dimecres, 16 de gener de 2013

Acta Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 16.1.2013
LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
DATA: Dimecres 16 de Gener de 2013
HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’AMPA Montfalgars, l’Ateneu Republica de Catalunya (ARC), el Col.lectiu de Propietaris de la Pl. d’Europa, el Partit Republicà d’Esquerra (PRE),  l’AVV St. Narcís, l’AVV Can Gibert del Pla, l’AVV Sta. Eugènia de Ter, la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, diversos ciutadans Gironins, els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA, i el PSC, i ERC de Girona.  

Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Día, fem una valoració de l’Acte de protesta a la inauguració del TAV Girona convocat, entre d’altres, per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.
Informem que hi vàren assistir prop de 400 persones, i que va ser un èxit de participació i civisme ciutadà.
Referent a les darreres notícies relacionades amb el Projecte Ferroviari, els diferents Grups Municipals participants a la reunió ens informen dels continguts de la reunió de la Comissió Política del TAV Girona, a on es comenten temes com la reposició del C/Gironella, l’antiga Pl. Europa, i el Parc Central (del qual hi ha, en contra dels nostres interessos, dos projectes separats en la part verda del Parc i l’espai de la llosa).
Tantmateix, ens sorgeixen certes preguntes de com es tiraran endavant els Processos Participatius pensats per la reposició del Parc Central i les zones afectades durant l’execució de les obres de soterrament del TAV Girona.

-Cal separar les comissions en Polítiques, d’Entitats i de Veïns i Comerciants amb carácter particular, dificultant així el consens necessari?
-De quin pressupost disposarà l’Ajuntament de Girona per tirar endavant aquestes reposicions?
-Quin serà el lideratge del Consistori Municipal a l’hora de reclamar les indemnitzacions a veïns i comerciants afectats per les obres?

És llavors quan el representant de l’AVV St. Narcís exposa que la situació i les sortides de l’Estació Provisional del TAV han tornat a deixar el barri de St. Narcís i Sta. Eugènia a l’esquena de la ciutat, i que la situació de tot plegat és de provisionalitat degut a la incertesa del futur de les Fases II i III del Projecte Ferroviari de Girona.
És per tot això i més, que l’AVV St.Narcís i l’Associació de Comerciants de St. Narcís-Sector Dominiques faran una nota de Premsa per denunciar l’incompliment d’alguns dels compromisos adoptats per l’Equip de Govern Municipal a la darrera Audiència Pública, i els temes abans exposats, entre d’altres.
A més, es demana als representants del Grup Municipal del PSC que, si tornen a reclamar la recuperació del Projecte de soterrament del Tren Convencional a la ciutat de Girona, tinguin la valentía i responsabilitat d’explicar a la ciutadanía en què consistirà l’execució d’aquesta nova obra, ja que poca gent coneix de la complexitat i molèsties que les mateixes poden ocasionar als veïns i comerciants de les zones afectades.
Per últim, acordem que, com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, el.laborarem i presentarem un document al Defensor de la Ciutadanía de Girona, per denunciar la manca de promoció de la recentment oberta Oficina d’Atenció als Afectats pel TAV Girona, el no enderrocament dels edicles del Parc Central, la continuació dels treballs nocturns al mateix Parc, la manca de lideratge institucional vers la defensa dels veïns i comerciants afectats per les obres de soterrament del TAV Girona, i d’altres.
I amb això, donem per acabat el primer punt.

2.D’acord amb el segon punt de l’Ordre del Dia, s’exposa una iniciativa particular de Menjadors Socials, per buscar el recolzament de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ per tal de tirar-la endavant.
Amb aquest projecte es pretén compensar la saturació d’aquest servei al Menjador La Sopa, fomentar el reciclatge del menjar i el seu ús responsable, donar un servei de proximitat (que ara no es dona, degut a que només es disposa d’un Menjador Social i d’un Centre de Distribució d’Aliments (CDA) a la nostra ciutat), i canviar la dinàmica de caritat puntual per una altre de formació i inmersió ciutadana a possibles mercats laborals.  
Segons han informat desde La Sopa, no hi ha cap lloc a on derivar totes aquelles peticions que sobrepassen la capacitat d’aquest Menjador Social. I s’ha de substituïr  la generació de més pobresa, per la erradicació d’aquesta.
Aquest doncs, és un projecte que busca invertir aquesta tendencia a través del voluntariat i la implicació de les Entitats Socials de la Ciutat. Un projecte factible, degut a que ja s’està aplicant a Ajuntaments com el de Tremp amb exitòs resultat.
Un cop feta la exposició, iniciem un debat a on es posen sobre la taula diverses possibilitats d’eixamplar aquesta idea inicial, i aquells aspectes més logístics i legals per tirar-la endavant:

-La nostra ciutat té una necessitat habitacional, que bé es podría incloure com a una branca d’aquest projecte.
-Els Menjadors Escolars també s’han de considerar com una necessitat Social, degut a la problemática amb les beques de Menjador i la importància d’aquest Servei per garantïr l’alimentació dels infants.
-En relació amb la Moció d’ICV-EUiA aprovada al passat Ple Municipal, es podrien lligar els objectius del projecte de reciclatge del menjar amb la iniciativa de crear horts urbans als solars en desús de la ciutat. A més, Girona és recentment una “ciutat de transició” després de l’aprovació d’una altre moció presentada pel Grup Municipal de la CUP.
-El nostre objectiu ha de ser que es dongui un servei digne extès a totes les zones de la ciutat, i no només a aquelles més afectades per la crisi económica, per tal que no s’estigmatitzin de nou determinats Sectors de Girona.
-Per poder portar a terme aquests serveis, caldrà la implicació de l’Ajuntament de Girona tant amb la col.laboració dels Serveis Socials Municipals, com la signatura de Convenis per la cessió d’Espais Municipals.
-Pel que fa als productes alimentaris necessaris per donar aquest servei, caldrà acordar convenis per tal que Restaurants i Supermercats de la ciutat ens cedeixin els excedents d’stocks d’aliments.
-Posem l’accent en la necessitat de legalitzar cada pas que fem en l’avenç del Projecte, per tal que aquests no es demuntin amb posterioritat. Cal que no es repeteixin casos com els d’activitats iniciades per voluntariat que finalment s’han vist privatitzades per l’Administració, prioritzant-se els interessos econòmics de l’empresa adjudicatària, als interessos Socials pels que es van idear aquestes activitats.

Un cop finalitzat el debat, decidim per unanimitat donar recolzament al Projecte de Menjadors Socials com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.
Així doncs, acordem crear una Comissió de Menjador Social, a la qual s’apunten 12 persones membres de diverses Entitats, Col.lectius, Partits Polítics (ERC), i Grups Municipals de la Ciutat de Girona (PSC, ICV-EUiA, CUP).
Un cop creada la Comissió, acordem la primera reunió de Treball de la mateixa pel Dimecres 23 de Gener de 2013 a les 19h, al Centre Cívic Can Ninetes.
Recordem que la Comissió és oberta a d’altres Col.lectius i/o persones que s’hi vulguin afegir, que farem difusió de la seva existencia entre el teixit Associatiu, i que el seu objectiu serà el d’el.laborar un Projecte que reculli les idees exposades i acordades a les diverses reunions, per tal de presentar-lo a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ per la seva aprovació Assambleària, si n’hi hagués.
Per últim, acordem que, un cop consensuat el contingut del Projecte de Menjadors Socials treballat per la Comissió, demanarem una reunió amb l’Equip de Govern Municipal (Alcalde i Regidoria de SSSS) per presentar el Projecte abans esmentat i conèixer la implicació i col.laboració de l’Ajuntament per poder-lo tirar endavant.
I amb això, donem per acabat aquest punt de l’Ordre.

3.Iniciem el tercer punt de l’Ordre del Dia d’Informacions vàries:

a)Expliquem que no tractarem el tema relacionat amb la Petició de Participació al Ple Municipal que vol presentar l’AVV Mas Ramada, degut a que aquests encara es troben en ple procés de la el.laboració del redactat d’aquesta petició i el consens de les Entitats del Sector Est per tirar-la endavant
I excusem l’absència del representant de l’AVV Mas Ramada, degut a que es troba en una de les reunions del Sector necessàries per arribar a aquest consens.

b)Exposem el resultat de la reunió mantinguda amb l’Alcalde de Girona, en la qual li vàrem fer arribar els continguts del Projecte de Programa de Televisió aprovat a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, i vàrem conèixer la postura i implicació de l’Equip de Govern al respecte.
Expliquem que l’Alcalde es va mostrar molt interessat amb la vessant més documental del Programa, i menys en la del debat Regidor-Entitats posterior a la primera, ja que considera que hi han suficients espais de debat retransmesos per streamming, i que la proposta televisiva d’una altre debat no pot ser suficient per captar l’atenció de l’espectador.
A tot això, nosaltres li vàrem fer arribar la necessitat d’incloure un espai de debat dins del programa, i de coneixement de la realitat i el teixit Associatiu de cadascún dels sectors, per tal de donar a conèixer la tasca de les Entitats a la ciutadanía Gironina, i motivar-la per tal que participin d’aquesta activitat Associativa.
Finalment, la proposta de l’Alcalde va ser fer dos programes. Un de caire Documental sobre la historia dels barris de la ciutat, i un altre de debat entre representants d’Entitats i Regidors Municipals. I ens va fer arribar la col.laboració de l’Ajuntament tant per la consulta de l’Arxiu Documental de la ciutat, com per la cessió d’Espais Municipals i participació dels Regidors als debats.
Un cop exposat el resultat de la reunió als participants de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, iniciem un debat resumit en els següents punts:

-La idea inicial del nostre Projecte Televisiu era donar a conèixer la realitat de cadascun dels nostres barris, i contextualitzar-la amb un breu repàs històric de cadascún d’aquests. Però la prioritat ha de ser la de fer una radiografía del barri i la seva realitat actual, a través de testimonis extrets del carrers i de les diverses Entitats dels Sectors de la ciutat.
-La nostra intenció és visualitzar la tasca que fem les Entitats per millorar el dia a dia dels ciutadans/nes que representem, la relació que tenim amb l’Ajuntament, i les reunions que cel.lebrem per aconseguir-ho.
-És per això que no ens podem centrar en la part documental del programa, ja que aquesta pot ser molt costosa econòmica i logísticament, i pot desviar recursos destinats a satisfer l’objectiu inicial del Projecte.
-Entenem l’interès de l’Alcalde en un programa més documental sobre la historia de la ciutat. Però la seva el.laboració no ha de respondre a Entitats Socials, sino a una Productora Televisiva contractada per l’Ajuntament.
-Així doncs, acordem que s’el.laborarà un Projecte definitiu del Programa Televisiu que respecti els seus objectius inicials i inclogui els punts debatuts amb anterioritat, i que es presentarà a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ per tal de ser aprovat Assambleàriament, si així és.
-Un cop tinguem el Projecte definitiu aprovat, demanarem una nova reunió amb l’Alcalde de Girona per conèixer el seu parer al respecte, i la col.laboració Institucional per tirar-lo endavant.

c)Informem de les darreres trucades rebudes, en les quals se’ns ha notificat que la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ ha d’abonar la taxa d’ús d’espais públics arrel de l’aplicació de les Ordenances Fiscals 2013, i consistents en 9€ per cadascuna de les reunions que cel.lebrem degut a que no constem com a Entitat Registrada.
Aquest tema va ser esmentat al darrer Ple Municipal i, després de les converses mantingudes amb la Regidoria de Serveis Socials, es va procedir a considerar-nos exemptes del pagament d’aquesta taxa.
Informem però, que d’altres Col.lectius com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) encara están pendents de gaudir d’aquesta exempció pel seu ús de l’Espai Marfà (ja que depèn de l’àrea de Cultura de la Generalitat).
Així doncs, acordem que estarem a sobre de la resolució d’aquest tema en relació a la PAH Girona, i amb d’altres Entitats sense afany de lucre que puguin ser objecte de pagament de qualsevol taxa, i que tinguin objectius Socials.
Com a Col.lectiu no registrat com a Entitat no busquem gaudir de cap privilegi. Però defensem l’exempció de les taxes d’ús d’espais públics a totes aquelles Entitats i Col.lectius que tinguin finalitats Socials, i que tinguin regularitat en la necessitat d’ús d’aquests espais.

4.D’acord amb el quart punt de l’Ordre del Dia, informem de les reunions de la Xarxa pels Drets Socials de Girona en que hem participat, com a Col.lectiu membre que en som.
Fem recordatori de la iniciativa organitzada per la Xarxa pels Drets Socials, consistent en una MARXA PER LA DIGNITAT programada pel 18 de Gener i la sèrie d’activitats encavides en la semana ESPAVILA’T!                                                          ( http://xdsgirona.blogspot.com.es/2013/01/programa-dactivitats-de-la-setmana.html ), enfocada a difondre l’atac que están patint els nostres Drets Socials Bàsics, i la tasca que portem a terme les Entitats en la defensa dels mateixos.

5.Al torn de Precs i Preguntes, i degut a la oferta que hem rebut per part de l’Equip de Govern Municipal per participar en la el.laboració dels Pressupostos Municipals 2013, preguntem als participants a la reunió de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ quina ha de ser la nostra resposta a aquesta invitació.
Recordem que la nostra participació en la el.laboració de les Ordenances Fiscals 2013 eren un punt i a part participatiu en l’aspecte Fiscal de la nostra ciutat, ja que un dels nostres objectius era participar també en la el.laboració dels Pressupostos.
La bona experiencia resultant de la nostra participació en les negociacions de les Ordenances Fiscals abans esmentades, han permès la invitació perquè participem també dels Pressupostos.
Acordem acceptar a la invitació per participar en la el.laboració dels Pressupostos Municipals de 2013, i informem que a la propera reunió de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ exposarem els continguts tractats a les primeres reunions sobre Pressupostos, per tal d’avançar en les negociacions segons marqui el Consens Assambleari del Col.lectiu.

I amb això, donem per finalitzada la reunió a les 22h.

Atentament.

MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada