dilluns, 28 d’octubre de 2013

Acta Reunió ESCUDELLA SOLIDÀRIA 16.10.2013


LLOC. Centre Cívic Can Ninetes (Sta. Eugènia, 146 GIRONA)
DATA: Dimecres 16 d'Octubre de 2013
HORA: 19:30h

1.Segons el primer punt de l'Ordre del Dia, expliquem en quin estat es troba el procés per signar el contracte de lloguer del local del C/ de Bassegoda cantonada amb Passeig d'Olot.

Seguim els tràmits per constituïr-nos com a Entitat i, un cop disposem del NIF, procedirem a signar el contracte de lloguer i donar d'alta els serveis com la llum, l'aigua, assegurança, etc.

Tenim definits els Estatuts, falta acabar de redactar els objectius del nostre Projecte, els quals han de ser més genèrics, i definir les figures de tresoreria, Equip Directiu, vocals, i d'altres. Uns Estatuts que han de preservar el consens de més de dos persones a l'hora d'acordar actuacions, i l'Assamblea com a màxim mecanisme decisori. 

Paral.lelament, ja hem sol.licitat el document d'usos del Local, hem establert contacte amb el Banc de Recursos per accedir a la cessió de material necessari per equipar-lo, demanarem la potència elèctrica necessària per desenvolupar la nostra activitat, etc.

Per acabar, revisarem el redactat del contracte de lloguer i, si fos necessari, en farem les observacions que calguin. I en tornarem a informar a la propera reunió de l'ESCUDELLA SOLIDÀRIA.

2.D'acord amb el segon punt de l'Ordre, debatim sobre aspectes a tenir en compte per desenvolupar al Local, funcionament intern, etc.

Parlem sobre les possibles activitats a desenvolupar al Local, les característiques de l'espai, i del com podem rendibilitzar-lo per tal d'autofinançar-se.

A més, informem que el tema de la cuina continua endavant i que seguim treballant en les diverses possibilitats de cuines externes de les que fer ús pels tallers de cuina, en cas que hi hagi la necessitat.

Recordem que tenim tres mesos de gràcia abans de començar a abonar, al mes de Gener del 2014,  les mensualitats del lloguer. Així doncs, hem d'aprofitar aquest fet i començar l'habilitació, neteja. i inventari del material existent al Local.

I paral.lelament, hem d'el.laborar quadres d'organització d'usos dels espais, coordinació de l'Equip de voluntaris/es, etc. I tota aquesta feina, coincidim que necessita d'una organització per comisions internes que anirem configurant segons avancem en el Projecte. 

Una organització que anirem assolint a mesura que avancem amb l'ESCUDELLA SOLIDÀRIA.

3.Dins del torn de Precs i Preguntes, es comenta que l'activitat de tallers de cuina es desenvolupa correctament. El número de voluntaris/es s'ha consolidat i, tal i com era d'esperar, hi ha llista d'espera de diverses famílies. Una llista d'espera que no podem satisfer degut a les limitacions d'espai del Centre Cívic Can Ninetes i a la dificultat de cogestionar un equipament Municipal com aquest.

I per acabar, s'informa que a la propera trobada de la Comissió de tallers de cuina (Dilluns 21 d'Octubre a les 18h), es coordinarà un Equip de voluntaris/es per dos activitats populars a on participarem com a ESCUDELLA SOLIDÀRIA:

-Barraques Eugenials: servirem el menjar als concerts programats dins les Fires de St. Narcís per les nits del 31 d'Octubre, 1 i 2 de Novembre, a la Pl. situada darrera el Centre Cívic Can Ninetes.
-La Manduca no caduca: activitat a la qual hem estat convidats, i en la que col.laborarem amb voluntariat. Un voluntariat que coordinarem amb Confiança Solidària.

Per últim, datem la propera reunió de l'ESCUDELLA SOLIDÀRIA pel Dimecres 30 d'Octubre a les 19:30h al Centre Cívic Can Ninetes.

I amb això, donem per acabada la reunió a les 22h.

Atentament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada