diumenge, 9 de desembre de 2012

Al.legacions a les Ordenances Fiscals Provisionals 2013 de Girona

                              AL.LEGACIONS
                
  1. En relació a l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i gestió dels residus i la de la taxa pel servei de clavegueram, referent a les Bonificacions, sol·licitem
a.    l’establiment de tarifació social de la mateixa concretada en trams de bonificació segons els ingressos de les famílies.
b.    la bonificació del 100% de les taxes d’escombraries i de la del clavegueram per a famílies víctimes d’execucions hipotecàries i/o en situació de pobresa extrema.


  1. En relació a la modificació proposada a l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic:
a.    Referent a l’article 4 sobre Bonificacions fiscals, considerem que no té sentit que una entitat d’altres municipis que vulgui realitzar una activitat a la nostra ciutat hagi de pagar una taxa superior quan el gaudi i el benefici de l’activitat és pels ciutadans i ciutadanes de Girona.  És per aquest motiu que sol·licitem s’apliqui la mateixa bonificació a les entitats sense afany de lucre de fora de Girona que vulguin realitzar activitats a la nostra ciutat. De la mateixa manera, sol·licitem l’exempció de la taxa a les entitats i associacions que no estiguin inscrites al cens d’entitats municipal ja que considerem que aquestes desenvolupen una activitat d’interès per a la convivència i la cohesió social de la ciutat. Igualment, sol·licitem la retirada de la taxa i la seva corresponent exempció a les festes i trobades d’associacions i famílies.
b.    Referent a la Divisió C relativa a les tarifes anuals per ocupacions indefinides en el domini públic, sol·licitem l’increment del 50% de la taxa per als caixers automàtics annexes a establiments de crèdit.

  1. En relació a les modificacions proposades a l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles sol·licitem:
a.    l’augment del 50% de l’impost per a aquelles entitats bancàries, financeres i agències immobiliàries que tinguin en propietat pisos buits resultat d’execucions hipotecàries o no i que no s’hagin posat a disposició de persones que ho necessitin a través de lloguers socials.
b.    Sol·licitem també que es creï una línia d’ajuts per a persones que hagin estat víctimes d’una execució hipotecària i es vegin obligades a pagar l’IBI de l’immoble desnonat.

  1. Referent a la Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, proposem les següents bonificacions:
a.    Una bonificació de les taxes Municipals per a l’obertura de nous negocis durant els primers dos anys d’activitat. Aquesta bonificació s’incrementaria en el cas de noves cooperatives.

b.    De l’anterior proposta de bonificacions, considerem que caldria excloure determinades franquícies amb l’objectiu de potenciar el comerç local i propi de la ciutat.

  1. En relació als Preus públics pel servei de l’àrea de serveis a les persones dins l’àmbit d’Educació, sol·licitem l’establiment de tarifació social concretada en trams definits segons la renda familiar. Tenint en compte que les classes mitjanes majoritàries, que tenen uns ingressos d’entre 12.000 i 30.000 euros anuals, no se les pot considerar privilegiades i per tant no han d’estar incloses als trams més alts, la quota mensual pel tram més elevat seria de 180€.

  1. A nivell general, per a totes aquells ciutadans i ciutadanes que no puguin fer front a les despeses derivades de taxes fiscals i d’altres pagaments municipals, sol·licitem la condonació de tributs mitjançant subvencions. D’aquesta manera, l’Ajuntament es podria fer càrrec dels deutes que les persones no poden assumir permetent així alleugerir la pressió fiscal d’aquelles famílies amb problemes econòmics.                                                                                                         *Per últim, el següent punt ha estat introduït pels Grups Municipals de la CUP i ICV-EUiA i, tot i que hi estem totalment d'acord, no l'hem pogut incloure a les Al.legacions presentades per la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, perquè ja havíen estat enviades a les Entitats abans de tenir-ne coneixement.  
  2. En relació a l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per guals, entrades de vehicles i reserves d’aparcament considerem que la diferenciació entre guals i dret d’entrada de vehicles no genera més que confusió entre els usuaris i provoca desigualtats entre veïns inclús d’un mateix carrer, motius pels quals sol·licitem l’eliminació de les taxes pel dret d’entrada de vehicles tant d’habitatges unifamiliars com de col·lectius i locals comercials i que s’abordi aquest tema tan aviat com sigui possible en una Taula de Mobilitat on seran els mateixos agents implicats els que decidiran sobre la idoneïtat de la mesura. D’altra banda, considerem que la diferència del 10% que es proposa entre la taxa per gual (36,10€ en el cas d’habitatges unifamiliars o 45,15€ per a habitatges col·lectius i locals comercials) i per entrada de vehicles (32,50€ habitatges unifamiliars o 40,65€ col·lectius i locals comercials) és un import poc important en comparació amb tot l’enrenou, confusió i picaresca que aquesta mesura pot arribar a generar.                                                                          

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada