dilluns, 11 de març de 2013

Acta Reunió MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ 7.3.2013LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
DATA: Dimecres 7 de Març de 2013
HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’AMPA Montfalgars, l’Ateneu Republica de Catalunya (ARC), l’AVV Mas Ramada, l’AVV St. Narcís, l’AVV Sta. Eugènia, l’Associació de Comerciants de St. Narcís-Sector Dominiques, la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, el Comité Local de CDC, la U.E. Vila-Roja, Coordinadora d’ONGs, diversos ciutadans Gironins, i els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA, PPC, i el PSC. Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, els representants de l’Associació de Comerciants de St.Narcís-Sector Dominiques i l’AVV St. Narcís informen dels darrers aconteixements en relació amb les obres de reposició del TAV Girona, els procesos participatius en els quals prenen part per “decidir” aquestes reposicions, els motius que han provocat el malestar generat per la manca de resposta institucional als problemes derivats d’aquestes obres, i la insatisfacció resultant dels incompliments i la manca de solucions al respecte.

Una exposició en la qual també es mostren els plànols de l’obra, i que resumim en els segúents punts:

-Que quedi clar que mai s’ha dit si l'AVE si o AVE no, però si que critiquem i criticarem fins que les forces ens aguantin com s'està actuant amb tot el barri de Sant Narcís.
La paraula idònia per a aquesta reunió és DESESPERACIÓ.

-La recreació 3D feta pública parla d’un Parc Central lliure d’Edificacions???? No son edificacions el pavellò de l’actual Estació Provisional? No son edificacions els edicles de ventilació i sortides d’emergència? Parlem del mateix Parc?

- Es denuncia la poca informació rebuda, la nul.la propaganda que es dona del que es diu a les reunions i dels compromisos que s'hi prenen, i que la responsabilitat ha de ser compartida per tots. Govern, oposició i ciutadania.

- El que es diu als mitjans no es correspòn amb la realitat i que s'informi bé també és responsabilitat de la oposició.

- Aconseguir unitat en temes que són estrictament polítics (com el cas de l'IBI), i per poder fer entendre a la ciutat de Girona com d'important és destinar part del pressupost dels propers anys a dinamitzar el barri.

- No es demana la presssió de la oposició. Es demana recolçament de la resta de partits per fer polítiques de compensació a veïns i comerciants.

-S’ha renunciat (de moment) a demanar responsabilitats.., i es demana que tampoc sigui la seva batalla! Ara mateix la prioritat és recuperar una mica de normalitat i començar a relligar les dues Girones.

-Tothom es mereix estar informats, recuperar el barri de St. Narcís, que s’escolti als veïns i comerciants, que tothom vagi junt, que treballin plegats. Sense crits, amb unitat,  amb energia i optimisme, i amb ganes de fer les coses bé.
St. Narcís es mereix un projecte de barri, i no es pot permetre que els tornin a deixar al darrera...

Un cop feta l’exposició, iniciem un debat resumit en els següents punts:

-Els Grups Municipals assistents a la reunió no coneixíen el perquè de la desesperació del barri de St. Narcís, i están d’acord en que cal unitat per sortir en la defensa d’aquests i exigir a l’Equip de Govern una correcta gestió de tot plegat.
Els tacticismes polítics no serveixen si l’objectiu és la unitat, i la finalització de la Fase1 del Projecte Ferroviari sense haver assolit aquesta unitat, seria una derrota per la nostra ciutat que deixaria ferides massa profundes per cicatritzar. Els problemes viscuts per Veïns i Comerciants de St. Narcís han estat constants durant aquests 5 anys, i sinó sortim tots plegats en la seva defensa difícilment ens podrem tornar a mirar a la cara sense ressentiments.

-S’està venent que el Parc Central serà el nou centre de la ciutat, però com queda St. Narcís si les sortides de l’Estació Provisional tornen a mirar cap a Crtra. Barcelona? St. Narcís tornarà a ser un altre cop el darrera de la ciutat? Com expliques a aquells que han “aguantat” les obres, que el seu barri no obtindrà els beneficis esperats?

-Durant la reunió se’ns informa que canviarà l’emplaçament de la Oficina d’Atenció als Afectats per les obres del TAV, i que aquesta es situarà a la Pl. Europa a petició de Veïns i Comerciants.
És llavors quan els representants de l’AVV St. Narcís i Comerciants St. Narcís-Sector Dominiques, informen que la seva petició era emplaçar-la a la zona commercial del C/Pare Coll, ja que la Pl. d’Europa no és ara un lloc de pas, i les tanques de l’obra dificultaran la seva visibilitat per a tothom qui s’hi adreçi de passada. Així doncs, l’emplaçament anunciat no és, al contrari del que diuen, l’acordat amb les Entitats del barri.

-Es fa esment de l’episodi en que es van tirar les tanques a terra per demanar l’inici de les obres a la Pl. Europa, en un gest espontani de desesperació i ràbia d’alguns Veïns i Comerciants, i del fet que les Entitats no en vàrem ser les responsables tot i el que es va voler fer entendre, sinó que l’unic responsable va ser la mala gestió del Govern Municipal en aquest tema.
La tasca de les Entitats ha evitat que fets com aquests hagin passat abans i no es repeteixin més sovint, ja que ha estat el teixit Associatiu el que més ha informat, el que més ha representat, i el que més ha exigit espais com les Audiències Públiques, la Oficina d’Aenció, les Reunions de treball, la visita d’obres Ciutadana, etc…
Les Entitats sempre han actuat amb responsabilitat i diàleg, i no es mereixen veure’s perjudicades en processos participatius incomplerts, ni processos informatius defectuosos que posin en dubte la seva importantíssima tasca. El que mereixen és la unitat de les forces polítiques i teixit Associatiu de la nostra ciutat, com a última possibilitat de donar suport a aquells que han patit les obres massa sols fins ara.  
I si això no passa, no ens quedaran arguments per convencer a la gent que tirant les tanques no s’aconsegueix més que reunint-se amb els nostres representants polítics. I una barra lliure de manifestacions espontànies i particulars pot dificultar molt la tasca de tots plegats, davant la qual la única responsabilitat seria la mala gestió Governamental abans esmentada.

-En relació a l’anterior punt, es comenta que seria bona una imatge de St. Narcís més positiva i lluny de les constants notícies d’enfrontament, però també es reconeix que la pèssima gestió durant l’execució de les obres i en l’actualitat, i les nules actuacions al barri en els darrers 5 anys,  fan molt difícil que es mostri positivisme al respecte d’aquest tema.

-És llavors quan intervenen propietaris dels negocis de la Pl. Europa Gimnàs Girona i Animals, i ens exposen el que per a ells ha estat un malsòn durant el transcurs de les obres fins al dia d’avui.
El Gimnàs Girona porta pagant any rera any 12.000 € d’IBI tot i que ha hagut de renunciar a pàrking subterrani a canvi d’un de superficie impracticable, ha hagut de reclamar la recuperació del nombre de places de pàrking de motos, etc.
Com pot ser que aquest i d’altres negocis no hagin tingut descomptes de cap impost i/o taxa Municipal durant les obres, si han patit tota sèrie de molèsties que han vist afectats els seus negocis?
Com pot ser que els únics descomptes aplicats per part de l’Ajuntament, suposin només  imports de 35 a 40 € anuals?
Els Grups Municipals assistents a la reunió reconeixen que, tot i que l’IBI és un impost estatal, poden haver-hi fòrmules per ajudar als negocis afectats amb aquests conceptes.

-Parlem dels terminis anunciats per l’equip de Govern per recuperar la totalitat del Parc Central (11 mesos), i coincidim tots els assistents en que aquest termini és impossible de cumplir. Llavors.., perquè l’anuncien?
A més, hi ha aspectes del Projecte presentat del futur Parc Central que no s’entenen. Com poden haver-hi parcs infantil sense ombres i al costat de les sortides de fum de les plantes subterrànies? Algú ha pensat en l’elevat cost de manteniment d’alguns elements de decoració projectats? Com poden vendre un Parc Central lliure d’edificis, si hi ha una Estació en Superfície de més de 1.500m2, i multitut d’edicles als laterals del Parc?

-Per últim, es demana que els Grups Municipals facin pressió perquè la UTE executora de l’obra sigui present a les reunions de treball, ja que la seva assistència milloraria el coneixement de les actuacions que es portaran a terme, els plaços d’execució, les molèsties que s’ocasionaran, etc…
I els Grups Municipals coincideixen que preguntaran perquè no és així, i treballaran perquè així sigui.

I amb això, i amb el compromís dels assistents que faran el possible per donar resposta a la unitat demanada per l’AVV St. Narcís i l’Associació de Comerciants St. Narcís-Sector Dominiques, i que ho faran arribar a l’Equip de Govern Municipal, donem per acabat aquest primer punt de l’Ordre.

2.D’acord amb el segon punt de l’Ordre del Dia, donem les següents informacions en relació a diversos aspectes en que estem participant:

-Informem que els avenços fets per la Comissió de Menjadors Socials son importants, però que hi ha aspectes que s’han de rematar a la propera trobada de la Comissió programada pel 20 de Març a les 19h al Centre Cívic Can Ninetes. És per això que informarem més detalladament un cop cel.lebrada aquesta trobada, ja sigui a través d’una Acta que resumeixi les dos reunions, o a la propera reunió Ordinària de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

-Donem informacions sobre el procés de negociacions dels Pressupostos 2013 en el que hem participat, i aprofitem l’assistència de tots els Grups Municipals de l’oposició per demanar que, aquells que no han estat presents a les reunions en que hem participat, no donguin informacions equivocades sobre els continguts i objectius de la petició de Pressupostos Participatius feta per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, la qual va ser inclosa a la proposta de Pressupostos aprovada provisionalment el passat 11 de Febrer de 2013.

És llavors quan fem un resum del model de funcionament de Pressupostos Participatius, aprovat provisionalment a la reunió del 27 de Febrer oberta al teixit Associatiu de Girona, el qual podeu consultar a l’enllaç del nostre blog http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/03/proposta-de-model-de-funcionament-de.html .

Un cop feta la exposició dels continguts i objectius de la nostra petició de Pressupostos Participatius, proposem als Grups Municipals que, a l’apartat de Pressupostos del Ple Municipal de l’11 de Març,  demanin a l’Equip de Govern que convoqui la primera trobada de la Comissió Mixta proposada al model de funcionament exposat anteriorment, i que ho faci com abans millor per tal que comencem a treballar plegats en la redacció d’un Reglament de Pressupostos Participatius de Girona.

És llavors quan es pregunta com ho farem per tirar endavant uns Pressupostos Participatius si ja s’han compromès 700.000€ del Mil.lió d’€ pensats per posar-lo en marxa.

Entenem que les condicions per fer-ho no son les millors, però això no ha de ser impediment per iniciar a treballar i debatre el tema. A més, ja es va demanar a l’Equip de Govern que no es comprometés a cap partida degut a que estàvem en ple procés de negociacions, però aquests ho vàren fer i, tot i que ho respectem, entenem que això complica el plantejament fet per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.  

Però hem de mirar endavant i no perdre ni un moment. A la Comissió Mixta en seguirem parlant.

-Fem recordatori que el 10 de Març hi ha una Manifestació en contra de l’ATUR i la CORRUPCIÓ, convocada per CCOO, la UGT, i la Xarxa pels Drets Socials (de la qual en formem part).
La Marxa sortirà a les 12h de la Pl. Independència de Girona.
I amb això acabem el segon punt de l’Ordre.

3.Aprofitem el torn de Precs i Preguntes per fer lectura d’una carta que la Fundació Fauna ens va fer arribar, i amb la qual es vol desmarcar de les opinions provinents del voluntariat del Projecte Gat al respecte dels temes tractats a la passada Reunió de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ del 7 de Febrer de 2013.

Una carta que detallem a continuació.


I amb això, donem per acabada la reunió a les 22h.

Atentament.

MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada