dimarts, 26 de març de 2013

Acta Reunions Comissió "Cuinem Juntes" 6 i 20.3.2013


LLOC: Centre Cívic Can Ninetes (Sta. Eugènia, 146)
DATA: Dimecres 6 i 20 de Març de 2013
HORA: 19h

Ens reunim diverses Entitats i Col.lectius de Girona, Grups Municipals de l’Ajuntament, i ciutadans/es particulars interessats/des i compromesos/es amb el Projecte. Tantmateix, excusen la seva assistència d’altres Entitats i Col.lectius per motius d’incompatibilitat horària.

-Expliquem el resultat de les Reunions i sessions de treball mantingudes amb diverses institucions governamentals, i representants d’altres iniciatives ja engegades, a on hem exposat el nostre Projecte i hem conegut la postura i implicació de l’Ajuntament i la Diputació de Girona:

a)Diputació de Girona: assistim a una sessió de treball dins del programa DipSalut, cel.lebrada al Parc Científic i Tecnològic l’1 de Març, juntament amb Ajuntaments Locals, Creu Roja, Coordinadora d’ONGs, Càritas, Banc d’Aliments, i d’altres.         A la mateixa sessió exposem el nostre Projecte, i entenem que el programa DipSalut vol abarcar àrees supramunicipals (provincia de Girona).                                                                 

És per això que, degut a que la nostra diagnosi és Municipal, consensuem no seguir participant de les reunions regulars del Projecte DipSalut, tot i que mantindrem el contacte per compartir experiències.

b)Ajuntament de Girona: mantenim una reunió amb el Regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament , a on exposem els objectius, característiques, i necessitats per tirar endavant el nostre Projecte “Cuinem Juntes i Mengem en Família”.                               

I expliquem el resultat d’aquesta reunió, el qual és la implicació institucional en la mesura del que els sigui possible, tot esperant que definim les nostres necessitats logístiques, de materia primera, i d’infraestructures per tirar endavant el Projecte exposat.

c)Experiència Projecte iniciat a TREMP: resultat de les xerrades mantingudes amb representants de Tremp, recollim consells i experiències tals com la necessitat de donar continuïtat al Projecte, implicar i garantïr el voluntariat suficient per assolir aquesta continuïtat, i consolidar les fonts d’abastament de la materia primera suficient per donar aquesta continuïtat.

-Un cop exposat el resultat de les Reunions abans esmentades, iniciem un debat a on es tracten els punts ja exposats i aquells que es van introduïr a l’anterior Reunió del 20.2.2013 a on, i degut a la elevada assistència de la mateixa, es van presentar nous aspectes a debatre.

-A més, destaquem la dificultat d’implicar a famílies necessitades del servei degut a que la majoria d’elles no volen admetre públicament la seva situació. Un fet que pot alentir la posada en marxa del nostre Projecte, però que considerem básica per tenir en compte.

Preferim la implicació dels Grups Famliars que així ho desitgin, que no la cel.leritat en tirar endavant “Cuinem Juntes i Mengem en Família”, ja que el pilar del Projecte son aquelles persones que en facin ús i hi participin, i no ens hem de desviar d’aquest objectiu.

-És per això que, degut a l’elevat nombre de temes a debatre i la impossibilitat de tancar-los en una sola reunió, decidim posar-nos tasques per a la propera trobada programada pel 20.3.2013, tals com definir els tipus de Projecte que volem abarcar d’entre els tres proposats (Cuinem Juntes, distribució d’aliments ja cuinats, Restaurants Socials), i conèixer tot allò necessari per tirar endavant cadascún d’ells. A més, consensuem crear un blog ( http://cuinemjuntes.blogspot.com ) a on poder deixar els nostres comentaris al respecte, i poder-los conèixer abans de la següent reunió.

-Un cop valorada la nostra capacitat per tirar endavant els diferents projectes proposats, recordem la necessitat d’actuar inmediatament degut a la emergència nutricional que viu una part de la ciutadania.                                                                                                                    

Entenem la importància de poder tirar endavant les tres víes d’actuació, però acceptem que els Restaurants Socials i la Distribució d’Aliments necessiten d’uns aspectes més complexes  que poden frenar la cel.leritat necessària.                                                                      
En canvi, “Cuinem Juntes” el podem iniciar al mateix Centre Cívic (sempre i quan hi estigui d’acord la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, i coneguem la disponibilitat de l’espai), i pot suposar aquell nucli d’actuació a partir del qual poguem crèixer.                       
Coincidim en començar l’activitat al barri de Sta. Eugènia i destinar-la a 5-6 famílies, i apostar pel creixement per barris a partir de petits nuclis que sorgeixin arreu de la ciutat.      
Recordem la intenció de realitzar una roda de xerrades itinerant pels diversos Centres Cívics de la Ciutat, per tal de fer arribar el nostre Projecte a les Entitats i ciutadania dels diferents barris de Girona, i poder captar nuclis de persones o bé necessitades, o bé voluntàries.                                                                                                                                        

Per a problemes col.lectius, solucions col.lectives. I aquest Projecte ha de servir per coordinar aquests col.lectius per tal que s’empoderin del Projecte, i participin de la sol.lució.


Si s’assoleix un trebal en equip i una dinámica solidària, els uns ajudaran als altres i obtindrem la continuïtat necessària per tirar endavant el Projecte.

-Així doncs, i per tal d’iniciar com abans millor “Cuinem juntes i Mengem en Família”, ens donem les segúents tasques a presentar a la següent reunió del 10.4.2013:

a) demanar una nova Reunió amb el Regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona, per tal de demanar aspectes logístics i d’infraestructures més concrets per tirar endavant el Projecte, mecanismes de filtratge, etc. A més, conèixer la implicació institucional en el dia a dia del desenvolupament de l’activitat (Xavier V).

b) captar nuclis familiars que necessitin dels beneficis del Projecte, alhora que participin de la seva posada en marxa (Flora, Núria T).

c) buscar comerços col.laboradors, protocols varis,  i altres víes per aconseguir la materia primera en forma d’aliments (Rosa N, Agustí A, Esther A, Núria).

d) conèixer disponibilitat de l’espai a utilizar, i possibilitat de la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert per encabir l’activitat en la franja horària de cogestió de Can Ninetes (Anna B).

e) un cop sapiguem si podem disposar de l’espai, fer inventari del material necessari per desenvolupar l’activitat (Manolita, Núria).

-Per últim, acordem la data de la propera reunió pel 10 d’Abril de 2013 a les 19:30h, ens marquem l’objectiu de lligar tots els punts esmentats i, si el resultat de les tasques encomenades així ho permet, definir la data d’inici de l’activitat.

I amb això, donem per acabada la reunió a les 21h.

Atentament.

MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada