dimecres, 23 de gener de 2013

Acta Reunió Comissió Menjadors Socials de la MESA D'ENTITATS 23.1.2013
  LLOC: Centre Cívic Can Ninetes (Sta. Eugènia, 146)
   DATA: Dimecres 23 de Gener de 2013
   HORA: 19h


Hi assisteixen representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Girona (PAH), de Càritas Girona, de Girona Avança, de l’AVV Sta. Eugènia, de la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, de l’AMPA Montfalgars, dels Grups Municipals d’ICV-EUiA i el PSC, i diversos ciutadans/es amb caràcter particular.

Tantmateix, excusen la seva assistència diversos Col.lectius i Entitats Gironines per motius d’incompatibilitat horària.

Iniciem la Reunió amb un Debat consistent en exposar els objectius del Projecte de Menjadors Socials, la viabilitat de tirar-lo endavant segons criteris legals i logístics, la necessitat d’engegar aquest Projecte en l’actual context de crisi social i económica, la possibilitat d’ampliar-lo a més aspectes amb necessitats Socials (Habitatge, Menjadors Escolars, tercera Edat, etc), i d’altres.

Continuem amb una “pluja d’idees” per part dels participants, amb l’objectiu de cercar víes que puguin donar resposta als temes anteriorment debatuts, i d’altres. 

I resultant del parlat a la Reunió, s’arriba als següents acords i tasques pendents per ser tractades a la propera reunió de la Comissió:

-Necessitat d’una estructura Organitzativa, per tal de donar tant cobertura legal com de recursos a l’hora de tirar endavant el Projecte. Es coincideix en que la milor estructura és la de Cooperativa, degut a que es pot implantar a diferents indrets i es pot ramificar sense gaires dificultats administratives. A més, el Cooperativisme és un model que respòn a l’objectiu del nostre Projecte, i a la naturalesa del mateix.

-Organitzar una primera tasca per portar a terme, a partir de la qual pugui crèixer el nostre Projecte en funció de les necessitats bàsiques que diagnostiquem, i poguem donar servei a d’altres Sectors. Aquesta primera tasca es podría centrar als Centres Escolars, implicant a les Famílies dels nens que necessitin fer-ne ús.

-Definir les tasques que portarem a terme cadascún del membres de la Comissió

-Cercar, consultar,  i concretar equipaments a on el.laborar el menjar.

-Definir com s’implicaran les famílies en les diferents tasques que es puguir portar a terme, tals com cercar distribuidors voluntaris d’aliments privats i/o particulars , anar a buscar aquests aliments, i d’altres.

Així doncs, acordem que la propera reunió de Comissió serà el proper Dimecres 6 de Febrer de 2013 a les 19h al Centre Cívic Can Ninetes, a on buscarem donar forma al Projecte, perfilar determinats aspectes, i emprendre les primeres accions si n’hi haguéssin.

I amb això, donem per acabada la reunió.

Atentament.
MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ


  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada