divendres, 11 de gener de 2013

Convocatòria Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 16.1.2013LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
DATA: Dimecres 16 de Gener de 2013
HORA: 20h

Ordre del Día:

1.Valoració de l’Acte de protesta a la inauguració del TAV del 8 de Gener de 2013, convocat per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, i de la situació urbanística, veïnal i comercial, un cop “finalitzada” la Fase1 del Projecte Ferroviari de Girona.
Debat i consens, si n’hi hagués, dels temes a incloure en el document a presentar al Defensor de la Ciutadanía de Girona, per tal de denunciar aquells aspectes relacionats amb el Projecte Ferroviari amb els quals hi estem en contra, i els incompliments dels compromisos adoptats per l’Equip de Govern Municipal.

2.Exposició, per part de qui ha fet la petició d’intervenir, d’un Projecte de Menjadors Socials enfocat a compensar la manca d’oferta Municipal d’aquest servei i que, a través de la implicació de les Entitats participants a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, pretén extendre’l i oferir un servei de proximitat per a aquells que el necessitin, gràcies al voluntariat.
Debat i consens, si n’hi hagués, per donar suport a aquesta iniciativa i fer-ne difusió al  Teixit Associatiu de Girona.

3.Informacions vàries:
-Exposició, per part dels representants de l’AVV Mas Ramada, dels continguts inclosos al redactat de la Petició de Participació al Ple Municipal que entraran en Registre, i a la intervenció que faran a la Sessió Plenària a on es produeixi.
Debat i consens, si n’hi hagués, perquè la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ dongui suport a la petició de l’AVV Mas Ramada, i en faci difusió per tal de promoure que les Entitats i Col.lectius Gironins la recolzin individualment.
-Informació del resultat de les reunions mantingudes amb TVGirona i l’Alcalde de Girona per explicar el nostre Projecte Televisiu, i negociar la viabilitat i implicació per poder-lo tirar endavant. Creació d’una Comissió si en fes falta.
-Informació sobre l’aplicació d’una taxa económica a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, per fer ús de l’Estació Espai Jove a partir de l’any 2013. Valoració de la imposició d’aquest pagament per part de l’Ajuntament, i debat per buscar fòrmules que evitin aquest pagament o bé denunciar-lo, degut a que no se’ns havia reclamat fins ara.

4.Informació de les reunions de la Xarxa pels Drets Socials de Girona a on hem participat, i exposició de les iniciatives que estem tirant endavant tals com la MARXA PER LA DIGNITAT, i d’altres.

5.Precs i Preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada