dijous, 20 de juny de 2013

Acta Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 6.6.2013
LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)

DATA: Dijous 6 de Juny de 2013

HORA: 20hLa convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.


Hi assisteixen representants  de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’AMPA Montfalgars, l’Ateneu Republica de Catalunya (ARC), l’AVV Sta. Eugènia, la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, l’Associació de Veïns de Pedret, l’Associació de Veïns Mas Ramada, l’Associació de Veïns de Can Gibert del Pla, Col.lectiu de Propietaris Eixample Sud, Justícia i Pau, diversos ciutadans Gironins, els Grups Municipals de la CUP, i ICV-EUiA, i ERC.


Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, fem un resum de la reunió que vàrem mantenir amb l’Alcalde de Girona sobre la nostra proposta de Programa de Televisió.


En aquesta reunió vàrem mantenir el model de programa proposat, basat en el debat entre representants Associatius i membres institucionals, per tal de visualitzar la tasca Associativa dels barris, i engrescar als veïns i veïnes perquè, amb la seva implicació amb les Entitats més properes, les dotin de més múscul i dinamisme.


Una iniciativa més per assolir un dels principals objectius de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ: la revitalització del teixit Associatiu de Girona.


I a la proposta de l’Alcalde de Girona per incloure un apartat documental sobre la historia dels barris de la ciutat, la nostra resposta és que incloure aquest aspecte dins del programa seria massa costòs econòmicament, i que nosaltres no tenim la capacitat ni económica ni logística com per fer-hi front. És per això que li comentem que, si vol tirar endavant un apartat documental com el que proposa, la contractació d’una productora seria la millor opció.


El Sr. Puigdemont entén el nostre posicionament i accepta la nostra proposta amb aquestes condicions:


-Que l’objectiu del Programa Televisiu proposat no sigui la promoció de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

- Que engresquem a totes les Associacions de Veïns a participar del programa i, si així ho fem, l’Ajuntament de Girona garantirà la participació dels representants institucionals corresponents al barri que es tracti a cada programa.

-Que informem amb una antelació suficient, dels representants de l’Ajuntament dels que en necessitem la participació als diferents programes.

Un cop exposats els continguts de la reunió, iniciem un debat resumit en els següents punts:

-Davant la condició que totes les Associacions de Veïns responguin afirmativament a la nostra petició perquè hi participin, ens preguntem si aquestes han de ser les úniques Entitats representatives dels barris dels que volguem parlar, o be n’hem de considerar a la resta (AMPAs, Gent Gran, …) com a sensibles a participar-hi conjuntament, si l’AVV del Sector no és prou activa ni representativa.

-Busquem maneres d’arribar a totes les Entitats Veïnals per exposar la nostra proposta de Programa Televisiu, i animar-les a participar-hi.

-Acordem que enviarem un mail a totes les Entitats de les que en tinguem informació i, si fes falta, organitzar una reunió extraodinària per explicar-ho amb més profunditat.


I amb això, donem per acabat el primer punt de l’Ordre del Dia.2.Iniciem  el punt d’informacions vàries parlant del procés de Pressupostos Participatius.


a)Fem un resum del succeït desde l’aprovació inicial del Reglament de Pressupostos Participatius en Sessió Plenària, un recordatori dels punts inclosos a les Al.legacions que hem presentat al Reglament abans esmentat ( http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/05/allegacions-de-la-mesa-dentitats-per-la.html ) i la finalització del període d’exposició pública.


Expliquem que el Reglament s’està aplicant, i les Assamblees s’estan cel.lebrant amb tots els seus defectes de forma i contingut:


-Encara no s’han publicat Actes ni del procés previ, ni de les Assamblees celebrades fins a la data, incomplint-se així la transparència promesa per l’Equip de Govern Municipal.

-Les Assamblees no compleixen amb la configuració reflectida al Reglament aprovat provisionalment, ja que en cap d’aquestes hi han coincidit el Regidor de Participació, la Regidora d’Hisenda i el/la Regidor/a de barri, tal i com demana l’Article del Reglament corresponent a la constitució i funcionament de les Assamblees de barri.

-La notificació de la calendarització de les Assamblees s’ha fet amb antel.lació insuficient per convocar-les, i adjuntant a tothom el mateix llistat d’Entitats de barri (de Vila-Roja), per tal que coneguin a quins col.lectius han de convocar.

-La programació de les Assamblees limita la seva durada a 2 hores, temps insuficient per poder aprofundir en debats ciutadans, si aquests es produïssin.

-Segons l’Art. 18 del Reglament aprovat provisionalment, aquest Reglament no entrarà en vigor fins a la seva aprovació definitiva en Sessió Plenària, i passats 15 díes de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP). Així doncs, com es pot aplicar un Reglament que encara no està en vigor?

-La participació a les Assamblees ha estat molt reduïda, principalment per la manca de temps per convocar-les i la precipitació de tot plegat. I vuit persones participants entre les Assamblees de dos barris a on hi viuen 3.000 persones, en son un clar exemple.

-Un altre exemple de la poca voluntat per obrir les Assamblees a la ciutadania, és la programació de la del Grup St. Daniel a les 9:30h del matí, per tal d’harmonitzar-la amb la disponibilitat horària del President de la seva Associació de Veïns. Un fet que ressalta el caire representatiu de tot el procés, i dificulta la participació ciutadana en el mateix.

-Uns punts que, entre d’altres, ja vàrem explicar al nostre blog, tal i com podeu consultar a l’enllaç  http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/05/cronica-de-dos-assamblees-de-barri-dins.html


Un cop explicats els motius exposats, iniciem un debat en el qual ens plantegem la necessitat d’impugnar tot el procés tirat endavant per l’Equip de Govern Municipal, degut als incompliments i les nombroses irregularitats observades. Una possibilitat de la que tornarem a parlar a la propera reunió de la MESA D’ENTITATS prèvia al Ple Municipal de Juliol, a on decidirem la impugnació o no del procés abans esmentat.


Acordem animar a aquells que encara no ho hagin fet, a que presentin les Al.legacions redactades per la MESA D’ENTITATS al Reglament de Pressupostos Participatius abans del 13 de Juny, dia en que finalitza el període d’exposició pública.


I per donar-les a conèixer, pensem en el mailing, les xarxes Socials, i una roda de Premsa prèvia a l’aprovació o no definitiva del Reglament en la Sessió Plenària de Juliol.


b)Seguim les informacions vàries fent un resum de la darrera reunió del Projecte “ESCUDELLA SOLIDÀRIA” sorgit del debat de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ. Un resum que podeu consultar a l’enllaç del nostre blog http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/06/acta-reunio-escudella-solidaria-562013.html


Informem que, fruït del treball conjunt i sinèrgies del Projectes “Cuinem Juntes i Mengem en Familia”, “Confiança Solidària”, i “Obra Social de la PAH”, s’ha creat l’”ESCUDELLA SOLIDÀRIA”.


Expliquem els avenços fets, l’estat actual dels Projetes, i les seves perspectives de futur.

Iniciem un debat a on ressaltem la necessitat d’engegar Projectes com aquests, per tal de reforçar l’autestima d’aquells que més ho necessiten a través del seu voluntariat amb els mateixos, reforçar la unitat social i la solidaritat ciutadana, i treballar per la generació d’ocupació laboral.


Una mica de positivisme davant aquesta difícil situació, que encomana de bon rotllo als assistents a la reunió.


La representant del Col.lectiu de Propietaris Eixample Sud, explica una activitat que realitzaran al barri de Palau en col.laboració amb el Banc del Temps de Palau, el Centre Cívic-Biblioteca Pla de Palau, i Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona.


Una Arrossada Popular del Banc del Temps de Pla de Palau, que es celebrarà el Dissabte 29 de Juny a partir de les 11:30.


El BdT Pla de Palau convida a celebrar la cloenda de la Festa Major del barri amb una gran arrossada amb tots els veïns i veïnes.Qui hi vagi gaudirà d’una diada plena d’activitats, tallers i animació per totes les edats facilitada pels col·laboradors del Banc del Temps i d’un fantàstic

Menú: d’Amanida + Paella + Profiteroles amb Xocolata per un preu de 5€. Beguda no inclosa. Servei de Bar a Preus MOLT econòmics.
A més, es busca aportar proximitat en la diagnosi dels més necessitats a través del teixit Associatiu,  i un granet de sorra per fer una societat més forta, cohesionada i solidària, i engegar mecanismes que compensin la mancança d’accions governamentals davant les creixents necessitats Socials.Una activitat que, en cas que tingui l’èxit esperat, volen repetir mensualment si és possible. I de la qual acordem fer la promoció i difusió que estigui al nostre abast.I amb això, donem per acabat el segon punt de l’Ordre del Dia.3.Iniciem el torn de Precs i Preguntes amb la intervenció dels representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), els quals ens informen que, després d’un temps inactiva i arrel de la pressió feta per recuperar el seu dinamisme, s’ha tornat a convocar la Taula de Mediació Hipotecària de Girona.


A més, ens informen que el Parlament Europeu ha nomenat amb el Premi del Ciutadà Europeu, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).


Una bona noticia de la que tots ens n’alegrem, com a reconeixement a la impressionant tasca Social feta per la PAH.


Seguim el tercer punt amb la intervenció del representant de l’AVV Mas Ramada, en la qual ens informa que l’Ajuntament de Girona s’ha gastat 240.000€ de recursos públics provinents de l’empresa Municipal “Vivendes de Girona”, amb la compra de dos vivendes de Protecció Oficial al barri de Font de la Pòlvora.


Una pràctica que, segons es diu a la reunió, s’espera que no esdevingui habitual al Sector Est ja que, si així fos, es veuria perjudicada la convivencia en aquest Sector de la ciutat, i seria una nova prova de la manca de polítiques integradores d’aquests barris a Girona.


A més, ens explica el Projecte d’urbanització per l’adequació i restauració del parc fluvial i deveses de La Creueta”, el qual no contempla la construcció del reclamat pont per unir el Sector Est i La Creueta, tant necessari per unir aquests barris de Girona, i no ha tingut la difusió suficient per part de l’Equip de Govern Municipal.


I, davant la possibilitat que el Sector Est torni a quedar d’esquena en la desició d’un Projecte de ciutat com aquest, ens informen que presentaran Al.legacions al mateix dins del període d’exposició pública que finalitza Dilluns 17 de Juny, el redactat de les quals podeu consultar a l’enllaç del nostre blog http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/06/allegacions-al-projecte-durbanitzacio.html


Per últim, i per tal de seguir fomentant la unitat del teixit Associatiu i la consideració dels temes de cadascun com a temes de ciutat, acordem que enviarem les Al.legacions a les Entitats de Girona, i les animarem que en facin entrada en Registre municipal com a gest de suport al Sector Est i al fet que aquest és un Projecte de ciutat, davant el qual hem d’estar tots junts.I amb això, donem per acabada la reunió a les 22h.Atentament.MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada