dijous, 12 de febrer de 2015

Acta Reunió MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 12.2.2015
   LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia 17, GIRONA)

   DATA: Dijous 12 de Febrer de 2015

   HORA: 20hLa convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de l’AVV Mas RamadaCompromís amb Girona, el Banc del Temps Pla de Palau, ESCUDELLA SOLIDÀRIA, l'Associació Esfera, l'Observatori Ciutadà Municipal de Girona, i els Partits Polítics PODEM Girona, ICV-EUiA i la CUP. .

Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària i sol.lapació d'Actes per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.


1. D'acord amb el primer punt del dia, i prèvia informació del redactat dels Pressupostos Provisionals 2015 de la Ciutat de Girona, coincidim en el fet que la intencionalitat d'aquests Pressupostos difereix molt del que defensem a la MESA i que, com no volem tornar a presentar Al.legacions a la totalitat dels Pressupostos, entrarem en Registre Municipal, a través de l'Observatori Municipal de Girona (OCM), els dubtes sorgits de les següents partides pressupostades:

-Lloguers Municipals (171.000€)
-Col.lecció Tomàs Mallol (133.000€)
-Hi ha algun tram de consum energètic cedit a Som Energia, com a aposta per aquesta cooperativa formada al Parc Tecnològic de la UdG? En cas de resposta negativa, perquè?
-Per a quins conceptes es pressuposten 3.000€ a la Taula pel Dret a al'Habitatge de Girona, si aquesta es troba en estat d'inactivitat? 
-En concepte de quina tipologia de plantes hi ha pressupostats 40.000€ pel replantament de les mateixes? En cas d'aprovar-ho, quin concurs públic hi ha hagut i a quí s'ha concedit?
-A què corresponen les partides relacionades amb els conceptes del Servei d'Estacionament Horari Limitat de Serveis (1.140.000€) i Ordenació (1.720.000€)? A més, quines avantatges aporten ampliar el Pressupost Municipal a 175.000€ pel conveni amb MIFAS, enlloc d'haver-ne mantingut la gestió de Zones Blaves garantint-ne la seva autosuficiència?   
-Per quin motiu l'Ajuntament de Girona ha d'assumir despeses de més de 200.000€ per la gestió d'equipaments supramunicipals com la Marfà i el Bòlit, per exemple?
-Com pot ser que es Pressupostin 52.000€ per Dinamització dels Barris de Girona, i vagin 152.000€ per una brigada de neteja de Garfittis del Barri Vell? Si acceptem la possibilitat de donar feina a empreses del Tercer Sector per aquestes Brigades, perquè no eixamplem la seva actuació a tota la Ciutat enlloc d'exclusiviotzar-ho al Barri Vell?
-Quin és el desglossament de cadascuna de les partides assignades pel Pla de Xoc del Sector Est de Girona
-Quins son els detalls de l'amortització dels Préstecs signats per l'Ajuntament de Girona?
-Quin tant per cent del Pressupost Municipal son els 175.000€ assignats a Cooperació? En cas de no ser l' 1% acordat en Ple Municipal, perquè no es compleix aquest acord de Ple?
-Quins son els detalls de la partida de 425.000€ corresponents a "Indemnitzacions Òrgans de Govern"? Com es pot pressupostar prèviament aquest concepte?
-Quin és el desglossament de les partides de Servei Participació Ciutadana (169.000€) i Consulta Pressupostos Participats (65.000€)?
-Quin és el desglossament de la partida d'habilitació de la Central el Molí del Barri Vell (560.000€), i del concepte de participació ciutadana derivada d'aquest concepte (2.900.000€)? 
-Quin és el desglossament del 2.000.000€ assignats a la subvenció de transport públic? Com es pot permetre que, tot i aquestes assignacions, siguem el segon transport públic més car d'Espanya?
-Quin és desglossament del Pressupost assignat a la reubicació de l'Escultura d'Alfaro de 100.000€? Perquè aquest pressupost no l'assumeix ADIF
-Quin és el motiu pel qual les despeses assignades al manteniment de l' Oficina Municipal d'Habitatge superen les destinades al Programa d'Accés a l'Habitatge? Com es poden gastar més recursos en el manteniment de les estructures, que en els recursos finalistes a la ciutadania gestionats per aquestes estructures?
-Quin és el desglossament dels 3.000.000€ assignats a Começ, Turisme i PIME's
-A què corresponen els 5.000€ assignats al manteniment de la TV Barri Vell ?
-Quin és el desglossament dels 790.000€ assignats al Museu d'Art Modern i Contemporani?
-A què corresponen els 1.994.000€ assignats als Pressupostos Participats, en concepte de Gestió, Planejament, Disciplina i Execució? Com s'entén que es destinin 1.994,000€ en estructura per posar a participació ciutadana 1.200.000€?


Així doncs, i un cop exposats els dubtes sorgits de la lectura dels Pressupostos Municipals 2015, acordem que entrarem en Registre Municipal, a través de l'Observatori Ciutadà Municipal de Girona (OCMGirona), els punts enumerats.

I amb això, acabem aquest punt.

2. D'acord amb el segon punt de l'Ordre del Dia, exposem la dinàmica de les Assamblees de barri celebrades fins a la data.  

Coincidim amb el fet que el funcionament dels Pressupostos Participats 2015 no han variat gaire que els de l'any anterior, fet que ha enquistat els errors de Reglament que tantes vegades hem denunciat i que l'Equip de Govern no ha volgut escoltar encara.

Recordem la proposta que varem fer desde la MESA per donar a conèixer les propostes aprovades a cada barri abans de les votacions de les Assamblees, per tal de fomentar realment la solidaritat entre barris i possibilitar un coneixement previ a la cel.lebració de les Assamblees. 
Si no hi ha coneixement de les propostes presentades a la ciutat és impossible ser solidari amb cap d'elles i, per tant, pregonar aquest fet sense adaptar-ne el Reglament és fer un "brindis al sol" sense fonaments. 
A més, informem d'una modificació del Reglament la qual pretén exclusivitzar les propostes aprovades a aquelles que es desenvolupin a espais de titularitat Municipal, dificultant així la presentació de propostes privades però enfocades al benefici ciutadà.
Per últim, coincidim en el fet que no s'aprofundeix en el debat de les Assamblees, fent impossible una decisió profundament consensuada a les Assamblees cel.lebrades.
Existeix el perill de tirar endavant projectes a executar en més d'un any, amb la incertesa que l'any vinent es repeteixin els Pressupostos Participats. I informem que l'Equip de Govern Municipal no només especula amb aquest fet, si no que està utilitzant les Assamblees amb benefici propagandístic de la seva Gestió de Govern Municipal.

Així doncs, i esperant que amb la nova configuració de l'Ajuntament es replantegin els Pressupostos Participats, finalitzem aquest punt.

3. D'acord amb el tercer punt de l'Ordre del Dia, informem que a finals de novembre  es va aprovar la Llei 27/2014 de l’Impost de Societats que afectarà les entitats no lucratives a partir de l’1 de gener de 2015.

La llei afectarà els exercicis iniciats a partir de gener de 2015. Això vol dir que, malgrat que l’impost no s’haurà de presentar fins 2016, les entitats hauran de portar una comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar adequadament els ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes.

D’altra banda, la reforma fiscal referent a l’Impost de Societats no afecta les entitats acollides a la Llei 49/2002, com fundacions i associacions declarades d’Utilitat Pública. Les entitats amb aquest tipus de règim fiscal estaran obligades com fins ara a presentar l’Impost de Societats i continuaran tributant al 10% per aquelles rendes no exemptes que puguin tenir.

Informem del fet que, en cas de no presentar la documentació esmentada, les Entitats afectades seran multades, i cooincidim en la urgència i la necessitat que totes les Entitats i/o Col.lectius Registrats coneguin aquest fet.

Comentem que el dia 26 de Febrer a les 19:30h a l'Auditori de La Mercè de Girona hi haurà una altre xerrada informativa organitzada per la Comissió La Copa i recolzada per l'Ajuntament de Girona. I el 17 de Març de 18 a 20h hi haurà un Curs Formatiu a la Fundació Esplai de Girona.

Coincidim en el fet que gran part de les Entitats de la ciutat no tindran coneixement d'aquesta modificació de Llei, i en la necessitat que desde les mateixes Entitats promoguem espais d'informació.
Així doncs, i amb aquest objectiu, acordem que presentarem petició de participació al proper Ple Municipals de Girona per demanar tres punts:

-Sol.licitut al Ple de Girona que aprovi una campanya exhaustiva institucional d'informació a totes les Entitats Registrades a la ciutat, per tal que tinguin coneixement d'aquest fet.
-Saber quin és el posicionament del Ple Municipal davant la modificació de llei d'Impostos de Societat per a Entitats Ciutadanes.
-Sol.licitut al Ple de Girona que aprovi la cessió a les Entitats de les estructures assessores i judicials Municipals, per tal de fer costat a les Entitats de la ciutat informant i reduïnt les seves despeses en aquests conceptes d'assessoria i defensa legal.

Així doncs, acordem redactar un esbòs de petició de participació al proper Ple Municipal per tal de presentar-lo al teixit Associatiu de la Ciutat, i demanar-ne el suport.

I amb això, acabem aquest punt.

4. Al torn de Precs i Preguntes, informem de l'activitat promoguda per la Xarxa pels Drets Socials de Girona i Salt, de la qual en formem part, consistent en una Marxa per la Dignitat a cel.lebrar el proper 7 de Març de 2015 i de la qual donarem més informació.
Animem als assistents a participar-hi, i a que facin còrrer aquesta convocatòria.

I sense més intervencions, donem per acabada la reunió a les 22h.

Atentament.

MESA CIUTADANA i D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada