divendres, 19 d’abril de 2013

Suports a la proposta de model de Pressupostos Participatius de la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ


LLISTAT D'ENTITATS I COL.LECTIUS QUE HI DONEN SUPORT

-MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ
-MOU-TE EN BICI
-COL.LECTIU DE PROPIETARIS EIXAMPLE SUD
-JUSTÍCIA I PAU GIRONA
-CCOO Comarques Gironines
-UGT Comarques Gironines
-COORDINADORA D’ONG SOLIDÀRIES
-PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA GIRONA (PAH)
-COL.LECTIU DE DONES DE L’ESGLÈSIA
-ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE ST. NARCÍS-SECTOR DOMINIQUES
-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT NARCÍS
-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANTA EUGÈNIA
-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS RAMADA
-MANCOMUNITAT DE SANTA EUGÈNIA-CAN GIBERT DEL PLA
-MOSQUEIG CUL-ACTIU
- Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA)
-ESCOLA D’ADULTS DE GIRONA (CFA GIRONA)
-CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
-ASSOCIACIÓ DE NATURALISTES DE GIRONA (ANG)
-FUNDACIÓ SER.GI
-ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MUSEU D'ART

MODEL DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS AL QUE DONEN SUPORT 
-COMISSIÓ MIXTA: formada per l'Equip de Govern, Grups Municipals, principals Partits Polítics Gironins (ERC), Teixit Associatiu, Tècnics Municipals, i d'altres integrants que puguin ser proposats i acceptats pel consens dels membres ja existents a la Comissió Mixta.
La seva tasca serà el.laborar el Reglament de Pressupostos Participatius a incloure al ROM dins del calendari prefixat, fer el seguiment per garantïr la correcta aplicació i transparència de tot el procés, treballar per establir les bases de la Consulta Popular a cel.lebrar, i en fer-ne difusió per tal de promoure la màxima participació ciutadana possible.
-PRESSUPOST: inicialment la quantitat d’1 mil.lió d’€, tal i com es va acordar a les negociacions dels Pressupostos Municipals 2013.
-ASSAMBLEES DE BARRI: es convocaran com a mínim un cop l'any, i  la configuraran el Teixit Associatiu del barri o Sector, el Regidor Responsable del barri o Sector en qüestió, Tècnics Municipals, un President, un Secretari, i membres designats per formar part de la Comissió Mixta. Es farà Acta de totes les Assamblees celebrades, per tal de donar coneixement dels temes tractats.

-COL.LECTIUS CIUTADANS: aquelles Entitats i/o Col.lectius que no siguin exclusius d'un barri o Sector, sinó que el seu àmbit d'actuació sigui a nivell de ciutat (PAH, ANG, Justícia i Pau, ...).

-PROJECTES: els projectes resultants de la tasca propositiva de les Assamblees i Col.lectius Ciutadans, els quals seran treballats per la Comissió Tècnica per ser sotmesos al Procés Participatiu que decideixi el seu futur.

-COMISSIÓ TÈCNICA: serà formada exclusivament per tècnics Municipals, per tal d’evitar posibles clientelismes i politització de la mateixa.
La seva funció serà la de canalitzar els Projectes rebuts per les víes ja exposades, i decidir aquells que siguin viables per ser sotmesos a Consulta Popular.
-CONSULTA POPULAR: els Projectes treballats per la Comissió Tècnica, seran sotmesos a una Consulta Popular de ciutat per tal que els Gironins/es decideixin quins d'aquests seran inclosos als Pressupostos Municipals d'aquell any.
La Consulta Popular és el procés més Democràtic i Participatiu conegut, i garantirà que tot el Model Participatiu proposat desemboqui en un mecanisme transparent, obert, ciutadà i equitatiu. I la Comissió Mixta treballarà perquè la Consulta Popular compleixi aquests requisits.

-EXECUCIÓ: execució dels Projectes més votats a la Consulta Popular que no excedeixin el topall Pressupostari acordat, i que hagin estat inclosos als Pressupostos Municipals de l'any en qüestió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada