dimecres, 8 de maig de 2013

Acta Reunió "Cuinem Juntes i Mengem en Familia" 8.5.2013
LLOC: Centre Cívic Can Ninetes (Sta. Eugènia, 146 GIRONA)
DATA: Dimecres 8 de Maig de 2013
HORA: 19h

Ens reunim diverses Entitats i Col.lectius de Girona, Grups Municipals de l’Ajuntament, i ciutadans/es particulars interessats/des i compromesos/es amb el Projecte. Tantmateix, excusen la seva assistència d’altres Entitats i Col.lectius per motius d’incompatibilitat horària.

Es comenta la necessitat de definir un nom que englobi tot el Projecte, ja que “Cuinem Juntes i Mengem en Familia” fa referencia a una de les branques del Projecte.

La Comissió del “Cuinem Juntes i Mengem en Familia” ens informa de les recents trobades de la mateixa per tal de definir aspectes que permetin iniciar l’activitat en breu.
Les diferents trobades portades a terme, han donat com a resultat l’assistència regular de 8 responsables de nuclis familiars (que representen a unes 25 persones). I ha estat amb aquests que s’ha el.laborat un quadre de torns per cuinar:

-De Dilluns a Dissabte de 20 a 22h (els torns comptaran amb la presencia de mínim 3 dels responsables membres del Projecte)
-A cadascun dels torns es cuinarà el dinar i el sopar del dia següent, excepte al torn del  
Dissabte, a on es cuinarà dinar i sopar pel Diumenge i Dilluns següents.

Un cop definit aquest aspecte, falta per confirmar la possibilitat de fer ús de la cuina del Centre Cívic Can Ninetes, així com amb els seus estris de cuina. Una possibilitat que encara s’ha de confirmar amb la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, ja que l’activitat es durà a terme dins de l’horari de Cogestió del Centre Cívic competència de la Mancomunitat.

Tot i això, i degut a que “Confiança Solidària” del barri de St. Narcís i el #blocsalt també s’han integrat al conjunt del Projecte, i a que la suma de les activitats fa que estiguem parlant de més de 80 persones participants i beneficiàries del mateix, veiem la necessitat de plantejar-nos la petició d’un nou espai exclusiu per al nostre Projecte.

Tot i que al #blocsalt l’activitat es portarà a terme al mateix edifici, i que aquest pot ser un espai sensible per fer-ne ús, és necessari disposar d’un altre espai entre els barris de Sta. Eugènia i St. Narcís, per tal de donar proximitat als Projectes engegats a aquests dos barris, i poder desenvolupar les restants branques del Projecte, tals com els Restaurants Socials i les altres activitats que ens hem proposat.

La Comissió de ciutat ja creada, i que engloba els diferents Projectes ja iniciats tals com “Confiança Solidària”, “Cuinem Juntes” i #blocsalt, continua reunint-se i trobant sinèrgies de col.laboració conjunta, i se n’explicaran els avenços fets en properes reunions.
Comentem també diverses possibilitats de finançament pel Projecte, tals com subvencions de la Generalitat, la Cooperativa Concep-t, i d’altres víes a estudiar.

Debatim sobre els avenços ja fets, i les branques relacionades del Projecte.en que treballar.
Els Restaurants Socials (o altrament anomenats “del Cor”) son el següent Projecte en el que volem treballar, i és per això que informem de la creació de la Comissió que s’encarregarà d’estudiar aquells aspectes necessaris per tirar-lo endavant.

És per això, que informem que demanarem una nova trobada amb el Regidor de Seveis Socials de l’Ajuntament de Girona, per tal d’accelerar les accions a fer per disposar d’un espai o d’altres convenis a acordar, poder avançar en els Projectes abans esmentats i poder enmagatzemar aquella materia prima que, tant bon punt poguem, comencem a recollir dels diferents punts de recollida i iniciatives treballades en les anteriors reunions i/o les Comissions.

Per últim, acordem que explicarem tot plegat a la propera reunió, la qual programem pel proper Dimecres 22 de Maig a les 19h al Centre Cívic Can Ninetes.

I amb això, donem per finalitzada la reunió a les 21h.


Atentament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada