entre d’altres,  amb el Projecte exposat.

Així doncs, i per conèixer els avenços fets al respecte , acordem tornar-ne a parlar a la Reunió de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ sobre les Ordenances Fiscals 2013 programada pel proper Dilluns 17 de Desembre de 2012, per tal de concretar el Projecte i calendaritzar-lo.

I amb això , donem per acabada la reunió a les 22h.

Atentament.

MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada