diumenge, 3 de març de 2013

Proposta del Teixit Associatiu d'un model de funcionament de Pressupostos Participatius

Benvolguts/des,

Us deixem la proposta de model de funcionament de Pressupostos Participatius que es va presentar a la Reunió Extraodinària de la MESA D'ENTITATS, en la qual vàrem començar a treballar buscant el consens del Teixit Associatiu a l'hora de negociar el futur Reglament de Pressupostos Participatius de la ciutat de Girona.

Segons vàrem acordar a la Reunió abans esmentada, podeu deixar els vostres comentaris sobre el model proposat i els punts que creieu que s'hagin d'incloure i/o tenir en compte abans del 14 de Març, dia en que cel.lebrarem una nova Reunió Extraodinària (20h a l'Estació Espai Jove de Girona) a on posarem sobre la taula el model proposat i els comentaris recollits fins a la data, per tal de definir la proposta consensuada pel Teixit Associatiu que presentarem a la Comissió Mixta encarregada d'el.laborar el Reglament de Pressupostos Participatius.

-ASSAMBLEES DE BARRI: es convocaran com a mínim un cop l'any, i  la configuraran el Teixit Associatiu del barri o Sector, el Regidor Responsable del barri o Sector en qüestió, Tècnics Municipals, un President, un Secretari, i membres designats per formar part de la Comissió Mixta. Es farà Acta de totes les Assamblees celebrades, per tal de donar coneixement dels temes tractats.
-COL.LECTIUS CIUTADANS: aquelles Entitats i/o Col.lectius que no siguin exclusius d'un barri o Sector, sinó que el seu àmbit d'actuació sigui a nivell de ciutat (PAH, ANG, Justícia i Pau, ...).
-PROJECTES: els projectes resultants de la tasca propositiva de les Assamblees i Col.lectius Ciutadans, els quals seran treballats per la Comissió Mixta per ser sotmesos al Procés Participatiu que decideixi el seu futur.
-COMISSIÓ MIXTA: formada per l'Equip de Govern, Grups Municipals, principals Partits Polítics Gironins (ERC), Teixit Associatiu, Tècnics Municipals, i d'altres integrants que puguin ser proposats i acceptats pel consens dels membres ja existents a la Comissió Mixta.
La seva funció serà la de canalitzar els Projectes rebuts per les víes ja exposades, i decidir aquells que siguin sotmesos a Consulta Popular.
Tantmateix, el.laborarà el Reglament de Pressupostos Participatius a incloure al ROM dins del calendari prefixat, farà el seguiment per garantïr la correcta aplicació i transparència de tot el procés, treballarà per establir les bases de la Consulta Popular a cel.lebrar, i en farà difusió per tal de promoure la màxima participació ciutadana possible.
-CONSULTA POPULAR: els Projectes treballats per la Comissió Mixta, seran sotmesos a una Consulta Popular per tal que els Gironins/es decideixin quins d'aquests seran inclosos als Pressupostos Municipals d'aquell any.
La Consulta Popular és el procés més Democràtic i Participatiu conegut, i garantirà que tot el Model Participatiu proposat desemboqui en un mecanisme transparent, obert, ciutadà i equitatiu. I la Comissió Mixta treballarà perquè la Consulta Popular compleixi aquests requisits.
-EXECUCIÓ: execució dels Projectes més votats a la Consulta Popular que no excedeixin el topall Pressupostari acordat, i que hagin estat inclosos als Pressupostos Municipals de l'any en qüestió.

                  CALENDARITZACIÓ A SEGUIR

14 de Març de 2013: Segona Reunió Extraodinària sobre Pressupostos Participatius, convocada per la MESA D'ENTITATS a les 20h a l'Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17).

Març 2013: Convocatòria Primera Reunió Comissió Mixta per presentar el model Participatiu consensuat pel teixit Associatiu a la Reunió del 14 de Març esmentada, i el.laboració Reglament de Pressupostos Participatius a presentar en Sessió Plenària per a la seva aprovació.

Abril-Maig 2013: Presentar el Reglament de Pressupostos Participatius en Sessió Plenària, per tal de sotmetre'l a votació per ser aprovat.

Maig-Juny 2013: Inclusió del Reglament de Pressupostos Participatius al ROM, i posterior execució.

1 comentari:

  1. Caldria informar d'aquesta proposta a totes les: * Associacions: de veïns (incloses les associacions de gent gran, família, joves, dones...), culturals, lúdiques i esportives.
    * Entitats i Fundacions sense ànim de lucre.
    * Col•lectius professionals, laborals, estudiants (sindicats, universitats, col•legis professionals, federacions empresarials, ...)

    ResponElimina