dijous, 9 de maig de 2013

Acta Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 9.5.2013LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
DATA: Dijous 9 de Maig de 2013
HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’AMPA Montfalgars, l’Ateneu Republica de Catalunya (ARC), l’AVV Sta. Eugènia, la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, Justícia i Pau, l’Associació d’Amics del Museu d’Art de Girona, diversos ciutadans Gironins, i els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA. Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, fem un resum de la darrera reunió de la Comissió del Projecte “Cuinem Juntes i Mengem en Familia”, l’Acta de la qual podeu consultar a l’enllaç del nostre blog http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/05/acta-reunio-cuinem-juntes-i-mengem-en.html , i recordem aspectes relacionats amb aquest Projecte per a aquells assistents que no els coneguéssin.

2.Comencem el punts relacionat amb els Pressupostos 2013, explicant la cronología de la participació de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ en la negociació dels Pressupostos Municipals 2013, i els motius de la nostra retirada de la Comissió Mixta per el.laborar el Reglament de Pressupostos Participatius, resumits al següent enllaç del nostre blog:

Un cop contextualitzat, expliquem el punt en que es troba tot el procés, que a la mateixa hora s’està reunint la Comissió Mixta de la que ens hem retirat per tal de definir el Reglament treballat, i que aquest Reglament serà presentat al Ple Municipal de Dilluns 13.5.2013 per ser aprovat o no en Sessió Plenària.

Exposem el redactat del Reglament que s’està presentant a la Comissió Mixta i serà portat al Ple Municipal de Dilluns, n’expliquem els detalls i la dinámica del mateix, i enumerem la puntuació i repartiment per barris del mil.lió d’ acordat.

És llavors quan iniciem un Debat que posa en evidencia les irregularitats de tot el procés, les imperfeccions del Reglament proposat per l’Equip de Govern Municipal, i el dubte més que evident que aquest sigui el Reglament d’un procés mínimament Participatiu.
Tot i que no posem en dubte la representativitat de les Associacions de Veïns, considerem que aquesta és insuficient davant la possibilitat que el Reglament actuï sobre tot el teixit Associatiu de la ciutat.

Si les Assamblees de barri son obertes a totes les Entitats, son totes elles les que han definir el Reglament sobre el que es regeixin.

La mecánica de repartiment pressupostari entre barris, és sensible de continuar amb el clientelisme històric de la nostra ciutat. I les quantitats econòmiques d’aquestes partides son insuficients per fer propostes més enllà d’aspectes urbanístics.

Un Reglament que, a part de no permetre Propostes ambicioses, estableix un Ordre dels barris segons el repartiment pressupostari similar a l’Ordre d’inversió històrica i aposta Municipal sobre els mateixos. Fent que aquest Reglament no permeti un canvi substancial en la dinámica de divisió de Girona per barris, habitual fa ja massa anys.  

A més, el procés per definir aquest Reglament ha estat impositiu, amb excessives presses, sense un consens popular,  i no s’han pogut aprofundir en aspectes que han anat sorgint en les diverses reunions de la Comissió Mixta.

És per tot això i d’altres aspectes debatuts, que parlem de com hem d’actuar davant aquesta situació.

I acordem que la Comissió de la MESA D’ENTITATS, que ja vàrem el.laborar la nostra proposta de Reglament de Pressupostos Participatius, es torni a reunir per redactar un model d’Al.legacions al Reglament que s’aprovi provisionalment al Ple Municipal de Dilluns 13.5.2013, i les presenti en Reunió extraodinària de la MESA D’ENTITATS per aprovar-les o no Assambleàriament.

Serà llavors quan buscarem suports a les nostres Al.legacions, les farem publiques, i en farem entrada en Registre Municipal dins del termini habilitat per fer-ho.

Unes Al.legacions que acordem girin al voltant d’aquests tres aspectes bàsics:
-Que es canviï la denominació de Pressupostos Participatius, degut a que el Reglament aprovat no fa justicia al nom proposat. 
-Que, un cop canviat el nom del Reglament, es torni a convocar la Comissió Mixta de la ciutat per treballar en un Reglament d’uns Pressupostos vertaderament Participatius.
-Que aquest nou procés estigui obert a la totalitat del teixit Associatiu Gironí.

Així doncs, i un cop definides les bases de les Al.legacions a teballar, acordem la convocatòria de la Reunió Extraodinària abans esmentada pel proper Dijous 23 de Maig de 2013 a les 20h a l’Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17).

Serà llavors quan es presentaran les Al.legacions redactades per la Comissió de la MESA D’ENTITATS que ens reunim abans de la data i hora indicades.

3.Degut a la durada dels dos punts de l’Ordre del Dia anteriors, acordem no tractar aquest tercer punt degut a no disposar de temps per fer-ho amb la suficient profunditat.

4.Tanquem aquest últim punt de l’Ordre del Dia sense cap Prec ni intervenció.


Atentament.

MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada