dijous, 10 de novembre de 2011

Acta Reunió MESA D'ENTITATS 10.11.2011


   LLOC:   Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17   GIRONA)
   DATA:   Dijous 10 de Novembre de 2011
   HORA:   20h

 Ens reunim vàries Entitats Gironines i representants del Partits Polítics CUP, ERC, i PSC.

 Comencem un diàleg  a òn la MESA comenta a les Formacions Polítiques les condicions per participar a la MESA D’ENTITATS, basades en el diàleg constructiu per donar suport i treballar, sense discursos electoralistes, pel bé de les Entitats, Col.lectius i ciutadans gironins.

  
A més, els hi comentem que la nostra convocatòria a les mateixes respòn a un interés de no polititzar la MESA relacionant-la a cap formació en concret, i així donar la possibilitat a tots els Partits per igual a participar-hi.

  
Els seus representants hi accedeixen, i continuem la Reunió.


1.Comencem el primer punt de l’ordre comentant de la necessitat de la modificació del ROM en referencia a la participació d’Entitats i /o ciutadans als Plens Municipals, tal i com van acordar la totalitat dels Grups Municipals aprovant la moció per la participació presentada per la CUP i ICV al Ple Municipal del 26 de Juliol de 2011.

 Recordem que al passat Ple, la CUP va provar de fer-hi participar la PAH Girona, però el President del Ple (i alcalde, Sr. Carles Puigdemont), no ho va possibilitar amparant-se en que l’actual ROM no ho permet.
 Preguntem al representant i Regidor de la CUP Jordi Navarro si coneix còm està el procés de modificació del ROM, i ens comenta que no en té cap informació. Davant d’això, acordem que iniciarem la tramitació per poder participar al proper Ple Municipal com a MESA D’ENTITATS, i que manifestarem per diferents vies el nostre interés perquè s’agilitzi la modificació abans esmentada.

 2.Encetem el segon punt de l’ordre informant d’aquells punts de les Ordenances Fiscals Provisionals, aprovades al Ple extraodinari del 25 d’Octubre de 2011, que afecten als nostres interessos com a Entitats i/o Col.lectius.


 Donem informació de la nova taxa d’us de l’espai públic que s’aplicarà a les Entitats, Col.lectius i/o particulars a l’excercici 2012, per a Festes o d’altres activitats del mateixos (260,60€/ dia), a més de comentar les veus que ens han arribat de la intenció d’aplicar una altre taxa a tots aquells col.lectius organitzadors de manifestacions i/o actes de protesta ciutadana.
 Acordem que, com la MESA D’ENTITATS no és cap organisme jurídic, farem arribar a totes les Entitats i Col.lectius una al.legació tipus d’aquest punt de les Ordenances, per tal de fomentar que siguin ells/es mateixes/os que presentin al.legacions a títol individual. Amb això pretenem que la suma d’al.legacions forcin la revocació d’aquesta nova taxa de les Ordenances Fiscals Municipals 2012.
Ens comprometem a iniciar els tràmits de les decisions preses tant aviat com sigui possible, i a informar dels mateixos a totes les Entitats i Col.lectius coneguts.
  
3.Tal i com marca el tercer punt de l’ordre, parlem sobre l’inici de les obres al veïnat de Mas Ramada, l’augment de zones blaves a St. Narcís, les actuacions previstes a Sta. Eugènia, i d’altres. Tanmateix, dialoguem sobre la relació que tenim els presents i l’equip de Govern, i ens comprometem a donar suport a totes aquelles reivindicacions que ho requereixin.


Sense més a afegir, i esperant a concretar la convocatòria de la següent Reunió de la MESA D’ENTITATS en funció dels aconteixements, aixequem la sessió a les 22h.

Atentament

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada